22nd юни 2017

Bulgarian parliament. Meetings.

Международна дейност

СРЕЩИ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ ВИМ КОК В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

18 април 2001 г.

Гостуващият у нас министър-председател на Кралство Холандия Вим Кок и придружаващата го делегация днес посетиха Народното събрание и разговаряха с Председателя на парламента Йордан Соколов.

Сегашната визита е важна стъпка за разширяване на двустранните отношения, заяви г-н Соколов и изрази благдарност за подкрепата на Холандия за българските външнополитически приоритети – членоството в ЕС и НАТО. Той информира госта за съществуващия сред политическите сили у нас консенсус по въпроса за членството в НАТО като посочи, че приетото наскоро споразумение с пакта е било подкрепено от вкички парламентарни групи. Изтъкнато беше значението на холандската позиция за взетите в Ница решения за разширяването на ЕС и за отпадането на визите за българските граждани. България особено цени високата оценка, която еврокомисарят Ферхойген даде на българските перспективи за членство в ЕС, заяви Йордан Соколов.

От своя страна Вим Кок посочи, че решенията в Ница са значима стъпка за създаване на нова Европа и изрази оптимизъм по отношение на темповете на напредъка на България в преговорния процес. ЕС отчита този напредък на фона на ситуацията на Балканите и особено цени ролята на България като стабилизиращ фактор в региона, заяви той. Вим кок увери, че Холандия и занапред ще продължи да полага усилия в двустранен план и ще проявява активност по отношение на предприсъединителните програми за България. Програмите са насочени към развитието на демократичните институции, издигане върховенството на закона и издигане ролята на местното самоуправление.

Председателят на парламента приветства значимата роля на Холандия в програмите по предприсъединителните фондове на ЕС като изтъкна, че това е от голямо значение за нашата страна. Той запозна премиера Вим Кок и с предприетите мерки за борба с организираната престъпност и корупцията, сред които приемането на закони и ратифицирането на международни конвенции, засилването на граничния контрол, дейността на комисията за противодействие на престъпността и корупцията. В тази връзка вим Кок подчерта необходимостта от общи международни усилия за ефективна борба с тези явления и изрази готовността на Холандия за сътрудничество.

Моята страна е насърчена да продължи сътрудничеството си с България с цел подпомагането на членството в ЕС и НАТО, защото отчита усилията й в един нестаблен регион като Балканите, каза в заключение Вим Кок.

По-късно министър-председателят Вим Кок се срещна с председателя на ПГДЛ Георги Първанов. Г-н Първанов изрази своята благодарност към госта, че е поискал такава среща и заяви, че говори не само от името на БСП, но и от името на широката коалиция „За България“. От своя страна г-н Кок каза, че в София е имал доста срещи и всяка една е допълвала представата му за политическата ситуация в България. Г-н Първанов запозна госта с позицията на ПГДЛ като изтъкна, че по отношение на влизането в ЕС и НАТО има консенсус между всички парламентарни сили. Убеден съм, че след изборите този консенсус ще се запази, допълни г-н Първанов. Ние като опозиция смятаме, че всички трябва да се обединим около годината 2002 за приемането ни в НАТО и 2004 за приемането ни в ЕС. Но за разлика от управляващите ние смятаме, че не са толкова важни сроковете, колкото изпълнението на критериите, допълни г-н Първанов.

От своя страна г-н Кок заяви, че задаването на такива срокове има значение, защото вдъхва увереност у хората, мобилизира ги. По този начин се убеждава общественото мнение, че реформата е необходима. Установени са критерии и тяхното изпълнение ще определи влизането на дадена страна в ЕС, а не обратното, изтъкна г-н Кок. Г-н Първанов допълни, че според него до 2004 г. България ще може да хармонизира изцяло законодателството си с европейското. В икономическо отношение ще имаме трудности и най-вече в областта на селското стопанство, където може би ще покрием критериите до 2006-2007 г. Така че е възможно отлагане на приемането ни в ЕС с няколко години, изтъкна г-н Първанов.

Сигурно окончателното решение ще зависи и от ситуацията на Балканите – по-специално в Македония и в Югославия, и от способността на европейските страни и на НАТО да неутрализират напрежението и да се преустанови процеса на прекрояване на границите, допълни той.

По повод предстоящите парламентарни избори г-н Първанов изрази мнение, че нито една политическа сила няма да получи абсолютно мнозинство. България е обречена на коалиционно управление след изборите, подчерта г-н Първанов. Възможни са различни конфигурации, възможна е коалиция между БСП и ДПС, а в по-далечно бъдеще и една по-широка коалиция с участието на БСП и СДС. Казвам това, защото със сегашния ръководен екип на СДС това е невъзможно, каза г-н Първанов. Ние поддържаме добър диалог със Симеон II, но не можем да направим прогнози поради идейната неяснота и неяснотата на екипа около него, допълни г-н Първанов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОССЕ

12 април 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна с гостуващите у нас представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ г-н Чарлз Магий и г-жа Анжела Борджелини. Двамата бяха на посещение у нас от понеделник до днес. През това време те проведоха над 25 срещи – в МВнР, МВР, Министерството на правосъдието, ЦИК, с представители на парламентарните политически сили, с делегацията на Европейската комисия, както и с някои чуждестранни посолства.

Г-н Магий информира г-н Соколов, че целта на посещението е била да се проучи необходимостта от евентуална мисия на наблюдатели на ОССЕ на предстоящите у нас парламентарни избори. Той изрази задоволство от възможността да бъдат проведени всички планирани срещи, които са им позволили да се запознаят с целия спектър на мнения. След приключване на посещението им двамата представители на ОССЕ ще изготвят доклад и до края на следващата седмица /около 20-21 април т.г./ ОССЕ ще вземе решение дали да изпрати наблюдатели на изборите на 17 юни.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изтъкна, на срещата, че при всички проведени досега избори в България – 11 на брой, не е имало съмнения за тяхната редовност и демократичност и никоя политическа сила не е оспорила резултатите им. Според него приетият наскоро Избирателен закон дава всички гаранции за това и на предстоящите избори. Извършените промени в закона, посочи г-н Соколов, са в резултат на натрупания опит и практика в провеждането на избори. С тях се облекчава работата на ЦИК, която поради непълноти в досегашния закон, трябваше да излиза със собствени решения по конкретни нововъзникващи казуси. С извършените промени тези случаи се решават със законови текстове, каза Й. Соколов.

Във връзка с някои оспорени от опозицията членове от закона, например, по отношение на изискването участващите партии сами да заплащат отпечатването на бюлетините, Йордан Соколов посочи досегашната практика, която е показала, че от големия брой регистрирани политически партии – над 245, само 50-60 се регистрират за участие в изборите. Отпечатването на пълния брой бюлетини за всяка от тях натоварва необосновано държавния бюджет, каза г-н Соколов. При положение, че приблизителния разход за бюлетини на отделна партия възлиза на около 30-35 хиляди лева, логиката на законодателя е, че тази сума е поносима на фона на разрешените разходи за цялата кампания, които възлизат на 1 милион лв. за партия и 2 милиона – за коалиция. Едва ли може да се допусне, че партия, която не може да осигури 35 хиляди лева за собствените си бюлетини, може да организира сериозна избирателна кампания, смята Йордан Соколов.

По отношение на чл. 28 от Избирателния закон Председателят на НС отхвърли критиките на част от опозицията като напълно необосновани, тъй като с новия закон няма никаква опасност български граждани да бъдат лишени от избирателно им право. Всеки , който не е вписан в избирателните списъци поради отсъствието му от страната, но има постоянно местожителство, може да упражни правото си на глас без проблеми като бъде вписан допълнително в избирателните списъци, включително и в изборния ден. Напротив, каза Йордан Соколов, вписването на такива лица, може да създаде условия за опити за фалшификация за изборните резултати. В този смисъл, заяви председателят на парламента, приетият текст от закона дава по-голяма гаранция за честност на изборите. Според него такива гаранции дават и други приети текстове, които предвиждат всяка участваща партия да получава копие от протоколите на изборните резултати, да участва със свои представители в избирателните комисии, да има застъпници на кандидатите си. Допълнителна гаранция за честността и демократичността на изборите ще бъде и присъствието на редица неправителствени организации, които ще следят хода на изборния процес, посочи Йордан Соколов.

Относно оспорването на участието на сегашните министри в избирателната кампания, Йордан Соколов посочи, че още през 1991 г. с Решение на Конституционния съд този въпрос е бил решен и членовете на кабинета тогава са участвали в изборите. Според Чарлз Магий подобен казус съществува в много страни и това не е нещо специално.

Опозицията ясно съзнава, че няма реална алтернатива на провежданите реформи и на ориентацията на страната към ЕС и НАТО, т.е всяко ново управление трябва да продължи в досегашната посока, каза Й. Соколов. Провежданата от ОДС политика извади България от икономическата катастрофа, даде началото на решителни реформи и страната ни започна да преодолява изоставането си от страните от Централна Европа, каза Соколов. Това доведе до висока социална цена на прехода, което се експлоатира от опозицията. Според него с оспорването на Избирателния закон тя се стреми да се застрахова за изборен неуспех като предварително внушава, че има опасност изборите да бъдат фалшифицирани. Същата цел преследва и опитът на опозицията да внуши, че с евентуално решение за изпращане на наблюдатели в България ОССЕ едва ли не признавала опасността от фалшификации по време на изборите.

Чарлз Магий посочи, че изпращането на мисии от наблюдатели е нормална, рутинна практика и не означава съмнения в редовността на изборите, още повече, когато има отправена покана за това. Той изрично подчерта, че по време на сегашното си посещение не е установено нищо, което да сочи, че изборите няма да бъдат свободни и честни.

Г-н Магий заяви също, че по време на срещите си никоя от парламентарните сили, изразили опасения за изборни фалшификации, не е предоставила никакви убедителни доказателства в подкрепа на твърденията си.

След срещата с Председателя на НС представителят на ОССЕ Чарлз Магий даде брифинг за парламентарните журналисти, след което отпътува от страната.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОССЕ СЕ СРЕЩНАХА С ДЕПУТАТИ ОТ БЕЛ

11 април 2001

Представителите на ОССЕ посланик Чарлс Магий и г-жа Анжела Борджелини се срещнаха с председателя на ПГ на БЕЛ Александър Томов. В разговора участвува и депутатът от ПГ на БЕЛ Иван Тодоров.

За втори път в нашата парламентарна история, която датира от 1879 г. едно Народно събрание завършва мандата си, и то по време на преход, изтъкна г-н Томов. През последните години България доказа, че е демократична страна, в която действа вече европейското законодателство, изтъкна г-н Томов. В приетия преди дни нов Закон за изборите има няколко неща, които ни смущават, допълни г-н Томов. Член 28 можеше да бъде редактиран по-добре с оглед желанието на хората да гласуват, без да бъдат ограничавани в това свое право, допълни г-н Томов. Според Иван Тодоров включването на министрите в кампанията ще доведе до различия в подготовката за изборите и няма да има равнопоставеност между кандидатите. Запазването на ЦИК в същия състав също не е най-благоприятното решение, изтъкна Тодоров. По принцип избирателният закон не е перфектен, но е добър и смятаме, че няма да има драстични нарушения по време на изборите, допълни Иван Тодоров.

Александър Томов подчерта, че за първи път има публичен регистър на собствеността, и че са създадени механизми за финансов контрол. Според него чрез новия закон вече има ясни критерии какво е партия, което ще доведе до явяване на предстоящите избори най-много на 10-12 формации. Г-н Томов изрази своето мнение, че изборите ще бъдат демократични, което не изключва присъствието на наблюдатели, включително и от ОССЕ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОССЕ СЕ СРЕЩНАХА С ДЕПУТАТИ ОТ ПГ НА СДС

11 април 2001 г.

Представителите на ОССЕ посланик Чарлс Магий и г-жа Анжела Борджелини се срещнаха с Димитър Абаджиев, зам.-председател на Съвета по европейски въпроси и депутатите Мария Стоянова и Михаил Михайлов.

Димитър Абаджиев подчерта, че за пети път след промените парламентарните избори ще се проведат в нормална обстановка, защото за първи път Народното събрание завършва своя цял мандат. В рамките на този мандат нямаше промени на парламентарното мнозинство, каза г-н Абаджиев. Това Народно събрание започна преговорите за членство с ЕС. По отношение на Съвета на Европа бе снет мониторинга за нашата страна, което стана в резултат на стабилизацията на политическата обстановка, изтъкна г-н Абаджиев. В България вече има традиции за провеждане на свободни и демократични избори. Законодателството ни е хармонизирано с европейското, което гарантира нормално протичане на изборите, допълни г-н Абаджиев. Присъствието на чуждестранни наблюдатели не е излишно, всички са добре дошли, но категорично мога да заявя, че в България няма по-големи рискове, отколкото в която и да е друга европейска страна или в САЩ, подчерта г-н Абаджиев.

Посланик Магий и г-жа Борджелини запознаха депутатите от ПГ на СДС с повдигнатите въпроси от техните колеги от опозиционните парламентарни партии по време на срещите си с тях по-рано днес. В отговор г-н Абаджиев изтъкна, че подобно поведение е груба политическа спекулация, насочена срещу демокрацията и авторитета на България. За съжаление в рамките на политическия морал не сме достигнали този етап на развитие, който вече имаме като законодатели. Има политици, които за постигане на определени политически цели са готови да пожертват имиджа на България, каза г-н Абаджиев.

Относно приетия преди два дни Закон за изборите, мога да кажа, че това е първият европейски закон за изборите, който приема българско Народно събрание. Той е изцяло нов закон, който стъпва на класически законови норми – пропорционалната избирателна система, 4%-та бариера, цветните бюлетини. Премахнахме различието в медийното време – всяка, участваща в изборите политическа сила ще има равно време с останалите, сподели г-н Абаджиев. Според новия закон нито една от политическите сили не може да има мнозинство в избирателната комисия. По повод участието на министрите в предизборната кампания г-н Абаджиев каза, че Конституционният съд е излязъл с решение, според което министрите не са държавни служители, а Конституцията третира държавните служители. Министрите изпълняват специфични функции, които не могат да се прехвърлят на никого, а ако това стане могат да доведат до дестабилизация, изтъкна г-н Абаджиев. Относно чл. 28, г-н Абаджиев посочи, че този текст е насочен към ограничаване на възможностите за манипулации. Ако гражданите, които са напуснали страната не по-малко от два месеца преди изборния ден и са заличени от списъците се явят и искат да гласуват ще могат да гласуват, каза г-н Абаджиев. Относно опасенията за участието на гражданите с лични карти и паспорти и евентуалните нарушения, г-н Абаджиев изтъкна, че всички гласуващи ще се подписват в списък срещу име и ЕГН, в личните документи няма да се отбелязва нищо. До два дни след изборите компютърната система ще посочи дали има дублиране и евентуалните грешки ще бъдат изчистени, допълни г-н Абаджиев.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОССЕ РАЗГОВАРЯХА С ДЕПУТАТИ ОТ ПГ на НАРОДЕН СЪЮЗ И ПГ на ОНС

11 април 2001г.

Представителите на ОССЕ Чарлз Магий и Анжела Борджелини се срещнаха с депутатите от Народен съюз Стефан Личев и Владимир Джаферов. Българските депутати запознаха гостите с обстановката в нашата страна, която по думите им е вече предизборна и отправиха покана наблюдатели от ОССЕ да присъстват на парламентарните избори на 17 юни.

Г-н Личев подчерта, че за четири години по времето на управлението на ОДС е постигната финансова стабилизация, установила се е държавността

в България, стопеният валутен резерв в края на 96-та година, сега възлиза на 3 милиарда долара. От своя страна г-н Джаферов подчерта, че Демократическата партия е за върховенство на парламентаризма.

Г-н Магий прояви интерес към промените в Избирателния закон,които са направени в последния момент. Г-н Личев уточни , че от една година в българския парламент има създадени работни и контактни групи от всички парламентарно представени политически партии и в продължение на тази година се е водил дебат именно в тези работни групи. Промените в закона са относно финансиране на политическите партии или около 10 на сто на база на стария избирателен закон, допълни Стефан Личев.

Г-н Магий и г-жа Борджелини се срещнаха и с депутатите от ПГ на ОНС г-н Юнал Лютви, Кемал Еюп и Люгфи Местан. Г-н Люгви изрази своето безпокойство от някои текстове по закона, па отношение на: заличаване на имената на българските граждани с постоянен адрес, които два месеца преди изборите ще напуснат страната, начина на избиране на РИК и ЦИК. Той изрази опасения, че математическият колектив, който ще изчислява гласовете е един и в тази връзка помоли за съдействие за осигуряване на прозрачност при въвеждане на информацията. Г-н Лютви съобщи, че още не е получена официална информация за проведеното наскоро преброяване в нашата страна и не се знае точният брой на избирателите.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОССЕ РАЗГОВАРЯХА С ДЕПУТАТИ ОТ ПГДЛ

11 април 2001 г.

Представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ посланик Чарлс Магий и г-жа Анжела Борджелини се срещнаха с депутатите от ПГДЛ Татяна Дончева и Михаил Миков. Гостите са в страната, за да се запознаят с предизборните условия и да подготвят информация за евентуално участие на наблюдатели от ОССЕ на парламентарните избори у нас.

Г-жа Дончева и г-н Миков запознаха представителите на ОССЕ с опасенията на ПГДЛ относно предстоящите избори. Според г-жа Дончева приемането на Закона за изборите в последните дни от мандата на 38-то НС и евентуалното му публикуване след края на мандата на НС, практически ще лишат опозицията от възможността да сезира Конституционния съд за някои текстове. Ще бъде отнета и конституционната възможност на президента да наложи вето на някои текстове. Г-н Миков се спря върху членове от закона, които според него, не са в съответствие с демократичното законодателство. Например, според чл.9 нито една политическа сила не трябва да има повече от 50% представители в ЦИК. Но след приемането на този член е гласуван и параграф, който изключва прилагането на чл.9 за предстоящите избори. В ЦИК, който е от миналите избори, преобладаващо мнозинство имат представителите на управляващите, а заедно с гравитиращи около тях формации имат 2/3 мнозинство, изтъкна г-жа Дончева.

Според депутатите от ПГДЛ, участието на министри и на премиера в предизборната кампания е противоконституционно, защото те ще се ползват с редица привилегии – транспорт, технически средства и др. Опасенията на опозицията за манипулации са свързани и с изготвяне на избирателните списъци. Според г-н Миков от списъците ще се вадят хора, за които има информация, че не са в страната, такъв е един от гласуваните в закона текстове. Но ако те дойдат няколко дни преди изборите, поради дългата процедура може би няма да имат възможност да гласуват, допълни г-н Миков. Относно прецедентът за първи път у нас политическите сили да заплащат бюлетините, както е по приетия вече закон, г-н Миков изрази мнението на ПГДЛ, че държавата би трябвало да поеме тези разходи. Г-жа Дончева запозна гостите с положението в Българското национално радио, като изтъкна, че такава ненормална ситуация се случва за втори път у нас – на 9.09.1944 г., когато е извършен държавен преврат и сега. Управляващите контролират държавните медии като 4/5 от новинарските емисии са за тях, допълни г-жа Дончева.

От своя страна г-н Магий отбеляза, че в доклада на наблюдателите на ОССЕ от предишните избори в България една от основните препоръки е била да се премахнат цветните бюлетини. Вашето население е грамотно и няма нужда от цветни бюлетини. Депутатите от ПГДЛ изтъкнаха, че това е било и тяхното предложение, но не е било прието. Г-н Магий изтъкна, че техническото осигуряване по провеждане на изборите би трябвало да се поеме от държавата.

В заключение г-н Магий каза, че след разговорите с представители на всички парламентарни групи и след събраната информация ОССЕ ще прецени дали да изпрати наблюдатели на предстоящите избори. Депутатите от ПГДЛ изтъкнаха, че би било добре да има техни представители, тъй като ПГДЛ има опасения за фалшификации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОССЕ СЕ СРЕЩНАХА С ДЕПУТАТИ ОТ ПГДП

11 април 2001 г.

Представителите на ОССЕ посланик Магий и г-жа Борджелини разговаряха с депутати от ПГДП. На срещата присъстваха Христо Бисеров, Димитър Иванов и Димитър Стефанов. Депутатите информираха гостите за своите опасения относно предстоящите избори. С приемането на Закона за изборите в последните дни фактически се отнема възможността на опозицията да сезира Конституционния съд за някои текстове, както и на президента да наложи вето.

Според г-н Бисеров манипулации са възможни и на равнище Секционна избирателна комисия и на равнище РИК. Но най-съществени манипулации могат да бъдат извършени на високо ниво – при окончателното преброяване на гласовете. Той посъветва г-н Магий при евентуална тяхна мисия у нас да концентрират вниманието си именно във финалния етап на изборите. По този начин може да бъде изцяло манипулиран вота на гражданите, като партии, които са взели около 4% или ще бъдат допуснати или не до участие в следващото Народно събрание. При вчерашната си среща с президента ние го помолихме за допълнителни механизми в рамките на законодателството за оказване на контрол по време на изборите. Ние предложихме паралелно преброяване на резултатите от два екипа, но това не бе прието от управляващите, допълни Бисеров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА СЕ СРЕЩНА С МАЙКАТА НА СТАНИЕЛА БУГОВСКА

11 април 2001 г.

Тази сутрин Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна с майката на Станиела Буговска от Сливен. През 1998 г. момичето загина след като бе простреляно от служител на МВР на „Петолъчката“ край гр. Сливен.

На срещата, в която участваха народният представител от Сливенския избирателен район Марио Тагарински и адвокатът на семейството, майката на Станиела Буговска помоли за съдействие при разрешаването на някои проблеми на семейството в битов план.

Г-н Соколов изрази най-дълбоко съчувствие към мъката на близките и заяви готовност за пълно съдействие при разрешаването на поставените въпроси.

БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ООН

„ТЪРПИМОСТ И РАЗЛИЧИЯ – ВИЗИЯ ЗА XXI ВЕК“

5 април 2001 г.

На церемония в Народното събрание днес Председателят на парламента Йордан Соколов сложи подписа си под Декларацията на ООН „Търпимост и различия – визия за 21 век“. На подписването присъства Постоянният координатор на ООН в България Антонио Виджиланте.

С това българското Народно събрание откликна на призива на инициаторите на Декларацията председателите на националните парламенти на страните-членки на ООН да дадат подкрепата си за тази нова инициатива на световната организация, която е от голямо значение за цялото човечество.

На състоялата се след подписването среща г-н Соколов и г-н Виджиланте изразиха общото си мнение, че подписаният документ създава общата рамка за действия на държавите, изразили волята си за свят без расизъм, дискриминация и ксенофобия. Г-н Виджиланте изрази удовлетворението си, че през последните години България постигна голям напредък в приемането на законодателство в областта на човешките права.

СПРАВКА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ООН

Декларацията бе подписана официално от държавните глави на страните-членки на ООН по време на Срещата на Хилядолетието в Главната квартира на организацията в Ню Йорк в края на м. август и началото на септември 2000 г. Инициатор на Декларацията е Върховния комисар на ООН по човешките права г-жа Мери Робинсън с подкрепата на Генералния секретар на световната организация г-н Кофи Анан и бившия президент на Южноафриканската Република Нелсън Мандела.

Основната идея на документа е визията за един свят, отворен за всички, без дискриминация и расизъм. Декларацията е важна стъпка в подготовката на Третата „Световна конференция на ООН срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаните с тях прояви на нетърпимост“, която ще се проведе в Южна Африка през м. септември 2001 г.

БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА Е ОСНОВНА ТЕМА НА 105-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ

4 април 2001 г.

Хавана

Късно снощи по време на втория ден от работата на 105-та Интерпарламентарна конференция ръководителят на българската делегация Янаки Стоилов от ПГДЛ запозна делегатите със ситуацията на Балканите след последните събития в Република Македония в контекста на развитието на страните от Югоизточна Европа и стабилността на Балканите. Той подчерта, че „България е за запазване на границите, за решаване на спорните въпроси и конфликти на основата на международното право за диалог и утвърждаване духа на европейските критерии за демократично гражданско общество. В тази връзка България подкрепя позициите, изразени в резолюция 1345 на Съвета за сигурност на ООН.“ В своето изказване г-н Стоилов постави въпроса не само за глобализация на финансите и икономиката , но и за необходимостта от глобална социална политика.

Депутатът от СДС Едуард Клайн участва в работата на “ 12 плюс“, групата, в която влизат европейските страни и в работата на комисиите по изготвяне на заклюючителните резолюции, които ще бъдат гласувани на 7 април от Конференцията. С две трети мнозинство делегатите приеха темата на третата заключителна резолюция да бъде борбата с тероризма

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ГРУПАТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ-ВЕНЕЦУЕЛА ИВАН К. ИВАНОВ СЕ СРЕЩНА С ПОСЛАНИКА НА БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА БОАНЕРХЕС САЛАСАР

4 април 2001 г.

Председателят на групата за приятелство България-Венецуела в 38-то Народно събрание Иван К. Иванов се срещна с посланика на Боливарска Република Венецуела Н. Пр. Боанерхес Саласар. Г-н Саласар е посланик в България от 3 месеца и запозна г-н Иванов с основните моменти от бъдещата си работа у нас. Г-н Саласар ще работи за утвърждаване на политическите контакти между двете страни, както и за възстановяване на добрите икономически и културни взаимоотношения от недалечното минало. Посланикът изрази идеята да се укрепят връзките между парламентите на двете страни и сподели, че Конгресът на Венецуела ще отправи покана парламентарна делегация от 39-то Народно събрание да посети Венецуела до края на тази година.

Г-н Саласар информира г-н Иванов, че вече е имал срещи с министър Илко Семерджиев, относно създаване на смесено дружество за производство на лекарства, от които Венецуела има нужда, а също и с идеята за навлизане на латиноамериканския пазар. Посланикът е разговарял и с министър Емма Москова. Двамата са се договорили за подготвяне на спогодба в областта на културата и образованието. Венецуела проявява интерес да бъде домакин на гостуване на изложбата „Тракийските съкровища от българските земи“. Би могло да се помисли за едно показване на изложбата в Латинска Америка, където се надявам, че ще има голям интерес, сподели гостът. С министър Емануил Йорданов г-н Саласар е обсъдил подписването на договор за обмяна на опит в борбата с наркотрафика.

Посланикът на Венецуела съобщи новината, че вече е поискан агреман от Венецуелското правителство за бъдещия посланик на България в Каракас. До сега българската дипломатическа мисия в Каракас се ръководи от временно управляващ.

От своя страна г-н Иванов изрази приятното си впечатление от активността на посланика на Венецуела и изказа мнение, че трябва да работим двустранно за развитие на българо-венецуелските отношения. В лицето на депутатите от Българския парламент ще получите подкрепа за всяка идея от взаимен интерес, подчерта г-н Иванов.

СРЕЩА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛЮКСЕМБУРГ Г-ЖА ЛИДИ ПОЛФЕР

3 април 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие г-жа Лиди Полфер, заместник-министър-председател на Великото Херцогство Люксембург, министър на външните работи и на външната търговия, министър на държавната администрация и на държавната реформа на Херцогството.

Г-н Соколов изрази от името на българския парламент и на целия народ благодарност за неизменната подкрепа на Люксембург за постигането на външнополитическите приоритети на нашата страна. Изтъкнато беше, че българското общество и всички основни политически сили подкрепят изцяло водената политика на интеграция в европейските и евроатлантическите структури. Тази констатация бе потвърдена и по време на неотдавнашното посещение у нас на еврокомисаря по разширяването Г. Ферхойген, който констатира при срещите си пълен политически консенсус по отношение на членството в ЕС и даде оптимистичната оценка за перспективите на България да стане член на Съюза до 2006 г. Йордан Соколов изрази увереност, че на заседанието си утре Народното събрание с голямо мнозинство ще подкрепи Споразумението на България с НАТО, тъй като няма реална политическа сила, която се обявява против членството ни в Североатлантическия пакт.

България вече реално усеща положителния ефект от процеса на присъединяване към ЕС с финансовата подкрепа, която получава от предприсъединителните програми САПАРД и ИСПА, е заявил Йордан Соколов. 52 % от стокообмена на България е със страните от Общността, което показва необратимата тенденция към ориентация на България към ЕС в икономически план, заяви на срещата председателят на парламента.

Заместник министър-председателят на Люксембург г-жа Полфер оцени високо огромните усилия на България за постигане както на вътрешна стабилност, така и на стабилност в целия регион на Балканите. Изразено бе задоволство от съществуващия политически консенсус за членството на България в ЕС, което има ключово значение за успеха на водените преговори.

В отговор на въпроса за оценката на България за решенията от Ница Йордан Соколов изтъкна, че това е исторически акт за нашата страна, тъй като с него се слага край на споразуменията от Ялта от 1945 г. и се признава новото геополитическо място на България. С решенията си в Ница ЕС ясно потвърди политиката си на разширяване и определи категорично представителството на България в институциите на Общността, каза Йордан Соколов. Той информира г-жа Полфер и за активната законодателна работа на парламента за хармонизиране на българското законодателство с европейските норми и за ролята в това отношение на Съвета по европейските въпроси.

КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА СЕ СРЕЩНА С Г-ЖА ЛИДИ ПОЛФЕР

3 април 2001 г.

Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов и депутати от комисията се срещнаха с г-жа Лиди Полфер, заместник-министър председател, министър на външните работи и на външната търговия, министър на държавната администрация и държавната реформа на Великото Херцогство Люксембург.

Г-н Агов изтъкна, че с енергичната подкрепа на Люксембург по време на неговото председателство на ЕС през втората половина на 1997 г. България получи покана за членство. Той изрази и благодарност за подкрепата на Люксембург за премахването на визовия режим за България. Това Народно събрание е второто в нашата 122-годишна парламентарна история, което завършва своя мандат. Едно от най-важните постижения за тези четири години е, че успяхме да изградим консенсус за бъдещото членство на България в ЕС и в НАТО, подчерта г-н Агов.

Удоволствие и чест за мен е да бъда приета от вашата комисия, сподели г-жа Полфер. Запозната съм с успехите на България по пътя й към членство в ЕС, както и с решаващата ви роля като стабилизиращ фактор на Балканите. Уверявам ви, че Люксембург винаги ще бъде на страната на тези народи, които искат мир и искат да работят в мир със своите съседи и с всички страни. Радостно е да отбележа, че в България има консенсус по жизненоважните проблеми за утвърждаване на демократичното общество – в търсене на сътрудничество със страните от региона, както и със страните от ЕС. Ние ще бъдем с вас по пътя ви към ЕС, защото това е единственият път, които ще доведе до благосъстоянието на българските граждани, подчерта г-жа Полфер.

Люксембург може да бъде сериозен партньор на България не само на думи, изтъкна гостенката. Имаме възможност да предложим обучение на кадри от администрацията, правната и финансовата система. Готови сме да предложим и проекти в областта на здравеопазването. Надявам се, да започнем работа по общи проекти, допълни г-жа Полфер.

По повод положението в съседна Македония, г-н Агов заяви, че ние използваме цялото си влияние на страна с политическа стабилност, за да помогнем на Македония да запази мултиетническия си характер като държава. Надяваме се, че това е последният трус от земетресението, което вече години се случва на Запад от нас, допълни г-н Агов и изрази своята увереност, че с усилията на страните от региона, на ЕС и на цялата демократична общност конфликтът ще бъде разрешен чрез преговори, по мирен път.

Във връзка с бъдещото разширяване на НАТО и предстоящата среща по този повод в Прага през есента на 2002 г., г-н Агов изрази мнение, че дебатът за разширяване на Алианса би трябвало да започне още през тази есен. Това е била и една от темите му на разговор през миналата седмица в Брюксел с Комисаря по разширяването Гюнтер Ферхойген. България върви по две писти – към ЕС и към НАТО, които все повече се приближават, сподели г-н Агов.

От своя страна г-жа Полфер заяви, че Люксембург отлично разбира законните интереси на България да бъде приета за член на НАТО и че страната й ще се опита да окаже влияние в тази насока. Но най-важното при взимането на подобно решение е стабилността на страната-кандидат, изнъкна г-жа Полфер. Стабилност не само политическа, но и икономическа, основен фактор за която е вътрешното национално единство, допълни гостенката.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА АСЕН АГОВ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА НОРВЕГИЯ БЬОРН ТОРЕ ГОДАЛ

3 април 2001 г.

Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов се срещна с Министъра на отбраната на Норвегия Бьорн Торе Годал. По време на разговора бяха обсъдени въпроси относно ситуацията в региона и бъдещото членство на България в НАТО.

Г-н Годал прояви интерес към консенсуса сред парламентарно представените политически партии относно влизането на България в НАТО. Г-н Агов запозна госта с еволюцията в поведението на опозиционно представените партии по този въпрос до достигане на консенсус, който вече е факт.

Председателят на комисията по външна и интеграционна политика изтъкна голямото значение на започването на дебат по повод бъдещото разширяване на Алианса. Според мен, такъв дебат трябва да започне още през есента на тази година, подчерта г-н Агов. От своя страна г-н Годал увери, че Норвегия ще подкрепи усилията на България по пътя и към пълноправно членство в НАТО.

В ХАВАНА БЕ ОТКРИТА 105-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ

2 април 2001 г.

В Международния конгресен център в Хавана Председателят на Националното събрание на народната власт Рикардо Аркон откри 105-та конференция на Интерпарламентарния съюз. Хиляда и четиристотин представители на парламентите на 120 държави се събраха в столицата на Куба, за да обсъждат глобалните теми по разоръжаването, световната икономика и социалното развитие. Приветствие към делегатите отправи Вицепрезидентът на ООН г-н Предергаст и председателката на Интерпарламентарния съюз г-жа Хептула.

В своето приветствено обръщение към делегатите президентът на Куба Фидел Кастро отбеляза, че за страната му е от изключително важно значение да бъде домакин на подобен международен форум. Преди 20 години Хавана бе домакин на такъв форум и като че ли оттогава не са се променили много неща, освен навлизането на новите технологии, изтъкна г-н Кастро. На хоризонта се очертава възможността за нова студена война, която може да отприщи отчаяна надпревара във въоръжаването, тъй като в момента никоя велика държава или съюз от държави нямат готовност за доброволно разоръжаване, подчерта Фидел Кастро. По повод отсъствието на делегация от САЩ г-н Кастро изказа съжаление, че ако са присъствали поне са щели да се осведомят какво мислят другите.

Българската парламентарна делегация в състав -Едуард Клайн – СДС, Георги Манов – Народен съюз, Янаки Стоилов – ПГДЛ, Драгомир Драганов – ПГ на БЕЛ ще вземе участие в общия дебат по политическите и социалните въпроси, които засягат световното развитие.

КОМИСИЯТА ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕ СРЕЩНА С КОМИСАРЯ ПО РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕС МИШЕЛ БАРНИЕ

29 март 2001 г.

Председателят на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство Илиян Попов запозна комисаря по регионалното развитие на ЕС Мишел Барние с основните закони, приети от 38-то Народно събрание, които се отнасят до местното самоуправление и благоустройството. Комисията е участвала активно заедно с всички власти по подготовката за реализиране на проекти по програмите ИСПА, САПАРД и ФАР, изтъкна г-н Попов. Той запозна госта със системата на териториалното деление в България, постигнатите резултати, възможностите за сътрудничество в тази област с ЕС.

От своя страна г-н Барние изтъкна факта, че като дългогодишен депутат отдава голямо значение на работата и сътрудничеството с националните парламенти. Фондът ИСПА, за който лично отговарям ще подпомогне няколко важни проекта в България – мостът над Дунав при Видин, реконструкцията на летище София и други обекти в столицата, каза гостът. Докато станете пълноправен член на ЕС трябва да подобрите транспортните съоръжения – те трябва да отговарят на европейските изисквания, подчерта еврокомисарят. Проектите трябва да бъдат съобразени с околната среда – територията трябва да се благоустроява без да се нарушава околната среда, посъветва г-н Барние. Аз съм тук, за да подготвя в известен смисъл влизането ви в ЕС. Работя активно в програмата „2000-2006“, която фиксира структурните фондове и тяхното използване. Вече е открит дебатът за регионалната политика. Преди месец и половина е публикуван Доклад за регионалната политика на бъдещия съюз, който ще обхване общо 27-те страни сегашни и бъдещи членки. България е поканена да участвува на форума в Брюксел, който ще се проведе на 21 и 22 май т.г., където ще участват 1600 представители от 27 страни членки и кандидат-членки на ЕС, информира г-н Барние.

По време на разговора бяха обсъдени т.нар. еврорегиони – между България и Гърция. Три са важните проекти в тази насока – Гоце Делчев – Драма, Кърджали – Маказа и Пловдив – Смолян – Ксанти. И двете страни изразиха мнението, че те ще бъдат осъществени с активната помощ на ЕС. Г-н Барние подчерта, че от важно значение е и продължаването на автомагистралата Атина -Солун – София като част от трансевропейския проект.

Еврокомисарят постави въпроса и за равноправното участие на жените във всички равнища на властта. Това е доказателство за демократизацията на страната и за пълноправното участие на мъжете и жените в изграждането на обществото, допълни г-н Барние.

Г-н Барние информира комисията, че от началото на следващата година ще бъдат организирани семинари по управление на регионалните фондове с представители от всички страни, кандидат-членки за ЕС. Очаквам активно участие от българска страна в тези семинари, допълни гостът.

ДЕПУТАТИ ОТ ГРУПАТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ -АВСТРАЛИЯ СЕ СРЕЩНАХА С ПОСЛАНИКА НА АВСТРАЛИЯ РОС ОСТИН БЪРНС

29 март 2001 г.

Заместник-председателят на Групата за приятелство България-Австралия проф. Петър Ненов и членовете на групата Лъчезар Тошев, Иван Тодоров, Едуард Клайн, Васил Станилов и Кемал Еюп разговаряха с посланика на Австралия Рос Бърнс. На срещата присъства и почетният консул на Австралия в България Индиана Трифонова.

По време на разговора стана дума за взаимоотношенията между двете страни и за бъдещото развитие на връзките в областта на икономиката, културата и туризма. На въпрос на депутатите смята ли австралийското правителство да отвори посолство у нас, / г-н Бърнс е посланик за България със седалище в Атина/, посланик Бърнс поясни критериите на австралийското външно министерство. По принцип имаме малко дипломатически мисии в отдалечените страни. За да открием посолство трябва да има голям брой австралийци, които посещават тази страна, както и обратното, също да имаме сериозни инвестиции там. Например в Полша имаме посолство от 20 години, а от новите европейски страни след промените най-интензивни отношения поддържаме с Хърватска. Ако трябва да се избира между страните-кандидатки за ЕС, сигурен съм че мнението за откриване на дипломатическа мисия в София ще надделее.

На срещата бяха обсъдени и бъдещите контакти между двата парламента и по-специално между групите за приятелство. Посланик Бърнс сподели, че в България работят вече няколко австралийски консултантски фирми в областта на социалните грижи, на българския пазар вече има и австралийска застрахователна компания, остава интересът на няколко минни компании за инвестиции у нас. Българите в Австралия се ползват с добро име, много бързо се адаптират към новата среда и са добри специалисти, каза посланикът. Трябва да се помисли как повече австралийци да идват като туристи в България, след като много от тях посещават съседна Гърция, добави г-н Бърнс. Всяка година в Австралия провеждаме международна олимпиада по математика. Тази година от 14 класирали се училища, 4 са български. Това показва още веднъж големият интелектуален потенциал, който имат българите, подчерта г-н Бърнс. В заключение посланик Бърнс изрази мнението, че България има много добър имидж като държава, която знае какво иска и знае как да го постигне. Вие работите упорито и постоянно и съм убеден, че тези усилия ще доведат до скорошното ви членство в ЕС, подчерта гостът.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО СЕМЕЙСТВОТО НА ВЪЛО РАДЕВ

29 март 2001 г.

По повод кончината на на големия български кинотворец Въло Радев Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати съболезнователно писмо до семейството и близките му :

„Въло Радев бе истински интелектуалец, който със средствата на киноизкуството скромно и талантливо пресъздаваше истината за нашия живот.

Изкуството му ще остане завинаги в историята на българското игрално кино като един от ненадминатите образци на професионализъм и проникновено изследване на човешката душевност. Той бе сякаш посветен във великата тайна на живота и с много любов създаваше филмови образи, които ни ставаха особено близки и понятни. В Златния фонд на българското кино ще останат филмите му „Крадецът на праскови“, „Осъдени души“, „Адаптация“, „Най-дългата нощ“ и много други.

Поклон пред светлата му памет !

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ЙОРДАН БАКАЛОВ СЕ СРЕЩНА С ГЕНЕРАЛ МОРИС БАРИЛ, НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА ОТБРАНАТА НА КАНАДА

28 март 2001 г.

Председателят на Комисията по Национална сигурност Йордан Бакалов разговаря с Началника на Щаба на отбраната на Канада генерал Морис Барил. По време на срещата двете страни обмениха информация за въоръжените сили и националната сигурност на двете страни, както и мнения относно развитието на взаимоотношенията в тази област. Йордан Бакалов запозна госта с позицията на Народното събрание относно конфликта в Македония, като изтъкна необходимостта от активното участие на международната общност, ЕС и НАТО за решаване на кризата. Генерал Барил изказа мнението, че силата поражда сила, и че проблемът трябва да се реши с политически средства. Очевидно е, че вашата страна възприе лидерска позиция по намиране на най-верните начини за разрешаване на кризата в Македония, подчерта гостът.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ЙОРДАН БАКАЛОВ СЕ СРЕЩНА С Г-ЖА АНЕМИ НЕЙТС, ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР ПО ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЕЛГИЯ

28 март 2001 г.

Председателят на Комисията по национална сигурност Йордан Бакалов разговаря с г-жа Анеми Нейтс, държавен секретар по външната политика на Белгия. В разговора участвуваха и председателят на Комисията по опазване на околната среда и водите Лъчезар Тошев и депутатите Иван Глушков и Иван Н. Иванов. Г-н Бакалов изрази съболезнования от името на народните представители по повод жертвите от железопътната катастрофа в Белгия и информира гостенката, че неотдавна Народното събрание е ратифицирало Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за полицейско сътрудничество.

Лъчезар Тошев отбеляза, че по отношение на кризата в Македония България има ясна позиция и може да бъде стабилен фактор за разрешаване на конфликта. Г-н Тошев изрази притеснението на българските политици от изявлението на президента на Русия Владимир Путин по този повод и по-конкретно че „с албанските терористи трябва да се действа като с чеченските“. Ние имаме особен интерес от стабилността в региона, тъй като по време на кризата в бивша Югославия понесохме доста икономически загуби, подчерта г-н Тошев. Той изрази задоволството на България от подкрепата за построяването на втория мост над Дунав по трасето на коридор №4 и изказа очаквания да получим подкрепа и за коридор №8. Успехите на нашата външна политика в региона се изразяват в изработването на обща позиция по наша инициатива, което не се е случвало никога до сега. Нашата роля като разпространители на европейския дух на сътрудничество в регион, който винаги е бил конфликтен, трябва да бъде оценена, подчерта г-н Тошев.

От своя страна г-жа Нейтс изрази благодарност за гостоприемството и за изказаните съболезнования. Положителен е фактът, че в българското Народно събрание има Съвет по европейските въпроси, изтъкна гостенката. Вие сте упорит кандидат-член за Европейския съюз и за една година успяхте да отворите 11 глави и да затворите 8. При председателството на Европейския съюз Белгия ще се старае този ритъм да се спазва, отбеляза г-жа Нейтс. Относно изявленията на президента Путин за Македония, тя сподели че може би те са израз на своеобразно оправдание за руските действия в Чечения. Тъй като при всеки разговор между политици от Русия и страните от ЕС става дума за Чечения, допълни г-жа Нейтс. Според нея всички страни-членки на ЕС отправят едно и също послание, че решаването на проблема може да стане само по пътя на преговорите. Важното е, че всички правителства и парламенти в региона са на същата позиция. Ние особено оценяваме активната политика на България за решаване на конфликта в Македония, подчерта г-жа Нейтс.

По отношение на бъдещото ни членство в НАТО, г-н Бакалов изрази мнението, че политическата ангажираност, нашата позиция за Македония както и реформата във въоръжените сили са много силни аргументи, които ще доведат до получаване на покана за членство в НАТО на срещата в Прага през есента на 2002 г.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ РЕСТАВРАЦИЯТА НА МЕМОРИАЛНИЯ КОМПЛЕКС „ОБОРИЩЕ“

28 март 2001 г.

На заседанието на Председателския съвет на Народното събрание днес бе решено законодателният орган да отпусне финансова помощ в размер на 7 000 лв. за възстановяване на Мемориалния комплекс „Оборище“.

Средствата се отпускат в отговор на отправена молба от кмета на гр. Панагюрище г-н Марко Мечев и ще бъдат използвани за реставрация на паметници, възстановяване на паметни плочи и ремонт на 500-метров участък от мемориалната пътека в навечерието на 125-та годишнина на Априлското въстание през 1876 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНИ ТЕЛЕГРАМИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДВЕТЕ КАМАРИ НА БЕЛГИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

27 март 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати телеграми до председателите на Камарата на депутатите и на Сената на Кралство Белгия – Херман де Кроо и Арман де Декер, в които изразява най-дълбоки съболезнования във връзка с тежката железопътна катастрофа днес край гр. Пекро, близо до столицата Брюксел. Както е известно в резултат на катастрофата има загинали и десетки ранени.

„Бих искал във Ваше лице да предам нашето искрено съчувствие до близките и семействата на загиналите“ – се казва в телеграмите.

ПРИКЛЮЧИ 12-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СПК БЪЛГАРИЯ – ЕС В БРЮКСЕЛ

27 март 2001 г.

Брюксел

Съвместният парламентарен комитет България-ЕС проведе своето XII заседание в Брюксел на 26 и 27 март 2001 г. под председателството на г-н Александрос АЛАВАНОС (ОЕЛ/СЗЛ, Гърция, ЕП) и г-н Асен АГОВ (ОДС, България).

По настояване на българската страна като точка от дневния ред на заседанието беше включена ситуацията в Република Македония.

В тази връзка в заключителната декларация СПК изразява загриженост относно последните събития в Бивша югославска република Македония, които могат да дестабилизират целия регион на Югоизточна Европа и заплашват обединяването на Европа; твърдо подкрепя териториалната цялост, суверенитета и ненакърнимостта на границите на Бивша югославска република Македония в съответствие с принципите на ОССЕ; осъжда насилието, извършвано от албански екстремисти; изразява съгласие, че решаването на кризата може да се основава единствено на политическия диалог в рамките на демократичните институции и мултиетническата структура на Бивша югославска република Македония и приветства в тази връзка Декларяцията на Европейския съвет в Стокхолм от 23-24 март 2001 година относно Бивша югославска република Македония и приветства също предоставената от българското правителство помощ в отговор на молбата на правителството на Бивша югославска република Македония, съгласувано с широката международна общност.

В заключителния документ на 12-то заседание Съвместният парламентарен комитет отправи препоръки относно развитието на ситуацията в Съюза и относно подготовката за членство на България в ЕС

СПК признава действията на България като основен поддръжник на политиката на ЕС в региона и активен участник в Пакта за стабилност, подкрепя тясното сътрудничество на България с НАТО и кандидатурата на страната за пълноправно членство в Северноатлантическия договор и поздравява българското правителство за неговите постижения в политиката му по отношение на Югоизточна Европа, израз на максималните му усилия за укрепване на взаимното доверие, стабилността и сигурността в региона, както и за утвърждаване на европейските ценности в отношенията между страните в Югоизточна Европа;

СПК приветства отпадането на визови ограничения за българските граждани и подчертава значителната роля на Съвместния парламентарен комитет, Европейския парламент и Народното събрание на Република България в това отношение. В тази връзка СПК признава значителните усилия на българското правителство както по отношение на визовия режим, така в по-широкия контекст на подготовката за бъдещото членство; отбелязва, че България разполага с необходимите правни инструменти за борба с незаконната имиграция на, през и от нейна територия; приветства стъпките и поетите ангажименти за прилагането на тези инструменти.

Относно подготовката за членство на България в ЕС СПК счита за реалистично намерението на българското правителство преговорите да бъдат успешно приключени преди края на 2004 г. и приветства доказаните постижения на България към изпълнението на икономическите критерии и признава, че при условие, че програмата за структурна реформа бъде изцяло изпълнена, България може да бъде смятана за функционираща пазарна икономика и би следвало да е в състояние да устои на конкурентния натиск на пазарните сили в рамките на Съюза. СПК отбелязва със загриженост нарастването на структурната безработица и препоръчва да бъдат предприети стратегически мерки за приоритетна борба с безработицата

В заключителния документ се подчертава, че Докладът за прехода от 2000 г. на ЕБВР, поставя България на първо място сред икономиките в преход, що се отнася до постигнатия напредък в реформирането на страната като функционираща пазарна икономика през последните три години;

СПК приветства предприетите важни стъпки за приемането на подзаконовите актове за прилагането на Закона за държавната администрация и Закона за държавния служител, създаващи нормативната уредба на една модерна, професионална и независима държавна администрация и отбелязва извършването на по-нататъшни значителни стъпки в реформата на държавната администрация в изпълнение на плана за присъединяване и стандартите на ЕС.

СПК приканва българското правителство да продължи усилията си за реформа на здравното осигуряване, както и на системите за социално подпомагане и пенсионно осигуряване, като признава постигнатия напредък в развитието на социалния диалог с приемането на измененията и допълненията към Кодекса на труда и с неотдавна внесения в Народното събрание Законопроект за икономическия и социален съвет

СПК поздравява България за напредъка в създаването на административен капацитет за програмата САПАРД като първа в това отношение сред страните-кандидатки.

НЕ СТЕ САМИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ЧЛЕНСТВО,заяви премиерът на Финландия Пааво Липпоненна срещата с Председателя на Народното събрание Йордан Соколов

26 март 2001 г.

България и Финландия са пример за две малки държави, които имат своята роля в международните отношения, заявиха Председателят на парламента Йордан Соколов и гостуващият у нас министър-председател на Финландия Пааво Липпонен на състоялата се днес следобед среща в Народното събрание.

От българска страна бе изразена благодарност за подкрепата, която Финландия ни оказва по пътя за членство в ЕС и преди всичко за постигането на важните решения от Хелсинки, Ница, както и за премахването на визите. От своя страна премиерът Липпонен посочи, че неговата страна е станала член на ЕС само преди 6 години и много добре помни трудностите в присъединителния процес и изрази готовност да подпомага България във воденето на преговорите.

Отношенията между нашите приятелски страни са традиционни, посочи г-н Соколов, и в тях има много неизползвани възможности – икономика, търговия, туризъм. Премиерът Липпонен уточни, че целта на сегашната му визита е тъкмо насърчаването на сътрудничеството в икономическата област.

На разговора бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество в ядрената енергетика и повишаването на ядрената безопасност. Декларирана бе готовност финландски експерти да консултират българските си колеги в модернизацията на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“, още повече, че финландската ядрена енергетика използва същия тип руски реактори.

В отговор на въпрос за резултатите на предстоящите избори Председателят на парламента подчерта, че независимо от тях приоритетите на българската външна политика за членство в ЕС и НАТО ще останат непроменени. Налице е широк национален консенсус по тези въпроси, каза г-н Соколов и всички политически сили в неведнъж са декларирали това. Самият еврокомисар по разширяването Гюнтер Ферхойген при неотдавнашното си посещение в България се убеди в подкрепата на всички политически сили за европейския път на България, изтъкна Йордан Соколов. Трудностите на реформите са зад гърба ни и в скоро време българските граждани ще усетят положителните резултати. Това неминуемо ще проличи и от резултатите от самите избори, заяви Йордан Соколов.

На срещата бяха обменени мнения за организацията и механизмите на работа на двата парламента в решаването на въпросите, свързани с европейската интеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ПОСЛАНИКА НА ИСПАНИЯ ПО ПОВОД ОКОНЧАТЕЛНОТО МУ ОТПЪТУВАНЕ ОТ СТРАНАТА

26 март 2001 г.

През цялата си дейност като посланик Вие бяхте представител на страна, която винаги е подкрепяла демократичните процеси в България, заяви на срещата с посланик Кодерк председателят на Народното събрание Йордан Соколов. Той изтъкна големия му принос за възходящото развитие на двустранните отношения във всички области в много важен момент за нашата страна, израз на което е връченото му днес от президента Стоянов високо държавно отличие.

Широката и неотменна подкрепа на Испания направи възможно постигането на твърде значими за България резултати – началото на преговорите за присъединяване към ЕС, премахването на визите за българските граждани, както и решението на ЕС от Ница, заяви г-н Соколов. Според него изявленията на еврокомисаря Ферхойген са свидетелство за цялостна промяна във виждането на европейските институции за перспективите пред България и немалка заслуга в това отношение има Испания. Спирайки се на предстоящите парламентарни избори председателят на Парламента изрази категоричното становище, че те ще бъдат решаващи за съдбата на България, тъй като ще определят дали ще бъде запазена и доразвита европейската ориентация на нашата страна. Всяко забавяне по този път ще бъде пагубно за България, заяви г-н Соколов.

Успехът на моята мисия в България в голяма степен дължа на огромните усилия, полагани от всички българи за извършването на реформите, каза в отговор посланик Хосе Кодерк. Той увери, че Испания и занапред ще продължава да подкрепя България за постигането на критериите за членство в ЕС, тъй като нашата страна заслужава това. Испания знае цената на прехода, защото го е извървяла, посочи Хосе Кодерк, и си дава сметка за всички трудности. Той подчерта в заключение, че с решенията в Ница ЕС взе окончателно решение за разширението на ЕС и това е политически акт, с който бе начертана новата карта на Европа.

Председателят на НС Йордан Соколов връчи на посланик Кодерк Почетния медал на Народното събрание за заслугите му за развитието на българо-испанските отношения.

СЪОБЩЕНИЕ

23 март 2001 г.

Днес в Клуба на народния представител в НС беше открита изложба на книги на френски език на швейцарски автори. Представянето е организирано от българската секция на Парламентарната асамблея на франкофонията с любезното съдействие на швейцарското посолство и е по повод световния ден на франкофонията – 20 март. Изложбата бе открита от посланика на Швейцария Пиер Люсири и от председателя на Българската секция на Парламентарната асамблея на франкофонията Анатолий Величков.

Експозицията включва творби от областта на научната, политическата, икономическата, образователната и художествената литература. Впоследствие част от книгите с политическа тематика ще бъдат дарени на Народното събрание, а образователната литература на училища.

БАВАРИЯ ЩЕ ОКАЖЕ ПОМОЩ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО РАБОТАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

22 март 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов тази сутрин прие гостуващия у нас държавен министър на правосъдието на германската провинция Бавария Манфред Вайс.

Основните теми на разговора бяха хода на евроинтеграцията на България, законодателната дейност на Народното събрание и работата на съдебната система.

Йордан Соколов изрази задоволство от състоянието на традиционно добрите политически и икономически връзки с Бавария, което бе отново потвърдено по време на неотдавнашните визити на парламентарни делегации и министри от германската провинция. Той подчерта активната законодателна работа на 38-то Народно събрание за възприемане достиженията на европейското право и хармонизиране на националното ни законодателство. Приетите нови закони и промените в досегашни закони създават необходимите предпоставки за успешния ход на преговорите за членство в ЕС и нареди страната ни сред кандидатките с най-висока степен на съответствие с европейските правни норми, заяви г-н Соколов. Посочена беше важната роля в тази насока на създадения Съвет по европейските въпроси като постоянна парламентарна комисия и на Дирекцията по европейска интеграция към Народното събрание. Постигнатото в областта на европейската интеграция, заяви Йордан Соколов, бе оценено и от комисаря на ЕС Гюнтер Ферхойген, който заяви, че е впечатлен от бързия напредък на България.

Като дългогодишен парламентарист оценявам голямото значение на законодателната институция за развитието на всяка една страна, каза държавният министър на правосъдието на Бавария Манфред Вайс. Той изрази висока оценка за постигнатото в законодателната област през последните години като изтъкна, че с напредването на преговорите за присъединяване активната законодателна работа ще придобива все по-голямо значение.

Специално внимание на срещата бе отделено на въпросите за подобряване работата на съдебната система. Йордан Соколов подчерта голямото значение на ефективното правораздаване за успешната борба с престъпността и за привличането на чуждестранните инвеститори. Посочено бе, че незадоволителната оценка за дейността на съдебната система е изразявана и от представители на Европейската комисия. Затова целта на обсъжданите в момента промени в Закона за съдебната власт, в НК и НПК е подобряване работата на съдебната система, което е в интерес на цялото общество, каза председателят на парламента.

Министър Вайс сподели мнението, че прилагането на законите е толкова важно, колкото и тяхното приемане и информира за отправената покана представители на Върховния касационен съд да посетят Бавария, където на място да се запознаят с опита на колегите си в прилагането на правните стандарти в Германия. Посочено бе, че проблемът за борбата с организираната престъпност има международен характер и това налага обединяване на усилията и подпомагането между отделните страни. В тази връзка г-н Вайс съобщи, че през месец май т.г. един от водещите баварски експерти в прокуратурата ще пристигне у нас и ще подпомогне работата на българските си колеги както на централно, така и на регионално ниво.

Йордан Соколов благодари за помощта и същевременно изтъкна, че официалната статистика за състоянието на престъпността не отговаря на представата, която някои медии създават в обществото. Той информира госта, че по отношение на разкриваемостта на престъпленията България има добри показатели, но в много случаи делата не стигат до ефективна присъда. Според него проблемите идват от бавните действия на правосъдните органи и решителните законови промени са насочени тъкмо към рязка промяна в това отношение.

В СКОПИЕ ЗАВЪРШИ СРЕЩАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Информация на БТА

21 март 2001 г.

Днес в Скопие завърши втората конференция на председателите на парламентите в рамките на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, посветена на парламентарното сътрудничество в областта на стабилността, демокрацията, икономическото развитие и добросъседското сътрудничество.

В двудневната среща участвува и председателят на Народното събрание Йордан Соколов.

В началото на днешния ден от конференцията към участниците в нея се обърна македонският премиер Любчо Георгиевски. Той подчерта важността на регионалното обвързване и сътрудничество, особено на фона на новата криза в Югоизточна Европа, последица от действията на албанските екстремистки терористични групи, които актуализират отново великодържавните проекти на Балканите.

Георгиевски увери участниците в срещата, че Македония решително ще се справи с всички форми на тероризъм, насилие и екстремизъм и няма да позволи да бъдат поставени под заплаха основните ценности и принципи, на които се обляга Македония като суверенна и независима държава.

От своя страна македонският външен министър Сържан Керим отбеляза пред участниците в срещата все по-очертаната подкрепа на международната общност за Македония и нейното правителство в търсенето на изход от кризата и за запазването на териториалната й цялост и суверенитет.

Участниците в парламентарната среща приеха заключителна декларация, в която заявиха, че осигуряването на мира върху основата на уважение на суверенитета, териториалната цялост и ненарушимостта на границите представлява предварително условие за успешното сътрудничество и напредък на страните от района.

Осъждайки най-енергично дейностите на екстремистките групи на етническите албанци, парламентаристите дадоха пълна подкрепа на териториалната цялост и суверенитет на Македония.

В декларацията парламентите на страните от Югоизточна Европа заявяват, че ще съдействуват за реализацията на заключенията от срещата на лидерите от района, която се състоя в Скопие преди месец.

За домакин на следващата среща бе определен парламентът на Албания.

Ние свършихме много добра работа и постигахме съгласие по всички важни въпроси на бъдещото развитие на района, заяви председателят на Народното събрание Йордан Соколов след края на конференцията. Той отбеляза, че на срещата е била подчертана важната роля на парламентите за запазването и укрепването на стабилността, сигурността, за интегрирането в Европейския съюз и за реализирането на проектите от Пакта за стабилност.

Според председателя на българския парламент всички участници са били убедени в необходимостта от организирането на редовни срещи всяка година.

Йордан Соколов обърна внимание, че срещата в Скопие е преминала под знака на тревожните събития по северната граница на Македония, последица от действията на екстремистки въоръжени групи на етнически албанци. Той подчерта, че дестабилизацията на Македония ще означава дестабилизация за района, както конкретно и на България.

България плати своя данък на етническото противопоставяне по време на тоталитарния режим чрез т.н. „възродителен процес“, припомни той. Допълвайки, че сега вече с основание се говори за „български етнически модел“, председателят на Народното събрание препоръча той да се прилага и на други места в района.

ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

/ 20-21 март 2001 г., Скопие /

21 март 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов, който участва в откритата тази сутрин в Скопие Втора Конференция на Председателите на парламентите от Югоизточна Европа, направи изказване по темата на срещата – „Приносът на парламентите за стабилността, икономическия растеж, демокрацията и добросъседските отношения в Югоизточна Европа“. В работата на форума освен председателите на националните парламенти участват и председатели на парламентарни асамблеи на международни организации, включени активно в процесите на регионалното сътрудничество – ПАСЕ, Асамблеята на ЗЕС, Парламентарната асамлея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на ЦЕИ, координаторът на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, Парламентарната асамблея на НАТО.

Конференцията бе открита с обръщения на Президента на Македония Борис Трайковски, председателя на Събранието на Македония Стоян Андов и Председателя на ПАСЕ лорд Ръсел Джонстън.

В изказването си Йордан Соколов изтъкна значението на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа като реален фактор на мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и в Европа. Главното в този нов етап е, че днес всички страни от Югоизточна Европа споделят европейските ценности на мир, добросъседство, демокрация, зачитане на човешките права и стремеж към социален и икономически прогрес, заяви г-н Соколов. Изразено бе удовлетворение от факта че тези идеали, залегнали в Хартата за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество в Югоизточна Европа, бяха потвърдени в Декларацията на срещата на високо равнище в Скопие през м. февруари т.г. и представляват здрава основа за развитие на отношенията между страните от региона, включително и за тяхната европейска и евроатлантическа интеграция.

Приветствайки включването на Югославия и Босна и Херцеговина в процеса регионалното сътрудничество, Йордан Соколов посочи, че това създава благоприятни условия за разширяване на икономическото партньорство и допринася за регионалната стабилност и европейска интеграция. В същото време Председателят на българския парламент изрази тревога от възникналите тревожни тенденции, които застрашават стабилността на Балканите и посочи в тази връзка събитията в Южна Сърбия, по северната граница на Македония и около Тетово. Йордан Соколов изрази позицията на нашата страна, че с въоръжените си провокации албанските екстремисти застрашават международно признатите граници и териториалната цялост на Македония, застрашават териториалната цялост на СР Югославия и демократичните процеси в нази страна и възпрепятстват усилията на международната общност за нормализиране на обстановката в Косово. България решително осъжда и се противопоставя на сегашните прояви на албанските екстремисти, заяви Йордан Соколов, тъй е като е сред най-заинтересованите държави конфликтите на Балканите да намерят своето трайно политическо решение. Участниците в Конференцията бяха запознати с основните моменти на единодушно приетата от Народното събрание декларация на 9 март т.г., в която се осъждат терористичните действия и се настоява за строго спазване на суверенитета, териториалната цялост и международно признатите граници на Македония, търсене на политическо решение на проблемите, засилване мерките на КЕЙФОР за пресичане на провокациите по границите. Обявена бе и позицията, залегнала в приетата Декларация, ООН, Европейският съюз и НАТО да гарантират спазването на Резолюция 1244 на СС на ООН като се призовават и страните-участнички в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа да осъдят тероризма и да потвърдят подкрепата си за Македония. В изказването си Йордан Соколов припомни, че България оказа практическа помощ на Македония като и предостави поисканата от нея военно-техническа помощ.

Специално място в изказването бе отделено на ролята на националните парламенти за утвърждаване на новите благоприятни фактори в развитието на процеса на сътрудничество, както и за решаване на появилите се предизвикателства. Потвърдено бе значението на Конференцията на председателите на парламенти от региона по отношение на координирането на парламентарното сътрудничество, размяната на мнения между парламентарните комисии по особено важни въпроси, сътрудничеството с международните парламентарни институции с т.н. Като един от приоритетите на парламентарното сътрудничество Йордан Соколов очерта реализирането на целите на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа и повишаването на неговата ефективност. Заявена бе подкрепата на нашата страна за Пакта като един от инструментите на политиката на ЕС в Югоизточна Европа. Изтъкнато бе, че реализирането на приетия План за действие за регианално икономическо сътрудничество и на инициативите на Икономическия форум за Югоизточна Европа са широко поле за парламентарно сътрудничество в областта на икономическите и социални реформи, развитието на търговията, насърчаването на чуждестранните инвестиции, развитието на инфраструктурните проекти в транспорта, комуникациите и енергетиката, опазването на околната среда, борбата с организираната престъпност и корупцията. Направено бе предложението тези области да станат предмет на многостранно сътрудничество с участието специализираните парламентарни комисии.

Като посочи, че на сегашния етап особен акцент в парламентарното сътрудничество трябва да имат проблемите на сигурността и стабилността в региона, Йордан Соколов изрази увереност, че в заключителния си документ участниците в конференцията ще осъдят терористичните актове срещу Макенодия, Югославия и в Косово и ще призоват международната общност за съдействие за изолиране на екстремистките сили и за прилагане на решенията на СС на ООН за уреждане на косовската криза и на свързаните с нея проблеми. Това е европейски, а не бълкански въпрос и международната общност е длъжна да поеме своята отговорност, заяви Председателят на Народното събрание.

х х х

В хода на Конференцията се предвиждат и редица срещи на двустранна основа между участниците. Днес следобед Председателят на Народното събрание Йордан Соколов ще има срещи последвателно с Президента на Македония Борис Трайковски, с представителя на парламента на ?осна и херцеговина и с председателя на Камарата на гражданите на Скупщината на Югославия Драголюб Мичунович.

СРЕЩА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ С ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА МАЛТА

13 март 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие гостуващия у нас президент на Република Малта Гидо де Марко.

Г-н Соколов подчерта, че общият път на двете страни към обединена Европа създава много благоприятни предпоставки за развитие на сътрудничеството в редица конкретни сфери – култура, образование, туризма. Изтъкнато бе, че между двата парламента има установени добри контакти в рамките на парламентарни форуми с международно участие. Гостът бе информиран за хода на преговорите за членство в ЕС, за реформите в областта на икономиката, аграрния сектор, администрацията, съдебната власт, социалното осигуряване.

Президентът на Малта г-н де Марко оцени високо постиженията на България в областта на демократичните преобразования и икономиката. Той предаде покана от председателя на парламента на Малта българска парламентарна делегация да направи официално посещение.

На разговора бяха обменени мнения и за ролята на съдебната власт в осъществяването на демократичния преход. Председателят на парламента Йордан Соколов подчерта, че целта на предлаганите законови промени е да се повиши ефективността на съдопроизводството, тъй като това е в интерес на цялото общество.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОЗДРАВИ СВЕТОВНАТА ШАМПИОНКА ТЕРЕЗА МАРИНОВА

12 март 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати поздравителна телеграма до световната шампионка по троен скок-жени на завършилото първенство на планетата в Лисабон.

В телеграмата се казва :

„Вашият пореден спортен триумф и чудесното представяне на целия ни национален отбор по лека атлетика, извоювал 10-то място в крайното класиране по медали, доказаха силата на българския състезателен дух и ни дадоха прекрасен повод да се гордеем със спортните успехи на България“.

ЗАПОЧНА ОФИЦИАЛНОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОДЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДОЛНАТА КАМАРА НА ПАРЛАМЕНТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ

8 март 2001 г.

Тази сутрин на официално посещение у нас пристигна делегация на Камарата на гражданите в Скупщината на СР Югославия, водена от председателя на Камарата Драголюб Мичунович. Визитата е по покана на Председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Това е първото посещение на парламентарна делегация на западната ни съседка от началото на демократичните промени у нас.

Сегашното посещение е изключително важна, историческа стъпка за възстановяване на отношенията между двете страни, която стана възможна след настъпилите демократични промени в Югославия, заяви на състоялата се среща с гостите Председателят на Народното събрание Йордан Соколов. Той подчерта, че съществуват редица области за сътрудничество от интерес за двете страни. парламентите и правителствата могат активно да съдействат в това отношение. Според г-н Соколов главните цели пред България и Югославия са умиротворяването на региона, в което значима роля има установяването на добри взаимоотношения между двете страни. Тези отношения трябва да се изграждат на основата на европейските ценности, които и двете страни споделят, каза той. Във връзка със създалата се ситуация по границата на Македония и Косово Йордан Соколов подчерта, че България последователно отстоява принципите за зачитане държавния суверенитет на страните в региона и за ненарушимост на съществуващите граници. Необходимо е да се противопоставим с общи усилия на всички опити за дестабилизация на Балканите, защото това ще върне назад процеса на демократичните промени, заяви Йордан Соколов. Гостът бе информиран подробно за дейността на българския парламент за провеждането на реформите в различни области и за хармонизацията на българското законодателство с европейските правни норми. На срещата бе изразено общото становище, че в двустранен план съществуват широки перспективи за развитие на обмена в търговско-икономическата област и културата.

Днес поставяме началото на важни за нас контакти, които ще допринесат във вътрешен план за развитието на икономическото сътрудничество, а в международен акпект – за обединяване усилията на всички държави от региона за гарантиране на мира и стабилността на Балканите, заяви председателят на Долната камара на Скупщината на СР Югославия Драголюб Мичунович. Във връзка с новото огнище на напрежение по северната част на Македония той изрази становището на Югославия да не се допусне по никакъв начин ескалация на конфликта и той да бъде решен с активни международни усилия. В това отношение според него активна трябва да бъде ролята на международните организации. Изразено бе съгласие с българската позиция за ненакърнимост на сегашните държавни граници и зачитане суверенитета на отделните страни в региона. Драголюб Мичунович приветства идеята за по-тесни парламентарни връзки между двете страни и предложи установяването на редовни контакти в личен план между двамата председатели за консултации по различни въпроси. Той информира г-н Соколов за действията на новото югославско правителство за провеждане на дълбоки икономически реформи и за възстановяване членството на страната в международните организации – ООН, ОССЕ, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и др. От българска страна бе изразена подкрепа на югославската кандидатура в Съвета на Европа, където сега Югославия е със статут на специален гост. Приоритет на Скупщината в момента е хармонизацията на законодателството и обсъждането на промени в Конституцията, заяви Мичунович. Изтъкнато бе, че мнозинството на демократичните сили в югославския парламент и подкрепата на населението за реформите дават основания за постигане на бързо икономическо съживяване. Югославия ще продължи да развива приоритетно приятелски отношения с всички съседи, включително и с България с намерението да участва активно във икономическото възстановяване на Балканите, заяви Драголюб Мичунович.

На срещата бяха обменени мнения и по щирок кръг въпроси от вцаимен интерес – трудностите в провеждането на икономическите реформи, борбата с проявите на корупция и интеграцията на малцинствата. Г-н Соколов сподели българския опит и препоръча максимално бързо и решително да се провеждат непопулярните реформи, защото всяко забавяне води до нарастване на социалната им цена. По отношение на провежданата политика към малцинствата, България следва последователно линията за тяхното интегриране в обществото, тъй като всеки опит за изолацията им води до появата на екстремистки тенденции, каза Йордан Соколов.

НОВ ЕТАП ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СР ЮГОСЛАВИЯ

8 март 2001 г.

Парламентарната делегация, водена от Председателя на Камарата на гражданите в Скупщината на СР Югославия г-н Драголюб Мичунович се срещна с ръководството на Комисията по външна и интеграционна политика в 38-то Народно събрание.

Вашето посещение съвпада с момента, когато сме разтревожени за ситуацията в Македония и когато ще гласуваме декларация на българския парламент по повод ситуацията в района – каза Асен Агов. Българските депутати са единодушни в осъждането на екстремизма и са за запазване териториалната цялост на страните в региона. Ние приветстваме от сърце промените в Югославия и вярваме, че това е пътят, който ще ни заведе в обединена Европа – допълни г-н Агов. В наше лице винаги ще имате приятели за всеки проблем, който поставите и поискате нашето съдействие. Крайно време е да установим двустранни контакти между ръководствата на комисиите по външна политика на двата парламента.

Проф. Мичунович благодари за поканата за това посещение и изтъкна, че започва нов етап във взаимоотношенията между двете държави. За нас е голямо предизвикателство да видим колко бързо можем да компенсираме изгубеното време, заяви гостът. Историята ни предложи много конфликти и много дълго ни отчуждаваше като главна причина за това бяха недемократичните правителства на двете страни. Но от днес нататък ние имаме общо бъдеще – европейската интеграция, където се надявам, че ще бъдем не толкова незначителен фактор. За общия ни успех трябва да се обръщаме към бъдещето, а не към миналото, каза г-н Мичунович. България вече е член на Съвета на Европа, ние се подготвяме да станем в скоро време. Двата народа имаме близък език, едно вероизповедание и много общи черти от многовековното ни история. Имаме всички предпоставки да се радваме на добри взаимоотношения и добро сътрудничество във всички области за по-доброто бъдеще на страните ни и на региона, допълни гостът. Той изтъкна приравняването на българското законодателство към европейското като важна стъпка, която трябва да бъде извършена и в Югославия и изрази мнение, че се надява на обмяна на опит в това отношение.

От своя страна г-н Агов отбеляза, че не е достатъчно само да се приемат законите, но че трябва и да се научим да ги прилагаме. Според него съдебната система в България не е достатъчно подготвена за това, корупцията също е една от основните пречки.

Във връзка със ситуацията в Македония, г-н Мичунович акцентира върху плана на Небойша Чович за положението в региона, който е признат и от НАТО като добро решение. Ние направихме предложение за интегриране на населението от долината на Прешево, Южна Сърбия, което е няколко десетки хиляди хора. Предлагаме им участие в обществения живот, инвестиции, смесена полиция, независимо радио. Всички ние, страните от Балканския регион, трябва да защитаваме международната сигурност и сами да се организираме политически срещу такива действия, допълни г-н Мичунович. От своя страна г-н Агов отбеляза, че косовските албанци не са хомогенна маса и, че умерените албанци се разграничават от екстремистите. Много важна е и официалната позиция на Албания, чрез която тя застава срещу екстремистите. По този начин се разсейва митът за Велика Албания. Днес няма място за велики държави, има велика Европа, отбеляза г-н Агов. Също така той изрази убеждението, че резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН ще бъде изпълнена докрай, както и че KFOR трябва да си свърши работата, за което и ние трябва да бъдем настоятелни.

По отношение на Пакта за стабилност и двете страни отбелязаха, че трябва да бъдат по-активни и по-настоятелни за по-бързото финансиране и осъществяване на жизненоважни проекти за региона, например магистралата София-Ниш, прочистването на река Дунав и др.

Единодушно бе мнението, че след четвъртата редовна среща на държавните глави на страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, проведена в Скопие на 22-23 февруари, взаимоотношенията на Балканите са станали по-откровени и по-задълбочени. По време на разговора бе подчертана необходимостта от интензивни двустранни търговски контакти, както и взаимоотношения между отделните общини на двете държави. Асен Агов изказа специална благодарност за доброто отношение към нашето малцинство в Цариброд и Босилеград. Българското малцинство в Югославия е естествен мост между нашите две страни подчерта г-н Агов и допълни, че един ден, когато няма граници, това малцинство ще бъде част от нашата обща история.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОЗДРАВИ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ С ПРАЗНИКА КУРБАН БАЙРАМ

6 МАРТ 2001 Г.

По повод началото на големия мюсюлмански празник Курбан Байрам Председателят на парламента Йордан Соколов изпрати поздравителни телеграми до Главния мюфтия на мюсюлманите в България Селим Мехмед и до председателя на Висшия мюсюлмански съвет Мустафа Хаджи. В тях той отправя пожелания до всички български мюсюлмани за здраве, щастие и благоденствие.

„В цялата си история българският народ е доказал своята толерантност и уважение към културата, обичаите и традициите на различните етноси и вероизповедания – заявява г-н Соколов в телеграмата си до председателя на Висшия мюсюлмански съвет Селим Хаджи. – Мъдростта на това прозрение е още по-актуална днес, когато всички ние трябва с общи усилия да запазим мира и спокойствието на Балканите, което ще бъде гаранция за успеха и просперитета на Родината.

В поздравлението до Главния мюфтия Селим Мехмед се изтъква, че българският парламент е доказателство от най-висок ранг за равнопоставеното участие на всички български граждани в решаването на съдбините на страната и същевременно е гаранция за успеха на общите ни усилия да съградим нова България.

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОРТУГАЛСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

6 МАРТ 2001 Г.

В телеграма до председателя на Събранието на Републиката на Португалия Антониу де Алмейда Сантуш, Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изразява най-дълбоки съболезнования по повод трагичния инцидент на р. Дору край гр. Порту, причинил десетки човешки жертви.

Последните информации за инцидента свидетелстват за неописуема човешка трагедия и в тези тъжни за цяла Португалия дни българският народ е съпричастен към мъката на близките на загиналите, се подчертава в телеграмата.

СЪОБЩЕНИЕ

5 март 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие тази сутрин по тяхна молба представители на Сдружението „Българска сбирка“, обединяващо изтъкнати представители на творческата и научната интелигенция. В срещата участваха писателите Георги Мишев, Марко Ганчев, Марин Георгиев, художниците Александър Алексов и Стефан Божков, до. Йосиф Радионов, преподавател в ДМА „Панчо Владигеров“, проф. Станчо Димиев от БАН, член на ВАК и Оля Стоянова, журналист.

Участниците в срещата връчиха на г-н Соколов писмо, в което сдружението изразяват тревогата си от „незаконните действия на част от служителите на БНР, използващи обществена медиа за уреждане на лични взаимоотношения“. Посочва се, че в държава с многопартийна политическа система и пазарна икономика опитите за дисидентство звучат несериозно. Според членовете на Сдружението „Българска сбирка“ Генералният директор на БНР е избран съгласно действащото законодателство от НСРТ с внушително мнозинство и служителите в радиото не са страна в спора, тъй като по закон нямат право да избират своите ръководители. В заключение на писмото се отправя искане за съдействие за привеждане решенията на НСРТ в съответствие с действащото законодателство в Република България. По време на разговора те заявиха, че са недопустими и противозаконни случаите, когато протестиращите в БНР ограничават достъпа до отделни предавания и посочиха конкретни случаи, когато тонът и темите на предаванията драстично нарушават добрите нрави и дори попадат под ударите на Наказателния кодекс.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изрази съгласие със споделената от представителите на сдружението тревога за ситуацията в БНР и заяви категоричното си становище за необходимостта от спазване на законите на страната. Според него единствено компетентният орган в сферата на медийната регулация е НСРТ и легитимността на неговите решения е вън от всякакво съмнение. В протеста в БНР прозират някои чисто икономически интереси и политически мотиви, което е недопустимо, заяви г-н Соколов.

Председателят на парламента подкрепи идеята на сдружението в скоро време да бъде проведена кръгла маса по проблемите на културата и регулацията на медиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ ПРИЕ КМЕТА НА МОСКВА ЮРИЙ ЛУЖКОВ

2 март 2001 г.

България и Русия имат желанието и волята да развиват взаимноизгодни икономически връзки и в това отношение доброто сътрудничество между ръководствата на двете столици има много важно положително въздействие, заявиха на състоялата се среща днес председателят на парламента Йордан Соколов и кмета на Москва Юрий Лужков.

Г-н Лужков, който е на посещение у нас по покана на своя колега Стефан Софиянски, информира г-н Соколов за целите на посещението си, което е свързано с решаването на делови въпроси и по-специално подписването на договор за откриване на центрове на Москва в София на на София в Москва. Основната задача на центровете ще бъде насочена към подпомагане на контактите между представители на средния и древния бизнес, посочи Юрий Лужков, което при всички случаи ще допринесе за цялостното развитие на двустранните връзки. До края на м. март предстои подписването и на споразумение за доставка на български лекарства за нуждите на здравеопазването в руската столица, стана ясно на срещата. Юрий Лужков заяви интереса на руската страна за доставка на двигатели за товарни автомобили от заводите ВАМО във Варна, което ще създаде допълнителни работни места в двете столици. Изразено бе желанието на руската страна традиционни български стоки отново да присъстват на руските пазари.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов приветства плановете за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество и изрази уверност, че откриването на центровете в двете столици ще бъде съществен принос в това отношение. В същото време г-н Соколов заяви, че сегашния стокообмен между двете страни не отговаря на реалните възможности и потребности. България е в състояние да предложи на традиционните по-рано руски пазари познати за руския потребител стоки – вино, цигари, лекарствени изделия и в това отношение намаляването на вносните мита за българските стоки има голямо значение, посочи Йордан Соколов. Посочено бе, че добри перспективи има за внос на руски автомобили, които със своите цени и експлоатационни качества са подходящи и търсени у нас. Българските строителни фирми се ползват с добро име и също могат да участват активно в широката строителна програма в Москва. Всички тези възможности откриват нови, добри перспективи за двустранното сътрудничество, бе изразеното общо мнение по време на разговора.

Г-н Лужков отправи покана до председателя на Народното събрание да посети Москва.

СРЕЩА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ С БАВАРСКИЯ МИНИСТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

2 март 2001 г.

В рамките на посещението му в нашата страна днес държавният министър по федералните и европейските въпроси на германската провинция Бавария Райнхолд Боклет бе приет от председателя на Народното събрание Йордан Соколов.

Г-н Соколов благодари на г-н Боклет за позицията на Германия в подкрепа на основните ни външнополитически приоритети за членство в ЕС и НАТО, както и по визовия въпрос и изтъкна водещото място на Германия в ЕС и ролята й в процеса на разширяване. Йордан Соколов информира госта, че в подкрепа на присъединяването към ЕС са се обявили не само всички политически сили, но и че целият народ е решен да положи максимални усилия за постигането на тази цел. Посочено бе важното значение на решенията от Ница, с които беше определено бъдещото място на България в геополитически план и беше сложен фактическия край на разделението на Европа след споразумението в Ялта през 1945 г.

Традиционно добрите отношения между България и Бавария получиха допълнително развитие след установените парламентарни контакти по време на неотдавнашното посещение у нас на председателя на парламента на провинцията д-р Бьом, заяви г-н Соколов. Той изрази убедеността си, че по време на сегашната визита ще бъдат обсъдени нови идеи за развитие на икономическите и търговските връзки между България и Бавария и посочи факта, че Германия от много години е най-големият чуждестранен инвеститор у нас. На срещата бе отбелязано, че значителни възможности има и в областта на културното сътрудничество. Гостът бе информиран за активната законодателна дейност на 38-то Народно събрание, в резултат на което нашата страна преодоля изоставането в хармонизацията на националното законодателство с европейските правни норми. Съществена роля в това отношение има създаденият Съвет по европейските въпроси като постоянна парламентарна комисия, посочи г-н Соколов.

Министър Боклет потвърди важното място, което България заема в германската външна политика. Той заяви позицията на провинция Бавария да стане адвокат на нашата страна пред федералното правителство в подкрепа на членството ни в ЕС. Той изрази и задоволството си, че членството в ЕС намира ясна подкрепа сред всички водещи политически сили у нас. Решенията на ЕС в Ница предвиждат в перспектива да се разграничат компетенциите на парламентите на национално и европейско ниво, заяви министър Боклет и страните-кандидатки и българският парламент, наред с парламентите на останалите страни-кандидатки, трябва най-активно да участва в обсъждането на тези въпроси. Европейският дом е наш общ дом и ние трябва да го градим заедно, подчерта в заключение държавният министър по федералните и европейските въпросина провинция Бавария Райнхолд Боклет.

РЕШЕНИЕТО НА ЕВРОПАРЛАМЕНТА Е ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРИЯ

02.03.2001 г.

Гостуващият в нашата страна държавен министър по федералните и европейски въпроси на германската провинция Бавария Райнхолд Боклет се срещна със Председателката на ПГ на СДС Екатерина Михайлова и Съпредседателката на ПГ на Народен съюз Анастасия Мозер. По време на разговорите г-н Боклет съобщи, че „в България се наблюдава чудесно развитие и отменянето на визовия режим е заслужена награда за българските граждани.“ Той подчерта, че „ролята на България се усети от страните на Западна Европа, когато България въпреки вътрешните си трудности застана на страната на НАТО относно кризата в Косово.“

Що се отнася до приемане на България в ЕС, въпросът вече не е дали ще бъде приета, а кога ще стане това, допълни г-н Боклет.

Г-жа Михайлова посочи , че е необходимо да продължи сътрудничеството с между Бавария и България, както и съвместната им работа по различни програми и най-вече в областта на правосъдието.

От своя страна г-жа Мозер подчерта, че от голямо значение е привличането на повече инвестиции в България, тъй като след войната в бивша Югославия сраната ни е забавила развитието си в икономическата област. Предвидените проекти по Пакта за стабилност, като коридор № 8, коридор № 4 и строежът на втория мост на река Дунав са от изключително значение за България и за целия регион, но за съжаление е забавено изпълнението им, допълни г-жа Мозер. Тя посочи, че БЗНС-НС и фондация „Ханс Зайдел“ работят съвместно по много проекти, които са голяма помощ особено за младите хора в България.

В заключение бе подчертано, че традиционно добрите отношения между България и Бавария ще се развиват все повече и това се доказва и от предстоящото поредно заседание на съвместната комисия между двете страни, която ще се проведе през април т.г.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С ВЪНШНИЯ МИНИСТЪРА НА ШВЕЙЦАРИЯ

2 март 2001 г.

Гостуващият у нас федерален министър на външните работи на Конфедерация Швейцария Йозеф Дайс днес бе приет от председателя на Народното събрание Йордан Соколов.

Отношенията между България и Швейцария се развиват много положително и съществен дял за това имат установените редовни парламентарни контакти, заяви г-н Соколов. Той посочи, че нашата страна приветства обявеното намерение на Швейцария да премахне визите за българските граждани след като Европейския съюз вземе решение по този въпрос.

Министър Дайс приветства постигнатата политическа, икономическа и финансова стабилизация у нас и заяви, че усилията на България в тази насока получават международно признание и вече дават конкретни резултати.

В отговор на проявения от госта интерес по отношение на избирателния закон и борбата с международната престъпност Йордан Соколов заяви, че правителството и мнозинството гарантират провеждането на честни и демократични избори. Изтъкнато бе, че след проведени консултации между всички парламентарно представени политически сили, парламентът предстои да приеме на второ четене Избирателния закон, който предвижда запазване на процентовата бариера и на пропорционалната система. Със закона се въвеждат разумни изисквания за регистрация на партиите за участие в изборите с цел недопускане на партии-фантоми, поясни г-н Соколов. По отношение на борбата срещу престъпността Йордан Соколов информира министър Дайс, че това е един от основните приоритети на правителството и управляващото мнозинство. Посочено бе, че парламентът е приел редица нови закони и поправки към съществуващи закони, с които се създават условия за по-успешна борба с престъпността – НПК, НПК, Данъчно-процесуален кодекс, Гражданската конвенция за борба с корупцията, Международното Конвенцията срещу прането на мръсни пари и др. Засилен бе граничния и митнически контрол, с което бяха постигнати редица успехи в борбата срещу наркотрафика, каза председателят на парламента. Йордан Соколов запозна г-н Дайс с дейността на създадената постоянна парламентарна комисия за противодействие на престъпността и корупцията като изтъкна нейната важна роля за иницииране на редица законови промени. Като важен фактор за по-успешна борба с престъпността г-н Соколов подобряването на работата на съдебната система.

СРЕЩА НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЛОВЕНИЯ

1 март 2001 г., Любляна

Със среща с Министър-председателя Янез Дърновшек завърши официалното посещение на българската парламентарна делегация в Словения, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Господин Соколов оцени като много успешни резултатите от сегашното посещение, като подчерта, че двете страни имат общи цели, вървят по един и същи път и това предполага едно успешно сътрудничество между тях.

От своя страна г-н Дърновшек заяви също, че отношенията между двете страни се развиват в дух на приятелство, и че сегашното посещение е потвърдило това. За разлика от 1997 година, когато България беше достигнала дъното сега тя вече се е превърнала в един ясен кандидат за членство в Европейския съюз и НАТО, каза г-н Дърновшек.

Г-н Соколов запозна Дърновшек с резултатите от провежданата през последните години реформа, с постигнатата финансова стабилност, с приватизацията, с хода на преговорите с ЕС, с успешно провежданата военна реформа, което има важно значение за кандидатурата на България за членство в НАТО. Подчертана беше ролята на парламентите на двете страни за успешното развитие на отношенията като беше изтъкнато и постигнатото от България в областта на синхронизацията на законодателството. Друга тема, която присъстваше на разговорите беше обстановката на Балканите. Г-н Соколов подчерта, че демократичният процес в Югославия допринася за умиротворяването на региона. Йордан Соколов изтъкна, че съществуват много добри контакти с югославските политици на всички равнища и това ще се потвърди от предстоящото посещение на председателя на югославския парламент Драголюб Мичунович.

Председателят на българския парламент приветства активизирането на икономическите отношения между България и Словения.. Голяма роля ще изиграе и предстоящото посещение на г-н Дърновшек в България. Той оцени като много добро сътрудничеството с българския си колега Иван Костов. Министър-председателят на Словения прояви интерес към реформите в нашата страна и как те ще се отразят на резултатите от изборите. Според него, въпреки успеха на реформите е необходимо известно време, за да могат хората да оценят положителните резултати.

СРЕЩА НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТА НА СЛОВЕНИЯ

1 март 2001 г., Любляна

През втория ден от официалното посещение на българската парламентарна делегация в Словения, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов българските депутати се срещнаха с президента на страната Милан Кучан. Господин Соколов предаде поздрави от страна на българския президент Петър Стоянов до неговия словенски колега.

Сред основите теми на състоялия се разговор бяха обстановката на Балканите и по-специалноситуацията в Южна Сърбия и Македония, както и заплахата за региона от развитието на някои неблагоприятни тенденции. Участниците в срещата потвърдиха приоритетите на своите страни за членство в ЕС и НАТО. Президентът Милан Кучан изрази някои свои виждания за основните насоки в подготовката на страната ни за членство в Северноатлантическия пакт, които биха позволили ускоряване на процеса на присъединяване на България към НАТО.

Двете страни потвърдиха намерението да активизират своите усилия в областта на двустранното сътрудничество с оглед постигането на целите, които те си поставят във външнополитически план.

Българските депутати се срещнаха по-късно и с председателя на Държавния съвет при парламента на Република Словения г-н Тоне Хроват.

Господин Хроват запозна делегацията с начина, по който се конституира Държавният съвет, с неговите функции, както и с дейността му. В съвета влизат 40 представители от научните среди, областта на социалната сфера, на работодатели, на свободните професии, на земеделците, на занаятчиите. Държавният съвет обсъжда и дава становище по всички законопроекти преди тяхното гласуване от Държавния сбор на страната. Членовете на Държавния съвет имат право на отлагателно вето по законопроектите в срок от 7 дни от тяхното приемане.

По думите на господин Хроват Държавният съвет олицетворява участието на гражданските структури в обсъждането на законопроектите. Съветът има 5-годишен мандат и включва 8 комисии, които се занимават със законопроектите в различни сфери на законодателството.

По време на срещата бяха обменени мнения за хода на аграрната реформа на двете страни, степента на субсидиране на земеделските стопани, и други въпроси от взаимен интерес.

БЪЛГАРСКА ПАЛРАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИСТИГНА НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЛОВЕНИЯ

Започнаха разговорите между парламентаристите на двете страни

28 февруари 2001 г., Любляна

Тази сутрин българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов пристигна в Любляна на двудневно официално посещение по покана на председателя на Държавния сбор на Словения Борут Пахор. В българската делегация участват делегати от всички парламентарни групи, представени в Народното събрание.

По време на кратката предварителна среща, двамата председатели на парламентите изразиха убеждението си, че след проведените редовни контакти между премиерите и държавните глави на двете страни, сегашното посещение затваря кръга на политическите отношения между двете държави. Йордан Соколов и Борут Пахор взаимно се информираха за законодателните приоритети на двата парламента и за основните им външнополитически насоки – членството им в ЕС и в НАТО. В постигането им България и Словения могат да си партнират активно и да обменят полезен опит, което ще бъде от взаимна полза, беше подчертано на срещата.

По-късно започнаха и официалните разговори в разширен състав, в които участваха и представители на представените в словенския парламент парламентарни групи. Като основни насоки за развитие на двустранните отношения беше очертано сътрудничеството в икономическата и техническата област, съществена част от което е нарастването на стокообмена между двете страни. Йордан Соколов посочи, че двата парламента е необходимо да създават още по-добра законова основа, която да допринася за динамиката на това сътрудничество. Изтъкнато беше, че има много добри възможности и за развитие на сътрудничеството в областта на туризма, решаване на екологичните проблеми и в борбата с престъпността. Потвърдено беше също така приоритетното значение, което има членството в ЕС и НАТО и необходимостта парламентите в голяма степен да насочат своята дейност в синхронизиране на националното законодателство с европейските правни норми. Борут Пахор и Йордан Соколов изразиха подкрепа на идеята за установяване на редовни работни контакти между съответните парламентарни комисии с цел още по-голямо засилване на междупарламентарното сътрудничество.

На срещата представители на двата парламента обмениха мнения за обстановката на Балканите и потвърдиха желанието на своите страни да работят за мира и стабилността на региона.

На пресконференция за журналистите, която се проведе веднага след официалната среща на двете делегации, Йордан Соколов подчерта убедеността си, че започналото посещение открива много големи възможности за задълбочаване на двустранните отношения. Той каза , че изтъкнатите на срещата позиции на двете страни са показателни за общия им стремеж да развиват сътрудничеството си за постигане членството в ЕС и Евроатлантическия пакт.

Посещение преминава при подчертан интерес от страна на словенските средства за информация.

ПРОДЪЛЖАВА ПОСЕЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В СЛОВЕНИЯ

28 февруари 2001 г., Любляна

Днес след обяд българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов, която е в Любляна на официално посещение по покана на председателя на Държавния сбор на Словения Борут Пахор се срещна с министъра на отбраната на Словения Антон Гризолд .

Двете страни взаимно се информираха за хода на военната реформа в България и Словения. Потвърдено бе становището, че промените в структурата на въоръжените сили и във въоръжението са с оглед усилията на страните за членство в НАТО.

Йордан Соколов информира г-н Гризолд за хода на реформата в българската армия, която предвижда намаляване на числеността на армията до 2004 година и привеждането й към стандартите на НАТО.

Г-н Соколов заяви, че българската военна промишленост е на много високо ниво, в следствие на което от словенска страна беше проявен подчертан интерес за сътрудничество в тази област. На срещата беше договорено в най скоро време министърът на отбраната на Словения да посети България и да обсъди с колегата си Бойко Ноев възможностите за сътрудничество в областта на военното производство и по-конкретно закупуването на военни съоръжения изработени в българските военни заводи.

На срещата беше обсъдена и ситуацията в СР Югославия.

БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ ЩЕ РАЗШИРЯВАТ ЕФЕКТИВНОТО СИ СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Среща на Председателя на Народното събрание Йордан Соколов с министъра на вътрешните работи на Република Турция Садеттин Тантан

22 февруари 2001 г.

Разширяване на двустранното сътрудничество между вътрешните министерства в борбата с организираната престъпност, корупцията, наркотрафика и трафика на хора бяха сред основните теми, обсъдени на срещата между Председателя на Народното събрание Йордан Соколов и гостуващия у нас министър на вътрешните работи на Турция Садеттин Тантан.

Председателят на Народното събрание изрази благодарност за подкрепата, която Турция оказва за членството на България в НАТО. Той подчерта, че България отдава голямо значение на развитието на приятелските отношения със съседна Турция, които в голяма степен са определящи са мира и стабилността в региона. Изтъкнато бе, че ефективната борба с проявите на организирана престъпност и корупцията изисква общите усилия на всички държави, тъй като тези явления имат международен характер. Гостът бе информиран за предприетите наскоро мерки от страна на изпълнителната власт за решително противопоставяне на зачестилите напоследък прояви на насилие. В подкрепа на тези мерки Народното събрание обсъжда в момента промени в НК и НПК, заяви Йордан Соколов, и тяхната цел е по-резултатна борба с организираната престъпност. Посочено бе, че парламентарната комисия за противодействие на престъпността и корупцията на разширено заседание предстои днес да обсъди и да набележи конкретни мерки в тази насока съвместно с министъра на вътрешните работи, Главния прокурор, председателя на ВКС, представители на следствието. Председателят на парламента заяви, че постигането на добри резултати в борбата с организираната престъпност е необходимо условие за успеха на преговорите за членство на България в ЕС и НАТО и в това отношение сътрудничеството между нашите две страни има голямо значение. Успешното сътрудничество в борбата с престъпността и корупцията ще се отрази благоприятно и на развитието на икономическите връзки и ще разшири възможностите за увеличаване на турските инвестиции у насqпосочи той.

Министър Тантан изрази задоволството на своята страна от възходящото развитие на двустранните отношения във всички области и изрази съгласие за необходимостта от съвместни действия на всички държави в борбата с организираната престъпност. Той изрази готовността на Турция да оказва необходимата техническа и друга помощ на специализираните български органи с оглед подобряване на резултатите в тази област. Министър Тантан заяви, че Турция приветства пътя на България към ЕС и ще продължи да ни подкрепя за членството в НАТО. От името на председателя на Великото Национално събрание на Турция бе предадена покана за посещение на българска парламентарна делегация, която бе приета с благодарност.

От турска страна бе поставен въпросът за решаване на някои възникнали проблеми във визовия режим, от което ще спечелят бизнеса и контактите между хората. В отговор Йордан Соколов заяви, че България ще положи усилия и ще се стреми изискванията, които ни се поставят във връзка с отпадането на визовия режим, да не се отразят неблагоприятно на двустранните отношения.

СРЕЩА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ТУРЦИЯ С КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

22 февруари 2001 г.

Министърът на вътрешните работи на Република Турция г-н Садеттин Тантан се срещна с Комисията по национална сигурност на 38-то Народно събрание. По време на разговорите председателят на комисията Йордан Бакалов е изразил удовлетворение от доброто сътрудничество между комисиите по национална сигурност на парламентите на България и на Турция. Той е запознал госта с дебата за престъпността, проведен неотдавна в Народното събрание. Трябва с общи усилия да преодолеем проблемите, които имаме по пътя ни към ЕС – е отбелязал г-н Бакалов.

Г-н Тантан е подчертал, че добрите взаимоотношения между Турция и България са един от основните фактори за стабилността на Балканите. Турция ще подкрепя и занапред кандидатурата на България за членство в НАТО, е уверил министърът. Той е отделил особено внимание на развитието на сътрудничеството по конкретни въпроси, където главна роля имат личните контакти. В този смисъл г-н Тантан е отправил покана към г-н Бакалов и членове от Комисията по национална сигурност да посетят своите колеги в турския парламент. По въпроса за борбата с престъпността гостът е споделил, че от 1999 г. в Турция действа Закон за борба срещу организираната престъпност. Всички партии в турския парламент са подкрепили приемането на този закон, който е намерил добър прием и сред обществото. Може да се каже, че общите усилия на политиците и на обществото доведоха до положителни резултати в борбата с организираната престъпност- допълнил е гостът.

Министър Тантан е поставил въпроса за опасността от действията на незаконната организация на ПКК в България. Българските депутати са изказали мнение, че България никога не е позволявала нейната територия да се използва за терористични актове срещу други страни. Те са уверили госта, че комисията ще направи всичко възможно като законодателен орган, за да подпомогне Министерския съвет за борба срещу действията на различни групировки, свързани с организираната престъпност.

Обмен на курсанти от полицейските академии на двете страни, както и взаимопомощ в областта на техническите средства и информацията е предложил министър Тантан.

СЪОБЩЕНИЕ

22 февруари 2001 г.

Заместник-председателят на Съвета по европейски въпроси Димитър Абаджиев се срещна с посланика на Кралство Швеция у нас г-н Стен Аск. Тема на разговора са били деветте глави, които ще бъдат открити за обсъждане по време на шведското президентство на ЕС. Посланик Аск е информирал г-н Абаджиев, че въпросът за премахването на визите за България ще влезе в Пленарна зала в Европейския парламент на 1 март, а на 15 март ще бъде разгледан от Съвета на министрите на ЕС.

СЪОБЩЕНИЕ

22.02.2001г.

Гостуващата у нас германска парламентарна делегация се срещна със Съвета по европейски въпроси в Народното събрание. Обсъдени бяха въпроси относно интегриране на България в ЕС, а също и задълбочаване на двустранните отношения между германския Бундестаг и българския парламент. Ръководителят на Групата за приятелство от германския Бундестаг г-н Михаел Щюбген прояви интерес относно бързината на приемането на законите у нас, визовият въпрос след отмяна на визите за България от ЕС, новите документи за самоличност, проблеми на здравеопазването и образованието. От българска страна г-н Димитър Абаджиев информира гостите за процедурата по приемането на законите в НС и съобщи, че новите документи за самоличност са едни от най-добрите в Европа. Що се отнася до визовите въпроси г-н Абаджиев подчерта, че с Македония и Югославия България е подписала спогодба за реадмисия, а предстои да се подпише и с Украйна. Русия за съжаление отказа да подпише спогодба за реадмисия, но в края на юни ще бъде въведен визов режим с Русия, подобно на другите страни като Полша, допълни г-н Абаджиев.

ЙОРДАН СОКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С ГОСТУВАЩАТА У НАС ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА БУНДЕСТАГА

21 февруари 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов тази сутрин прие делегацията на Групата за приятелство в германския Бундестаг, водена от председателя на групата Михаел Щюбген. Германските парламентаристи са на официално посещение у нас по покана на Групата за приятелство България – Германия в българския парламент.

Г-н Соколов заяви на срещата, че сегашното посещение е поредна проява на традиционно добрите, приятелски отношения между двете страни. Според него подобни контакти надхвърлят значението на парламентарното сътрудничество и се отразяват положително на двустранните отношения като цяло. България е признателна за оказваната от германска страна подкрепа на основните ни външнополитически цели – членството в ЕС и в НАТО, каза Йордан Соколов. Особено съществен бе приносът на Германия за решаването на визовия въпрос и за историческите решения от срещата на върха в Ница, на която бе сложен фактически край на Ялтенските споразумения, довели до разделението на Европа, каза той. Изразена бе и благодарност за помощта, която Бундестагът оказва на българския парламент за обучението на български стажанти в рамките на съществуващата от няколко години програма за сътрудничество.

Благоприятното решаване на визовия въпрос не беше услуга, а израз на признание за постигнатото от страна на България в редица области, заяви председателят на Групата за приятелство в Бундестага Михаел Щюбген. Той подчерта ясно, че Германия оценява като много добро развитието на отношенията с България не само на политическо равнище, но и в областта на човешките контакти.

На срещата бе изразено общото мнение, че демократичните промени в Югославия създават нова, изключително благоприятна обстановка в Югоизточна Европа, което внася един нов оптимизъм за постигането на крайната цел – изграждането на общ европейски дом. Създават се всички условия за ускореното развитие на страните от региона, за което съществена роля има нарастването на притока на чуждестранните инвестиции, увеличаването на търговския обмен и развитието на туризма. Г-н Щюбген посочи, че важен фактор в това отношение е Пактът за стабилност, който според него е от съществено значение за България в същата степен, както и хармонизирането на националното ни законодателство. Йордан Соколов изтъкна, че една от първите реални стъпки на Пакта ще бъде изграждането на втория мост над р. Дунав, който има не само национално, но и международно значение, тъй като става част от континенталната транспортна инфраструктура и ще съдейства за свободния икономически обмен.

В отговор на проявения от страна на гостите интерес към законите за изборите и за политическите партии Йордан Соколов изтъкна, че те са резултат на продължителни консултации между политическите сили, в хода на които е търсено общото съгласие.

Делегацията на Групата за приятелство с България в Бундестага, се срещна и с колегите си от парламентарната група за приятелство с Германия в НС.

Българските и германските парламентаристи със задоволство констатираха, че настоящото посещение е продължение на отличните контакти между Народното събрание и германския Бундестаг, които се развиват на основата на засилен диалог между двете страни.

България е изключително благодарна за подкрепата на Германия и най-вече за усилията на членовете на Групата за приятелство с България в Бундестага за разрешаване на визовия въпрос, заяви председателят на парламентарната група за приятелство с Германия Йордан Цонев. Той подчерта, че Германия е стратегически икономически партньор на България и това се потвърждава от факта, че страната ни има най-голям стокообмен с Германия в сравнение с другите страни от ЕС, а също България е привлякла и най-много немски инвестиции за последните няколко години. На срещата бе отбелязано, че отношенията между двете страни ще се развиват и занапред положително и това безспорно ще допринесе за бързото и пълноценно интегриране на България в ЕС. Обща бе констатацията, че приоритетни и трайни сфери на двустранното сътрудничество са инфраструктурата, селското стопанство, енергетиката и туризма и парламентите на двете страни могат да изиграят положителна роля за задълбочаване на този процес.

На срещата си с немската делегация зам.-председателите на Комисията по външна и интеграционна политика Иван Тодоров и Петър Башикаров, както и депутатите Анастасия Мозер и Едуард Клайн изтъкнаха активността на групата за приятелство в германския Бундестаг, както и ползотворната и интензивна работа между групите за приятелство на двата парламента. Отбелязана беше положителната роля на Пакта за стабилност и нашето участие в него. Българските депутати изказаха благодарност чрез своите гости на правителството на ФРГ за неговата активна роля за отпадане на Шенгенската визова бариера за България, както и за подкрепата за присъединяването на България към ЕС и НАТО. Беше отбелязана важната роля на ФРГ за развитие на българската икономика като инвеститор и важен партньор в малкия и средния бизнес.

Г-н Михаел Щюбген и останалите участници в делегацията изразиха своето задоволство от развитието на българо-германските отношения. Бе изказано мнението, че по пътя си към ЕС и НАТО България се е ангажирала по начин, по който другите страни не са го правили. Важен момент в сътрудничеството между страните в ЕС е създаването на общи корпуси например между Германия и Франция, между Германия и Дания. Такова двустранно сътрудничество в рамките на сигурността може да бъде създадено и с България преди членството й в ЕС. Подобна стъпка ще бъде подкрепена от правителството на Германия, изтъкна г-н Щюбген. Наша препоръка е да участвате активно в инициативите на Пакта за стабилност, допълни гостът. Бяха обсъдени трудностите, които все още спират чуждестранните инвеститори в България – въпросът със собствеността на земята, данъчното право, митническото законодателство. Беше обсъдена идеята за създаване на данъчни стимули за чуждестранните инвеститори. Засилването на рекламата е много важен момент, върху който трябва да се акцентира, спомена г-жа Елерт и изрази своята готовност за помощ в тази насока. Гостите констатираха факта, че германски капитали навлизат в България, макар и за сега повечето в малкия и средния бизнес. Положителен пример за развитието на двустранните икономически отношения е заводът за бяла техника „Liebherr“, където работят квалифицирани български специалисти, допълни г-н Щюбген.

СЪОБЩЕНИЕ

21.02.2001 г.

По време на срещата между съпредседателката на ПГ на Народен съюз – БЗНС,ДП г-жа Анастасия Мозер и посланика на Китай г-н Тяо Мяофа бе обсъдена предизборната обстановка в стрната и задълбочаване на българо-китайските отношения в областта на селското стопанство. Г-н Мяофа подчерта, че за последните четири години са факт успехите и работата, която е извършило правителството на Иван Костов. От своя страна г-жа Мозер запозна китайския дипломат с преговорите относно предстоящото споразумение, което Народен съюз трябва да подпише със СДС . Смятаме, че ОДС е успешна и валидна формула, както преди 4 години, така и за в бъдеще, допълни съпредседателката на ПГ на Народен съюз . Тя подчерта, че отношенията в ОДС трябва да бъдат поставени на една разумна основа, а що се отнася до ДПС, БЗНС-НС е бил винаги в добри отношения с ДПС .

Г-н Мяофа изрази желание за задълбочаване на връзките между България и Китай в областта на селското стопанство и търговията.

Комисията по външна и интеграционна политика и Комисията по национална сигурност се срещнаха с Държавния министър за въоръжените сили в Министерството на отбраната на Великобритания г-н Джон Спелър

ПАМЕТНА ПЛОЧА В СОФИЯ УВЕКОВЕЧИ ДЕЛОТО НА ДИМИТЪР ПЕШЕВ

20 февруари 2001 г.

С тържествена церемония – военни почести и освещаване, днес в София беше открита паметна плоча на подпредседателя на XXV-то Народно събрание Димитър Пешев. През 1943 г. с неговия значим принос беше спряна акцията на тогавашното правителство за изпращане на българските евреи в нацистките концлагери. Инициатор за поставянето на плочата е учредената наскоро Международна фондация „Димитър Пешев“, а поводът е 28-та годишнина от смъртта на видния български политик и демократ.

Паметната плоча пред дома на Д.Пешев на ул. „Неофит Рилски“ 47 беше открита от председателя на Народното събрание Йордан Соколов. В словото си за живота и делото на Пешев зам.-председателят на Народното събрание Иван Куртев, председател на Международната фондация „Димитър Пешев“, подчерта непреходното значение на неговото дело, което намери широко признание в цял свят.

На откриването присъстваха народни представители, кметът на София Стефан Софиянски, посланикът на Израел Емануел Зисман, представители на ръководството на МВР, близки на Д. Пешев, представители на еврейската общност у нас, много граждани.

За чест на българския парламент идеята за спасяването на българските евреи през 1943 г. се заражда първо сред тогавашните народни представители и постепенно прераства в широко обществено движение. Нейн изразител и двигател става Димитър Пешев, който заедно с още 42-ма народни представители изготвя протестно писмо до тогавашния Министър – председател Богдан Филов срещу депортацията на българските евреи в „лагерите на смъртта“. За тази своя дейност през 1943 г. той е бламиран от поста си на зам.-председател на НС. След 9.IX.1944 г. е осъден от Народния съд като „антисемит“.

БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ АКТИВНО УСИЛИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА В БОРБАТА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯТА

Изказване на Председателя на Народното събрание на работната среща на Конференцията на председателите на европейските парламенти в Париж

15 февруари 2001 г.

Тази сутрин във Френското Национално събрание в Париж започна заседанието на Работната група по борбата с организираната престъпност и корупцията към Конференцията на председателите на европейските парламентарни асамблеи. Срещата се провежда по инициатива на лорд Ръсел Джонстън, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В проявата участват председателите на парламентите на Азербайджан, Португалия, Румъния, Франция, Албания, Мексико, Полша, Франция, Испания, Естония, Русия, Хърватия, Италия Лихтенщайн. Българският парламент е представен от Председателя на Народното събрание Йордан Соколов.

Основно място на срещата днес бе отделено на провежданите политически инициативи на национално ниво, както и на обмяната на мнения по действията на Съвета на Европа в сферата на организираната престъпност и корупцията.

В изказването си пред участниците в срещата Йордан Соколов изтъкна, че след промените в страната през 1997 г., борбата срещу организираната престъпност и корупцията бе обявена за приоритетна задача на законодателната и изпълнителната власт. Създадената постоянна парламентарна комисия за противодействие на престъпността и корупцията инициира редица мерки, които бяха включени в законодателни актове на Народното събрание в областта на наказателното и наказателно-процесулното право, борбата с изпирането на пари, банковата тайна, охранителното и застрахователното дело, митниците, държавната администрация, държавните и общинските поръчки. Важна стъпка в тази насока, подчерта г-н Соколов, бе приетият Закон за публичния регистър за деклариране на имуществото и доходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Тези мерки доведоха до ограничаване влиянието на организираната пръстъпност, до разбиването на контрабандни канали и до възстановяването на част от дължимите пари от кредитните милионери. Издигнати бяха прегради пред прането на мръсни пари и кражбите на интелектуална собственост, експулсирани бяха чужденци, свързани с международната организирана престъпност, заяви той. Председателят на Народното събрание информира участниците в срещата и за допълнителни мерки, предприети след изслушване на правителството за политиката му за противодействие на престъпността и охраната на обществения ред – засилено полицейско присъствие в населените места, осигуряване защитата на децата от насилие, противодействие на трафика на хора, оръжия и наркотици, по-строго спазване на режима за притежаване на оръжие, подобряване на кадровия състав на МВР и на професионалната подготовка на служителите на реда. Участниците в срещата бяха информирани и за внесените от правителството съответни законопроекти за промени в НК и НПК, с които се предвиждат завишени санкции за някои престъпни състави в областта на организираната престъпност. По отношение на наказателния процес предстои повишаване на ефективността на мерките за неотклонение с цел ускоряване на наказателното преследване при строго спазване правата на страните в процес, заяви г-н Соколов.

Изразявайки високата оценка на България за усилията на Съвета на Европа в борбата против организираната престъпност и корупцията, Йордан Соколов предложи Конференцията на председателите на европейските национални асамблеи да подкрепи дейността на Съвета за приемане на конвенциите в тази област, в това число и чрез провежданите под егидата на СЕ инициативи на Пакта за стабилност, насочени срещу корупцията и организираната престъпност. Той даде висока оценка на предложението ПАСЕ да обсъди и приеме кодекс на поведение на парламентаристите. Това ще даде основа националните парламенти да изработят свои кодекси за поведение на депутатите, насочени срещу недопускането на прояви на престъпност и корупция, подчерта Йордан Соколов. По отношение на регулирането на финансирането на политическите партии като средство за ограничаване на корупцията, Йордан Соколов посочи, че при неотдавнашното приемане на Закона за политическите партии, се е очертала необходимостта и по този въпрос да се въведат единни европейски стандарти.

СРЕЩИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С ПОСЛАНИЦИ

12 февруари 2001 г.

Отношенията между България и Словакия навлизат в нов етап на активно ползотворно сътрудничество, което трябва да получи практически измерения в периода на преговорите за присъединяване към ЕС, водени от двете страни – бе общото становище на срещата на Председателя на Народното събрание Йордан Соколов с посланика на Словакия у нас Ян Ковач. Подчертано бе, че по време на неотдавнашното посещение в нашата страна на председателя на словашкия парламент Йозеф Мигаш е постигнато съгласие за обединяване усилията на страните-кандидатки с оглед ускоряване на процеса на разширяване на ЕС.

Посланик Ковач предаде официална покана от името на Йозеф Мигаш българска парламентарна делегация, водена от г-н Соколов, да направи официално посещение в Словакия. Йордан Соколов благодари за отправената покана и подчерта, че активният парламентарен диалог е изключително важен фактор за обмяна на идеи и опит между двете страни с оглед постигането на общите им цели. Той подчерта, че решенията от Ница за първи път реално извадиха България и Словакия от съветската зона на влияние и категорично демонстрираха ясната политическа воля на ЕС за приемането им в голямото европейско семейство.

Председателят на Народното събрание информира словашкия посланик за политическата ситуация у нас в навечерието на парламентарните избори и изтъкна стремежа и решимостта на правителството изборите да бъдат проведени по най-демократичен и свободен начин, както е било при всички досегашни избори в България след демократичните промени. Г-н Соколов заяви, че изборите през 2001 г. за парламент и президент за много решителни за бъдещето на страната, тъй като от резултатите им ще зависи дали ще бъде продължен пътя за интеграция на България в ЕС и НАТО или ще има връщане назад. „Хората в България трябва да разберат, че повтарянето на ситуацията от 1992-1993 г., когато реформите бяха спрени, ще бъде фатално и аз съм убеден, че те го разбират“ – каза Йордан Соколов. Във времето до парламентарните избори на Народното събрание му предстои напрегната законодателна работа, защото предстои да бъдат приети около 30 закона, залегнали в обявената програма на правителството.

х х х

Председателят на Народното събрание прие днес и посланика на Алжирската демократична и народна република Белаид Хаджем по повод окончателното му отпътуване от страната. Посланик Хаджем изрази задоволството си, че по време на мандата си у нас е станал свидетел на дълбоката трансформация, настъпила в България, и превръщането й от една блокирана в икономически и в международен план страна в страна, която се развива възходящо с бързи темпове. Той подчерта и ролята на парламентите като първоизточник на демокрацията, защото в тях са представени всички основни политически сили и се решават основните въпроси в развитието на държавите. По време на срещата посланикът информира г-н Соколов за икономическите реформи в Алжир, в резултат на което голяма част от държавния сектор е приватизирана и е нараснал обема на чуждестранните инвестиции. Съществуват много сериозни възможности за износ на българска селскостопанска продукция в Алжир, които трябва да се използват във взаимна изгода, заяви г-н Хаджем.

Г-н Соколов благодари на посланик Хаджем за успешната му работа у нас за развитието на двустранните отношения и изтъкна, че приоритетното значение на отношенията с ЕС ни най-малко не означава подценяване на традиционните връзки с държави като Алжир, където в предишни години много българи са работели. Постигнатата през последните 3 години икономическа, политическа и финансова стабилност в България стана реалност, въпреки трудностите, които хората неизбежно трябваше да преживеят в хода на реформите, каза председателят на парламента. Извършените дълбоки реформи в различни области изискваха големи усилия и е необходимо известно време, за да можем всички да почувстваме резултатите от тях, заяви г-н Соколов. Според него в нито едно от направленията на извършените промени не са допуснати грешки и това бе оценено от ЕС с отправената покана за преговори за членство.

От името на председателя на парламента на Алжир той отправи покана българска парламентарна делегация, водена от г-н Соколов, да направи посещение в Алжир.

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ СЪС СВОИ ПРОГРАМИ ДА ПОДПОМАГА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

8 февруари 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес разговаря с г-жа Бриджет Чарнота, директор на Бюрото за техническо съдействие и информационен обмен на Европейската комисия. Бюрото е в рамките на Главна дирекция „Разширяване на ЕС“ и основната му задача е провеждането на специализирани програми за подпомагане на процеса на присъединяване на страните-кандидатки за членство в ЕС.

По време на срещата бе изразено общо задоволство от досегашните резултати от сътрудничеството с българския парламент и по-специално в областта на сближаването на националното ни законодателство с европейските правни норми. Като изрази благодарност за оказваната помощ г-н Соколов подчерта необходимостта от разширяване на съвместната дейност в тази област, тъй като това отговаря напълно на основния външнополитически приоритет на България за членство в ЕС. Гостенката бе широко информирана за дейността на Съвета по европейските въпроси, чията основна задача е ускореното приемане на европейското законодателство на национлно ниво. В Народното събрание като отделно административно звено е създадена дирекция по европейските въпроси, която извършва компетентно проучване на нормативните актове на ЕС с оглед прилагането им в българското законодателство. Г-жа Чарнота бе информирана и за успешния ход на преговорите с ЕС и намерението на България да приключи преговорите през 2006-2007 г. Председателят на парламента изтъкна необходимостта от широко информиране на обществеността за цялостната дейност на НС за хармонизиране на законодателството ни и подчерта ролята на създадения през 2000 г. Парламентарен информационен център, където всички граждани и обществени и неправителствени организации могат да получат цялата необходима по тези въпроси.

Г-жа Чарнота изрази високата си оценка от досегашното сътрудничество с НС и предложи провеждането на нови програми, в рамките на които народни представители да се запознаят обстойно със законодателното решаване на въпроси от областта на селското стопанство, околната среда и социалната сфера.

СЪОБЩЕНИЕ

5 февруари 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие посланика на Унгария у нас Бела Коложи.

Парламентарните контакти между България и Унгария се развиват изключително ползотворно и това ще намери потвърждение по време на предстоящите през тази година посещения у нас на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан и унгарския президент Ференц Мадъл, бе констатирано на срещата. Г-н Соколов подчерта, че парламентите на България и Унгария си сътрудничат особено успешно в областта на хармонизацията на законодателството и борбата с организираната престъпност.

От името на председателя на унгарския парламент Янош Адер, посланик Коложи предаде официална покана до г-н Соколов за участие в срещата на председателите на парламентите на страните от ЦЕИ, която ще се проведе на 30 март т.г. в Будапеща. Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изтъкна значението на ЦЕИ като международен форум за ефективно взаимодействие между страните-участнички.

СРЕЩИ НА БЕЛГИЙСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

29 януари 2001 г.

Гостуващата у нас делегация на двете камари на парламента на Кралство Белгия днес бе приета от председателя на Народното събрание Йордан Соколов. В делегацията влизат г-жа Фиете Моерман – депутат в Камарата на представителите и г-жа Лейлой, член на Сената на Кралство Белгия. Както е известно на 24 ноември 2000 г. в Брюксел беше подписан Протокол за сътрудничество между Федералния парламент на Белгия и Народното събрание на Република България и по време на сегашната визита белгийските парламентаристи ще имат срещи и разговори в Народното събрание, свързани с изготвянето на конкретна програма за сътрудничество между двата парламента. Сътрудничеството ще се осъществява както на парламентарно, така и на административно равнище. Подобни споразумения за сътрудничество белгийския парламент има само с парламентите на България и Словакия.

Г-н Соколов подчерта, че реализирането на програмата за сътрудничество ще има голямо значение за успешното хармонизиране на българското законодателство с европейските правни норми и ще съдейства за подобряването на работата на парламента като цяло, на неговите комисии и на отделните административни звена. Председателят на Народното събрание изрази убедеността си, че в резултат на сътрудничеството между двата парламента ще се подобрят техническите, административните и институционалните възможности на Народното събрание в процеса на присъединяване.

По-късно белгийската делегация ще се срещне с Главния секретар на Народното събрание, с директорите на дирекции в НС, а от 15.00 ч. в зала „Запад“ – с членовете на Съвета по европейските въпроси.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ С ЮГОСЛАВСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ГОРАН СВИЛАНОВИЧ

25 януари 2001 г.

Демократичните промени в Югославия дават реална възможност България и Югославия заедно с останалите страни от региона да извървят своя общ път към обединена Европа и да превърнат Балканите в зона на разбирателство, добросъседство и сътрудничество, заяви председателят на парламента Йордан Соколов на среща с външния министър на Югославия Горан Свиланович. Министър Свиланович бе на еднодневно официално посещение у нас по покана на външния министър Надежда Михайлова.

Г-н Соколов изрази увереността си, че двустранните отношения навлизат в нов етап, което намира подкрепата както на политическите дейци, така и на двата народа. Изразена бе готовността на нашата страна да сподели целия си опит в извършването на трудните реформи за изграждане на демократична и правова държава с пазарна икономика. Активизирането на парламентарните връзки, подчерта г-н Соколов, ще подпомогне цялостното развитие на двустранните отношения, а постигнатото от България в законодателната сфера може да бъде от значителна полза за Югославия. Решителното провеждане на реформите и единството на демократичните сили са гаранция за успеха на промените, посочи Йордан Соколов.

Министър Свиланович изтъкна, че новият етап, в който е навлязла Югославия, прекъсва един непрекъснат цикъл на войни. Той изрази желанието на неговата страна за развитие на връзките с България в областта на икономиката, културното сътрудничество и търговията. Изтъкнато бе, че подписаното днес споразумение с България за реадмисия премахва опасността от въвеждане на визови ограничения от българска страна – нещо, което ще облекчи бизнесконтактите и ще съдейства за сближаването на двата народа. Големите предизвикателства пред Югославия са бъдещето на федерацията и статута на Косово, подчерта Свиланович, и решаването им ще съдейства за стабилността и мира на Балканите. Г-н Соколов потвърди българската позиция, че проблемът за Косово трябва да бъде решен в рамките на Югославия като от съществено значение е запазването на целостта на федерацията.

На срещата бяха обменени мнения за перспективите на Пакта за стабилност е неговото значение за страните от региона и бе изразено желанието на България и Югославия да си сътрудничат в борбата с организираната престъпност.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА НА ИРАН МЕХДИ КАРУБИ ПОКАНИ БЪЛГАРСКА

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ИРАН

24 януари 2001 г.

Със среща с Председателя на Народното събрание Йордан Соколов днес започна визитата на гостуващата у нас делегация на Народното събрание на Иран, водена от председателя му Мехди Каруби. Делегацията е на официално посещение до петък и включва депутати, трима министри – на търговията Мохамад Шариатмадари, на транспорта Рахман Дадман и на образованието, Мостафа Моин, както и зам.-министърът на външните работи Мохамад Али Хади.

На срещата бяха обсъдени бе потвърдено желанието на България и Иран за развитие на сътрудничеството между в различни области, като акцентът бе поставен на разширяването на парламентарните контакти. Г-н Соколов изрази увереност, че предстоящите срещи в България ще дадат възможност за активизиране на връзките между двете страни в икономиката, науката и културата.

Според Председателя на иранския парламент Мехди Каруби съставът на делегацията, показва желанието на Иран за развитие на отношенията с България. Той каза, че е оптимист за развитието на двустранните отношения и покани българска парламентарна делегация да посети Иран.

Гостът се разписа в Почетната книга на Народното събрание.

По-късно на среща с цялата иранска делегация г-н Соколов запозна гостите с цялостната дейност на Народното събрание. След напрегната законодателна работа през последните 3 години парламентът прие законовата рамка на реформите, заяви г-н Соколов. С това бе открит пътя на промените в редица важни области – здравеопазването икономиката, администрацията, образованието, пенсионното осигуряване, съдебната власт. В икономическата и финансовата сфера беше постигната стабилност, нарасна валутния резерв, а инфлацията бе сведена до нормални размери. Приетият бюджет за 2001 г. създава условия за икономически растеж и чувствително подобряване социалното положение на хората, каза Йордан Соколов. България стриктно се придържа към поетите международни ангажименти и създава необходимите условия за културното развитие на малцинствата и интеграцията им в българското общество, подчерта председателят на българския парламент.

Председателят на Народното събрание на Иран Мехди Каруби на свой ред запозна г-н Соколов с устройството и дейността на законодателния орган на Иран като подчерта върховенството му в управлението на държавата, определено в Конституцията. Министърът на търговията Мохаммад Шариатмадари подчерта, че и в неговата страна е в ход процеса на приватизация. Либерализира се вносно-износния режим и предстои приемане на закон за чуждестранните инвестиции, с което техния размер да нарасне чувствително. Според министъра на образованието, науката и изследванията Мостафа Моин на предстоящите срещи с българския му колега и с представителите на научните среди у нас ще бъдат обсъдени конкретни планове за сътрудничество в научната област. 2001 година е обявена за „Година на диалог между цивилизациите“ и по този начин двете страни ще дадат приноса си за осъществяване на практика на тази идея, заяви министър Моин.

След срещата пред журналисти двамата председатели определиха проведените разговори като успешни и ползотворни. Информирахме се взаимно за успехите на реформите, които са в ход и в двете страни, каза Йордан Соколов.

Акцент на срещата между членовете на Групите за приятелство на иранския и българския парламенти бе ролята на двустранните контакти на парламентарно равнище за разширяване на икономическо сътрудничество и най-вече за увеличаване на стокообмена между България и Иран. Г-н Сейед Мохаммад Казем Мортазави – председател на Ирано-българското парламентарно дружество подчерта, че отношенията между двете страни съществуват над 100 години и е от голямо значение двете страни да си сътрудничат в различни области на политическия и икономически живот. От иранска страна беше направено предложение за сътрудничество в борбата срещу производството и търговията с наркотици.

След срещите делегацията присъства на заседанието на парламента в пленарна зала, където бе приветствана от народното представителство. От името на иранската делегация г-н Мехди Каруби поднесе венци на Паметника на Незнайния войн.

Днес следобед председателят на парламента на Иран ще се срещне с министъра на външните работи Надежда Михайлова, с премиера Иван Костов и президента Петър Стоянов.

ЙОРДАН СОКОЛОВ ПОЗДРАВИ НОВОИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРЪБСКАТА СКУПЩИНА

23.01.2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати поздравителна телеграма до Драган Маршичанин по повод избирането му за Председател на Скупщината на Сърбия, в която се казва:

От името на XXXVIII-то Народно събрание на Република България и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с избирането Ви за Председател на Скупщината на Сърбия.

Историческият успех, постигнат от демократичните сили на първите демократични избори, стана триумф на свободния избор на сръбския народ за извършване на радикални промени в обществения живот и за достойно място на страната на картата на демократична Европа. Убедителното мнозинство на демократичните сили в новия сръбски парламент, на който имате честта да сте председател, е предпоставка за активна и ползотворна законодателна дейност, насочена към реализиране очакванията на хората. Искам да Ви уверя, че в това отношение можете изцяло да разчитате на съдействието на българския парламент както в областта на законодателството, така и в рамките на европейското и регионалното сътрудничество.

Господин Председател,

Като Ви пожелавам успех в трудната и отговорна работа, оставам с най-добри чувства към Вас и се надявам, че парламентите на двете страни ще съдействат в най-голяма степен за приятелските отношения между нашите две страни и народи.

ПАРЛАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ

22 януари 2001 г.

Гостуващата у нас парламентарна делегация от Република Корея, водена от председателя на Групата за приятелство с българския парламент Ким Мюнг Суп, днес бе приета от Председателя на Народното събрание Йордан Соколов.

Г-н Соколов посочи, че между двете страни съществуват приятелски отношения и парламентарните връзки могат да изиграят важна роля за развитието им в областта на икономиката, търговията и културата. Общо бе мнението, че в това отношение голямо е значението на сътрудничеството между парламентаристите от групите за приятелство. Гостите бяха информирани за хода на реформите у нас и за успешното провеждане на преговорите за членство в ЕС. Постигнатите резултати в преструктурирането на икономиката създават необходимите условия за бърз икономически растеж, за което България разчита и на навлизането на нови чуждестранни инвеститори, подчерта председателят на българския парламент. Той заяви, че приоритетното значение на членството в ЕС за България не е пречка за интензивното развитие на търговските отношения с Република Корея.

Ръководителят на корейската делегация г-н Суп изрази високата оценка на неговата страна за провежданите у нас реформи в сферата на демократизацията и изграждането на пазарна икономика. Като голям успех на България бяха оценени преговорите за присъединяване и премахването на визовите ограничения. Гостите изразиха желание за активно сътрудничество между парламентаристите на двете страни и отправиха покана за посещение на българска делегация, водена от председателя на Народното събрание, в Република Корея.

На срещата бяха обменени мнения за развитието на процеса на обединение на Корея. Г-н Соколов подчерта подкрепата на България за мирния процес на Корейския полуостров, който да доведе до окончателното обединение на страната.

По-късно гостите се срещнаха с членовете на Групата за приятелство с Корея в НС. Участваха председателят на групата Асен Агов, зам-председателят Анастасия Мозер и депутатите Стоян Райчевски, Камен Костадинов и Иван Бойков. И двете страни подчертаха успешното развитие на отношенията между България и Корея, особено през последните години. Г-н Агов подчерта, че съществуват реални перспективи за задълбочаване на търговските и икономическите връзки с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз, свидетелство за което е присъствието на фирмите „ДЕУ“ и „Хюндай“ у нас.

Г-н Суп изтъкна, че 10-годишната история на нашите дипломатически взаимоотношения е много динамична. В политически план бе изразено очакването България да подкрепи усилията за обединяването на Северна и Южна Корея. Той отбеляза, че евентуалното намаляване на митническите тарифи между двете страни ще даде нов тласък на търговските контакти и изрази увереност, че двата парламента ще направят необходимото за подобряване на нормативната база на двустранното сътрудничество. От своя страна г-н Агов заяви, че българският народ, който е живял при комунизма, разбира много добре трагедията на разделения корейски народ. Именно за това нашият глас, заедно с гласа на другите народи от Централна Европа ще бъде силен в защита на обединението на корейците, защото този последен анахронизъм от времето на „студената война“ трябва да бъде решен своевременно, както иска корейският народ, каза той. Що се отнася до намаляването на митническите тарифи между двете страни, г-н Агов подчерта, че те ще намерят своето място в целия пакет от мерки за промени в нашето законодателство.

СЪОБЩЕНИЕ

22.01.2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна с новоназначения посланик на Словения г-жа Ида Мочивник. Радваме се на приятелски отношения, които са от взаимен интерес и парламентите на България и Словения могат да играят важна роля за задълбочаването на този процес, каза г-н Соколов.

България е постигнала значителни успехи в областта на хармонизация на националното законодателство с европейското и това е заслуга на сегашното Народно събрание, изтъкна Йордан Соколов. Предстои много напрегната работа до края на мандата на 38-то Народно събрание, във връзка с отворените глави за преговори с ЕС, допълни той.

Нашето желание е да развием контактите с България на всички нива и стабилизирането на обстановката в Югославия ще спомогне много за бизнес контактите между двете страни, заяви г-жа Мочивник.

Българска парламентарна делегация ще посети Словения през втората половина на месец февруари по покана на председателя на словенския парламент, стана ясно по време на срещата. Активният политически диалог ще продължи и с посещение на министър председателя Иван Костов в Словения, словенски бизнес посещения в България и визита на словенския президент по покана на Петър Стоянов.

СРЕЩА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ С ПОСЛАНИКА НА ВЕНЕЦУЕЛА

19 януари 2001 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие новоназначения посланик на Венецуела у нас г-н Буанерхес Муньос. На срещата бе изразено общото становище, че парламентарните връзки създават много добра основа за развитието на двустранните отношения. В този дух бе и предаденото послание от председателя на парламента на Венецуела Уйлям Лара за размяна на парламентарни делегации. Г-н Соколов приветства това предложение като практическа възможност за обмяна на опит в областта на законодателството.

Приоритетното значение на отношенията на нашата страна с Европейския съюз не изключва създаването на предпоставки за нова динамика в отношенията със страните от Латинска Америка, заяви г-н Соколов. Председателят на Народното събрание обстойно информира госта за успешния ход на преговорите за членство в ЕС и изрази очакванията на България по време на шведското председателство да бъдат открити общо 20 глави, а до края на белгийското председателство /декември 2001 г./ – всички оставащи глави по преговорите.

ЗАПОЧНА ОФИЦИАЛНОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ЙОЗЕФ МИГАШ

15 януари 2001 г.

Със среща с председателя на Народното събрание Йордан Соколов тази сутрин започна официалното посещение у нас на парламентарната делегация от Словашката Република, водена от Председателя на Националния съвет на страната г-н Йозеф Мигаш.

На срещата бе констатирано, че двете страни имат много сходни проблеми за решаване и в това отношение от особена полза е обмяната на опит между парламентите. Обсъден бе ходът на преговорите за присъединяване, които България и Словакия водят с ЕС. Г-н Соколов информира госта за напредъка на нашата страна в процеса на хармонизиране на законодателството и изтъкна ролята на създадения Съвет по европейските въпроси. От българска страна бе подчертана ролята на парламентите за активизиране на двустранните отношения в областта на икономиката, търговията и културните връзки. България е удовлетворена от решаването на визовия въпрос и от решенията в Ница, заяви Председателят на българския парламент, защото определиха ясно геополитическото място на нашата страна в Европа.

Г-н Мигаш подчерта, че между България и Словакия няма никакви спорни въпроси в политическата и икономическата сфера. Стокооборотът между тях нараства, а през последните години словашки инвестиции навлизат в българската икономика. Ролята на парламентите е, подчерта той, да стимулират правителствата на двете страни процесите на сътрудничество да продължават. Председателят на Националния съвет на Словакия потвърди, че членството в ЕС е приоритет и за Словакия и изтъкна, че в хода на преговорите с ЕС от голямо значение е сътрудничеството между страните-кандидатки, които трябва да отстояват позиции от общ интерес по ключовите теми на преговорите – селското стопанство, защитата на околната среда и др. Г-н Соколов подкрепи виждането, че е необходимо да се настоява пред европейските институции за увеличаване на срока за решаването на тези въпроси, тъй като това изисква неимоверно големи инвестиции от кандидатстващите страни.

Двамата председатели обсъдиха хода на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и изразиха мнението, че са необходими допълнителни усилия за превръщането му в действен инструмент за икономическия подем на региона.

Председателят на Националния съвет отправи официална покана за посещение в Словакия на българска парламентарна делегация, водена от г-н Соколов. Поканата бе приета с благодарност.

Гостът се разписа в Почетната книга на Народното събрание и му бе връчен Почетен медал-плакет.

СЪОБЩЕНИЕ

15.01.2001 г.

Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов се срещна днес с посланика на Кралство Швеция у нас Стен Аск. Основна тема на разговора бе шведското председателство на Европейския съюз. Посланик Аск представи основните приоритети, които стоят пред Швеция през следващите шест месеца – процесът на разширяване, проблемите на заетостта и околната среда. Той изрази увереност, че през този период България ще отвори девет нови глави в преговорите за присъединяване към ЕС.

Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов високо оцени програмата на шведското председателство на ЕС и благодари за подкрепата на Швеция за изваждането на България от негативния визов списък.

В СОФИЯ БЕ ОТКРИТА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ВИДНИЯ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТАРИСТ И ДЕМОКРАТ СТЕФАН САВОВ

8 януари 2001 г.

По повод годишнината от смъртта на председателя на 36-то Народно събрание Стефан Савов на ул. „Ген. Паренсов“ 39 в София бе открита паметна плоча. Надписът на паметния знак гласи : „В този дом живя големият политик, един от най-ярките дейци на демократична България, видният парламентарист, възстановител и дългогодишен председател на Демократическата партия Стефан Савов“.

Плочата бе открита от министър-председателя на Република България Иван Костов и от лидера на Демократическата партия Александър Праматарски.

На церемонията присъстваха зам. председателят на НС Александър Джеров, председателката на ПГ на СДС Екатерина Михайлова, депутати, граждани и журналисти.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА С ПОСЛАНИКА НА УКРАЙНА

13 декември 2000 г.

Отношенията между България и Украйна няма да се повлияят от евентуална промяна на визовия режим между двете страни, тъй като е налице политическа воля за развитието им в духа на приятелството и сътрудничеството, бе заявено на днешната среща на председателя на Народното събрание Йордан Соколов с посланика на Украйна у нас Вячеслав Похвалски.

Председателят на парламента посочи, че въвеждането на визови ограничения от българска страна е продиктувано от поставените към нас изисквания от ЕС. В същото време, каза Йордан Соколов, България желае това да не попречи на отношенията й с приятелски страни като Украйна и смята да въведе за тях възможно най-облекчен визов режим. Подписаното споразумение за реадмисия създава предпоставките за въвеждане на облекчен режим за пътувания на украйнските граждани у нас, заяви г-н Соколов. От своя страна посланик Похвалски изрази надежда, че българската страна ще въведе такава форма на визов режим по отношение на Украйна, която, от една страна, да отчита националните интереси на България и нейната геополитическа ориентация, и от друга – да не засегне обикновените украйнски граждани.

Украйна е един от стратегическите ни партньори в търговско-икономическата сфера, независимо, че отношенията със страните от ЕС имат приоритетно място, каза председателят на българския парламент. България има интерес от развитието на връзките в различни области, по-специално в туризма, тъй като украйнските граждани са едни от традиционните посетители на черноморските ни курорти, каза Йордан Соколов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА ПРИЕ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

8 декември 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес се срещна с първата жена-космонавт Валентина Терешкова, която е ръководител на Руския център за международно сътрудничество и член на правителството на Руската Федерация. Тя е на посещение у нас по повод проявите, свързани с отбелязването на 10-та годишнина на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД.

Г-н Соколов изрази възхищението и уважението, с което у нас се ползва първата жена, полетяла в космическото пространство. Той изтъкна ролята на парламентите за извършване на демократичните промени в периода на преход и посочи, че връзките между парламентаристите от двете страни са на добро ниво.

Йордан Соколов подчерта, че членството в ЕС е неоспорим приоритет на българската външна политика, тъй като това е пътят за издигане равнището на българската икономика и на стандарта на живот на хората. В същото време, посочи той, България има реален интерес от задълбочаване на икономическите връзки с Русия, тъй като тя е традиционен пазар за много български стоки. В това отношение, заяви г-н Соколов, един от проблемите са високите вносни мита, които правят стоките неконкурентноспособни. На срещата стана ясно, че този и други въпроси предстои да бъдат обсъдени на следващото заседание на Смесената правителствена комисия, където си очаква приемането на конкретни мерки за развитие на двустранното сътрудничество на взаимноизгодна основа.

На срещата присъства и посланикът на Русия у нас Владимир Титов.

ПАРЛАМЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИАНСКИЯ СЕНАТ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1 декември 2000 г.

Българският парламент и Сенатът на Италия подписаха днес Меморандум за сътрудничество, с който се поставят основите на дългосрочно партньорство между парламентаристите от двете страни. Документът бе подписан от Председателя на Народното събрание Йордан Соколов и гостуващия по негова покана у нас председател на Сената на Италия Никола Манчино. Предвижда се размяна на посещения на делегации на двата парламента, задълбочаване на връзките на ниво комисии и групи за приятелство, както и установяване на по-тесни връзки между парламентарните администрации. Меморандумът включва провеждането на редовни консултации за обмяна на опит в областта на законодателните процедури и контрола и сътрудничество между парламентаристите на двете страни в рамките на ПА на ОССЕ, ПА на Съвета на Европа и други интерпарламентарни делегации.

На състоялата се по-рано среща между двамата председатели беше подчертано значението на подобни споразумения като конкретен израз на реалното сътрудничество. Г-н Соколов запозна госта с успешния ход на реформите в България и усилията на правителството и парламента в преговорния процес за членство в ЕС. Заявено бе, че тези преговори са променили характера на работа на българския парламент и сега усилията му са насочени към онези теми, които са предмет на преговорите. Създаденият Съвет по европейски въпроси се оказа изключително удачна форма за по-бързото приемане на законите, които са свързани с хармонизацията на българското законодателство. с европейското право, каза Йордан Соколов и изрази увереност, че опитът на Италия ще бъде от голяма полза за нашата страна.

ЙОРДАН СОКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ПОРТУГАЛИЯ

1 декември 2000 г.

Председателят на парламента днес следобед се срещна с министъра на националната отбрана на Португалия Жулиу Калдаш. Правителството и парламента на България полагат необходимите усилия за успешното извършване на реформата в Българската армия, заяви г-н Соколов. В бюджета на страната за следващата година разходите за отбрана са увеличени с 15 на сто, посочи той. Приетите от парламента Концепция за национална сигурност и Военна доктрина на страната определят основните посоки на промените в българската армия с оглед достигане критериите за членство в НАТО, каза Йордан Соколов и потвърди приоритетното значение за България на членството й в Североатлантическия пакт. Обсъдена бе и обстановката в Косово през последните седмици и бе изразена общата позиция, че присъствието на силите на НАТО в Косово е гаранция за стабилност. По повод успешното решение на въпроса за визите г-н Соколов заяви, че с това страните от ЕС са изразили доверието си към България и ясно са определили позицията си за геополитическата й принадлежност.

Министър Калдаш потвърди твърдата подкрепа на Португалия за българското членство в НАТО и изрази готовността на своята страна да оказва всестранна подкрепа на военната реформа у нас.

X-ТА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

ПОДКРЕПИ ОТПАДАНЕТО НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ ЗА БЪЛГАРИЯ

/ Кипър, 27 – 28 ноември 2000 г. /

28 ноември 2000 г.

С приемането на Съвместна декларация днес сутринта в кипърската столица Лимасол приключи работата си X-та среща на Председателя на европейския парламент с председателите на парламентите на страните, участващи в процеса на разширяването на ЕС.

Приета бе българската поправка в документа, предложена от Председателя на народното събрание Йордан Соколов, с която председателите на парламентите на страните-участнички в срещата подкрепят препоръките на Европейската комисия и на Европейския парламент България и Румъния да бъдат извадени от негативния шенгенски списък и на техните граждани да бъде предоставен безусловен безвизов режим.

В декларацията страните-участнички изразяват удовлетворението си от ангажираността на Европейския парламент към процеса на разширяване и настояват Европейската комисия и страните-членки на ЕС да ускорят този процес с оглед Европейският съюз да бъде готов за разширяването към 2002 г. Изразява се становището, че Междуправителствената конференция ще даде възможност ЕС да гарантира по-нататъшното развитие на процеса на евроинтеграция. В декларацията участниците в срещата изразяват убедеността си, че европейската ориентация на страните-кандидатки не е конкурентен процес, а историческа възможност. Посочва се, че напредъкът на всяка отделна страна е от полза за останалите страни и за да се възползват от този опит страните трябва да укрепват парламентарното сътрудничество помежду си.

На вчерашното вечерно заседание Председателят на Народното събрание Йордан Соколов направи изказване в хода на дискусията по Хартата за основните права на ЕС.

Г-н Соколов заяви, че Хартата е израз на приоритетното значение, което Европейският съюз придава на гарантирането и закрилата на правата на човека и основните свободи. България приветства завършването на работата по текста на Хартата и предстоящото й приемане от Европейския съвет в Ница. Спирайки се на юридическия статут на проекта за Харта, г-н Соколов посочи необходимостта да бъдат обсъдени някои проблеми, свързани със съдържанието на документа и правните му последици. Той посочи, че именно поради тяхната сложност в разискванията на X-та среща е била застъпена тезата за въвеждане на постепенност в придаването на обвързваща сила на Хартата. Йордан Соколов изрази българската позиция органите и институциите на Европейския съюз да бъдат обвързани не само с Хартата, но и с Европейската конвенция за правата на човека с оглед хармонизирането на европейската система за защита правата на човека и избягването на нови разделителни линии в Европа. Председателят на Народното събрание подкрепи препоръките на ПА на Съвета на Европа и на Европейския парламент да се предприемат необходимите стъпки за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Това ще бъде от полза за ефективността на защитата на човешките права в цяла Европа, посочи в изказването си Йордан Соколов.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се завръща днес, 28 ноември, 18.00 ч., Праветелствена зала, летище София.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ ПРИЗОВА ФОРУМА В КИПЪР ЗА РЕШАВАНЕ НА ВИЗОВИЯ ПРОБЛЕМ ЗА БЪЛГАРИЯ

В Кипър започна 10-та среща на Председателя на Европейския парламент с председателите на парламентите на страните, участващи в процеса на разширяването на ЕС

/ Кипър, 27 – 28 ноември 2000 г. /

27 ноември 2000 г.

На откритата тази сутрин в Лимасол, Кипър, X-та среща на Председателя на европейския парламент с председателите на парламентите на страните, участващи в процеса на разширяването на ЕС, официално изказване направи Председателят на Народното събрание Йордан Соколов. Г-н Соколов взе участие в дискусията по една от основните теми на срещата – развитието на процеса на разширяване на ЕС.

В изказването си Йордан Соколов посочи, че сегашната среща се провежда в особено важен момент на процеса на разширяване на Европейския съюз след като вече са публикувани годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на страните – кандидатки и предстоящата сесия на Европейския съвет в Ница, която ще се занимае с институционалните реформи на Съюза.

Като изтъкна голямото значение на редовните годишни доклади на Европейската комисия като елемент от конструктивния диалог с институциите на Европейския съюз по подготовката на България за членство, председателят на българския парламент изрази задоволството на нашата страна от факта, че тазгодишния доклад отчита една година на стабилен и непрекъснат напредък към членство от страна на България и по трите групи от критерии, които са предмет на прегледа. В същото време, изтъкна г-н Соколов, българската страна анализира и някои посочени в доклада слабости, по които има вече определени предварителни бележки. Докладът констатира, че България изпълнява политическите критерии от Копенхаген, като същевременно отбелязва и някои несъвършенства по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и интеграцията на ромското население. Като съзнаваме, че и в трите насоки следва да се положат още усилия за подобряване на положението, нашата страна е на мнение, че в европейската действителност това не са проблеми, специфични само за България, и че тя не е най-изостаналата в тяхното разрешаване, каза Йордан Соколов. Българската страна приема повечето от препоръките в икономическата област, но същевременно е убедена, че постигнатият напредък в резултат на последователната политика на икономически реформи през последните три години не дава основание за констатацията в доклада, че България няма „напълно функционираща пазарна икономика“, заяви Йордан Соколов. Що се отнася до втория икономически критерий – този относно конкурентноспособността – България е убедена, че успешният ход на икономическите реформи е доказателство, че нашата страна ще се справи с конкретния натиск и пазарните сили в средносрочна перспектива, каза той. Посочени бяха обнадеждаващи изгледи, заложени и в проектобюджета за 2001 г., обсъждан понастоящем в Народното събрание – растеж на брутния вътрешен продукт от 5 на сто, инфлация в края на годината 3,5 на сто, осигуряване на нови 50 хил. работни места, увеличение с 22 на сто на разходите за образованието, със 17 на сто за здравеопазването, вдигане на бюджетната заплата с 22 на сто, повишение на пенсиите с 10 на сто.

По-нататък в своето изказване председателят на Народното събрание изтъкна и значително ускорените темпове на хармонизацията на българското законодателство с европейското право с оглед на стриктното изпълнение на поетите в преговорите задължения и заяви, че възприетият от правителството график се изпълнява успешно. За ангажираността на България с процеса на прогресивно сближаване с европейското право свидетелства досегашният успешен ход на преговорите с Европейския съюз. Откриват се перспективи през идната година те да обхванат всички области на достиженията на европейската общност, а членството в Европейския съюз да бъде постигнато към 2006 г. В тази връзка г-н Соколов подчерта, че България оценява високо възприетия при преговорите подход всеки кандидат да бъде преценяван според собствените му постижения.

Специално място в изказването си председателят на Народното събрание отдели на проблема с визовия режим за българските граждани в страните от Европейския съюз, който пречи на контактите със страните от Европейския съюз и поставя нашата страна в неравноправно положение в сравнение с другите страни – кандидатки. Този въпрос предизвиква силното недоволство в българските граждани, изтъкна г-н Соколов.За да се съобрази с изискванията на шенгенската система България е приела редица законови и административни мерки, с което постигна значителен напредък в областта на правосъдието и вътрешните работи, по-специално по въпросите на граничния контрол, паспортния режим, документите за самоличност, имиграцията и др. Това беше отчетено от Европейската комисия, която направи предложение, подкрепено и от Европейския парламент, за изваждане на България от негативния визов списък и за предоставяне на безусловен визов режим на българските граждани, каза Йордан Соколов. Той заяви безпокойството на българската общественост, че въпреки тези препоръки, въпреки успешния ход на преговорите за членство и констатирания напредък на България, Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи може да съхрани визовия режим за българския гражданин. Посочено бе, че това безпокойство бе изразено в решението на Народното събрание от 10 ноември т.г., с което се настоява Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи да приеме решение за въвеждане на безусловен безвизов режим за българските граждани.

Йордан Соколов предложи сегашната X-та среща да подкрепи препоръките на Европейската комисия на Европейския парламент за изваждане на България и Румъния от негативния шенгенски списък и за предоставяне на безусловен безвизов режим на гражданите на тези две страни. В този смисъл той внесе предложение за поправка в текста на проекта за резолюция на срещата и изрази надежда, че всички участници ще го подкрепят.

В заключение Йордан Соколов подчерта значението, което завършващата тези дни Междуправителствена конференция по институционалните реформи на Европейския съюз има за финализиране на процеса на разширяване на Съюза. Надяваме се, каза той, че Европейският съвет в Ница ще намери сполучливи решения по въпросите, които са условие за запазването на един силен, единен и ефективен Европейски съюз – общността, в която ние бихме искали да членуваме.

х х х

На утрешното заседание на срещата Председателят на Народното събрание Йордан Соколов ще направи изказване в рамките на дискусията по Хартата на основните права.

х х х

Информация за срещата в Кипър :

Участват парламентарни делегации от България, Кипър, Чешката Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Делегацията на Европейския парламент се ръководи от заместник-председателя на ЕП Гуидо Подеста, който отговаря за процеса на разширяването. Домакин на срещата е председателят на Камарата на представителите на Република Кипър Спирос Киприану.

Освен по въпроса за развитието на процеса на разширяване дневният ред на X-та среща предвижда дискусия и по Междуправителствената конференция и Хартата на основните права на ЕС.

ПАРЛАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И БЕЛГИЯ ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Белгия потвърждава подкрепата си за отпадане на визовия режим за България и за евроинтеграцията на нашата страна

24 ноември 2000 г.

Протокол за сътрудничество между парламентите на България и Кралство Белгия подписаха днес в Брюксел Председателят на Народното събрание Йордан Соколов и председателите на двете камари на белгийския парламент г-н Херман де Кроо, председател на Камарата на представителите, и г-н Арман Де Декер, председател на Сената.

Сътрудничеството ще се осъществява както на парламентарно, така и на административно равнище. Протоколът за сътрудничество е за срок от две години. В рамките на това сътрудничество шест български делегации ще посетят парламента в Белгия за обмяна на опит.

Основната цел на документа е засилването на техническите, административните и институционалните възможности на Народното събрание в процеса на присъединяване, което ще се реализира посредством изпълнението на конкретни програми в различни области :

– подготовка на българското законодателство с оглед въвеждането на нормите на европейското право

– запознаване с ролята на националните парламенти в процеса на въвеждане на директивите на ЕС в националното право

– подобряване на парламентарния контрол върху процеса, свързан с приемането на европейското законодателство и прилагането на решенията, отнасящи се до присъединяването на българия към ЕС

– подобряване на методите на работа на парламента в рамките на въвеждането на постиженията на европейското право, включително и чрез организацията на правните служби, на парламентарните комисии и на пленарните заседания

На пресконференция за български и чуждестранни журналисти г-н Соколов подчерта, че подписаният протокол е акт на подкрепа за усилията на България за присъединяване към ЕС. Той посочи, че това е първия акт на парламентарно сътрудничество, който българският парламент сключва с друг национален парламент с оглед подпомагане евроинтеграцията на нашата страна.

На състоялата се по-рано среща председателите на двете камари на белгийския парламент са потвърдили подкрепата си за изваждането на България от негативния Шенгенски списък и безвизовото пътуване на българските граждани в страните от ЕС, както и за присъединяването на България към европейските и евроатлантическите структури. Г-н Соколов е изразил признателност за оказваната подкрепа и е подчертал, че България високо цени опита и примера на Белгия като пионер в изграждането на обединяваща се демократична Европа. Обсъдени са били и други въпроси за сътрудничеството между двете страни и двата парламента и е била заявена обща оценка, че тези отношения се развиват добре и имат обещаващи перспективи.

По-късно днес Председателят на българския парламент ще има среща и с генералния секретар на НАТО Джордж Робъртсън.

Делегацията ще завръща днес, 24 ноември, петък, в 20.30 ч. – Правителствен ВИП, летище София

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БАВАРИЯ ПОДКРЕПЯ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ГЕРМАНСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

23 ноември 2000 г.

Политическите и икономическите отношения между България и Германия, в т.ч. и между България и Бавария са много добри и съществуват реални възможностите за тяхното задълбочаване, заявиха председателят на Народното събрание Йордан Соколов и държавния министър на икономиката, транспорта и технологиите на провинция Бавария Ото Висхой на състоялата днес в парламента среща.

Г-н Соколов оцени сегашното посещение като нова стъпка в развитието на традиционно добрите двустранни отношения, което бе потвърдено и по време на неотдавнашното посещение на парламентарна делегация на провинция Бавария, водена от председателя на Ландтага Йохан Бьом. Нашата страна приветства навлизането на чуждестранни инвестиции и по-специално от Германия, което има ключово значение за националната ни икономика, подчерта председателят на парламента. След промените в Югославия започна възстановяване на транспортните коридори към Западна Европа по суша и по р. Дунав. Със своята квалифицирана работна ръка България може да бъде сериозен партньор в редица съвместни производства, изтъкна г-н Соколов. Като особено важен фактор за успеха на аграрната реформа той посочи кооперирането в областта на производството на малогабаритна селскостопанска техника, за което нашата страна разполага с големи мощности, но се нуждае от инвестиции за модернизиране на производствените линии. По отношение на сътрудничеството в туризма привличането на големи германски туроператорски фирми ще има изключително значение, тъй като природните условия у нас дават отлични възможности, каза Йордан Соколов. Гостът бе запознат и с постигнатата икономическа и финансова стабилност у нас, което създава сигурност за бизнеса и позволява силна държавна подкрепа в сферата на образованието, здравеопазването, доходите и пенсиите. Правната рамка на режима на чуждестранните инвестиции и същественото намаляване на данъчното облагане на фирмите от 1.1.2001 г. също са важни предпоставки за увеличаване на инвестициите в българската икономика, заяви г-н Соколов.

В състава на баварската делегация са включени представители на бизнеса, които проявяват конкретен интерес към развитието на сътрудничеството с български фирми, информира министър Висхой. Той подчерта, че бизнесмените идват у нас с делови предложения за сътрудничество в производството на изделия – в областта на текстилната промишленост, части за автомобилостроенето, селскостопански машини и аксесоари за мобилни телефони. От германска страна високо бяха оценени усилията на България за изграждане на добри транспортни връзки – модернизацията на столичното летище, доизграждането на нови пътни магистрали, което е съществена предпоставка за привличане на чуждестранните партньори. Реални са възможностите и за допълнителни инвестиции в българския туризъм, за което България разполага с отлични природни дадености, смята г-н Висхой. Той потвърди намерението на правителството на Бавария на държавно ниво да стимулира навлизането на нови германски инвеститори, което ще допринесе за развитието на българската икономика.

На срещата Председателят на Народното събрание Йордан Соколов потвърди членството на България в ЕС и НАТО като основен външно- и вътрешнополитически приоритет на нашата страна. Изразена бе признателност за ясната и твърда подкрепа на Германия за този въпрос, както и по проблема за отпадането на визовия режим. Според г-н Соколов премахването на визите ще съдейства за активизиране на двустранния икономически обмен, тъй като ще облекчи преките контакти между представителите на бизнеса. Постигнатото от България по въпроса за визите е истинска победа, което може би не се оценява в достатъчна степен, заяви министър Висхой. Той постави и някои въпроси, свързани с по-бързото прилагане на законите от съдебната система, което ще подобри допълнително инвестиционния климат, тъй като ще създаде правна сигурност у инвеститорите. В отговор Йордан Соколов посочи, че в Търговския закон бе приет нов раздел за несъстоятелността и се създаде законовата рамка за бързо производство по несъстоятелност, след което думата има съдът. На срещата бе изразено общото становище, че кредитирането на малкия и среден бизнес у нас е сред най-съществените въпроси, защото именно те са гръбнака на всяка икономика. Г-н Соколов информира госта за дейността на Насърчителната банка, която е създадена именно с такава цел и местният бизнес има възможност да кандидатства пред нея с конкретни проекти за финансиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА ВАТИКАНА И НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

20 ноември 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес се срещна с новоназначения посланик на Светия Престол у нас Монсеньор Антонио Менини. Г-н Соколов изтъкна, че посланици на Ватикана у нас са били много видни представители на Светия престол и този факт има важно значение за по-нататъшното развитие на двустранните връзки.

Монсеньор Менини заяви, че Светия Престол приветства процеса на интеграцията на народите, което допринася за мира и благоденствието в целия свят. По време на разговора бе изразено общо становище, че евентуално посещение на Папа Йоан Павел II у нас би имало голяма роля за по-нататъшното развитие на отношенията на България със страните от католическия свят. Посланикът на Ватикана информира г-н Соколов, че във връзка с отбелязването на 100-годишнината от рождението на епископ Евгени Босилков у нас ще пристигне кардинал Касиди, който отговаря за отношенията на Светия Престол с останалите държави. В рамките на визитата е предвидена среща на кардинал Касиди с патриарха на БПЦ Максим.

Председателят на българския парламент днес се срещна и с новоназначения посланик на Република Македония Любиша Георгиевски. На разговора бе разменена информация за хода на демократичните промени и на икономическата реформа в двете страни. Специално място бе отделено на конкретните стъпки, които България и Македония е необходимо да предприемат за реализацията на съвместните проекти в рамките на регионалното сътрудничество. Г-н Соколов заяви твърдата подкрепа на правителството и парламента на България за ускорено изграждане на Коридор № 8, което ще бъде от важно значение не само за по-тясната интеграция между двете страни, но и за икономическия подем на страните от целия регион.

СЪОБЩЕНИЕ

17 ноември 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес се срещна с новоназначения ръководител на Бюрото на Върховния комисариат на бежанците към ООН в България г-жа Люис Дрюке.

Основните задачи на Върховния комисариат са насочени към защитата на бежанците на основата на нормите на международното право, което на практика се осъществява посредством националното законодателство на всяка отделна страна и в това отношение ролята на парламента е изключително важна, заяви г-жа Дрюке. Тя информира г-н Соколов за редица инициативи за запознаване на българските граждани с дейността Комисариата за бежанците – откриване на Интернет-страница, включваща по-важните документи в областта на правата на човека и европейското законодателство, издаване на сборник материали за проведената неотдавна у нас Конференция за интеграцията на бежанците и др.

Председателят на парламента г-н Соколов заяви, че българската държава ще продължи да подкрепя дейността на Върховния комисариат за бежанците и направеното у нас пред последните години е практическо доказателство за това. Г-жа Дрюке прие с благодарност идеята на г-н Соколов участниците в Програмата „Студенти на стаж в парламента“ да се включат със свои изследвания в работата на Бюрото в София по въпросите на законодателната уредба на проблемите на бежанците. Председателят на Народното събрание оцени високо инициативите, свързани с отбелязването на 50-та годишнина на Върховния комисариат за бежанците към ООН, в които активно участие ще има и българския парламент. На 14 декември т.г. в Народното събрание ще се проведе сесия, на която представители на правителството, парламента, съдебната система и на страните-членки на ЕС ще обсъдят различните аспекти на даването на убежище у нас и ще направят преглед на извършеното в областта на вътрешните работи, правосъдието, възможностите за усъвършенстване на законодателството. Същият ден в зала „Света София“ ще се състои концерт, на който ще бъде изразена благодарност към България и към всички страни, в това число и България, които имат активен принос в решаването на проблемите на бежанците.

ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ГЕРМАНИЯ И БЕЛГИЯ ПОДКРЕПЯТ ПОЛОЖИТЕЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ВИЗОВИЯ ВЪПРОС ЗА БЪЛГАРИЯ

14 ноември 2000 г.

Правителството на Федерална Република Германия и комисиите по въпросите на Европейския съюз и по вътрешните работи на германския Бундестаг подкрепят във всички случаи и без ограничения искането на България за незабавното й изваждане от негативния визов списък на Шенген, заявява председателят на Бундестага г-н Волфганг Тирзе в писмо до Председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Писмото е в отговор на изпратените неотдавна от г-н Соколов лични послания до председателите на парламентите на Германия, Франция и Кралство Белгия с молба да използват голямото си влияние и да съдействат за безусловно премахване на визовите ограничения за пътуване на българските граждани в страните от Европейския съюз.

В писмото си г-н Тирзе информира, че е отправил лична молба до министрите на правосъдието и вътрешните работи на Германия за подкрепа на българските искания и особено да се противодейства на всякакви предложения за по-дълги преходни периоди. В заключение председателят на Бундестага изразява надежда, че резултатът ще бъде ново доказателство за тесните и приятелски отношения между парламентите на двете страни.

По същия повод председателят на Камарата на представителите на Белгия Херман Де Кроо заявява в писмо до г-н Соколов, че лично е предприел различни мерки да бъде напълно информиран по въпроса и се надява на благоприятно решаване на визовия проблем.

СЪОБЩЕНИЕ

14 ноември 2000 г.

Задълбочаване на парламентарните контакти и по-интензивно сътрудничество между комисиите на българския и гръцкия парламент обсъди зам.-председателят на Народното събрание Иван Куртев на среща с гръцка парламентарна делегация, придружаваща министъра на националната икономика и финанси на Гърция Янос Папандониу. За нас Гърция е сред стратегическите ни икономически партньор, вашата страна е на четвърто място сред страните – инвеститори в България и нашите парламенти трябва да допринесат за процеса на сближаване между нашите държави заяви г-н Куртев. От гръцка страна бе направено предложение за провеждане на срещи в София и Атина на парламентарните групи за приятелство, които да спомогнат за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергетиката, транспорта, търговията и трансграничното сътрудничество.

Връзките между България и Гърция стават все по-интензивни през последните десет години и аз искам да благодаря на гръцката страна за оказаната подкрепа, независимо от това коя партия е на власт, каза Иван Куртев. Той изрази благодарност, че Гърция подкрепя България за вдигането на всички ограничения при пътуването на български граждани в страните от Европейския съюз.

Ролята на България и Гърция беше много важна за запазване на мира в региона казаха гръцките парламентаристи и изразиха мнение, че Европа трябва да подпомогне икономически България много-по щедро. Заявеното желание за присъединяване към ЕС и НАТО дава едно ново европейско лице на България, ние имаме само общи интереси и виждаме едно общо бъдеще за нашите две страни, заявиха гръцките гости.

ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И УЧАСТИЕТО В ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ НЕ СА РАВНОПОСТАВЕНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

13 ноември 2000 г.

България изпълни всички необходими изисквания на Европейския съюз за отпадане на визовите ограничения на Шенген и при това положение е неприемливо запазването на визовия режим за българите под каквато и да е форма, заяви председателят на Народното събрание Йордан Соколов на срещата с новоназначения посланик на Финландия у нас г-н Тайсто Вейко Толванен. Засиленият граничен и митнически контрол, надеждните документи за самоличност и споразуменията за реадмисия с всички страни-членки на ЕС са надеждна гаранция срещу опасенията за нелегална емиграция, каза г-н Соколов.

Основният приоритет на нашата страна е членството в Европейския съюз и са неприемливи някои опити този приоритет да се замества с активно участие в Пакта за стабилност, нещо повече – участието в Пакта да се поставя като предварително условие за успеха на преговорите за пълноправно членство в ЕС, каза г-н Соколов. Тази позиция бе подчертана и от премиера И.Костов и външния министър Н.Михайлова по време на дебата в Народното събрание през миналата седмица, които заявиха, че членството в ЕС и участието в Пакта за стабилност не са равнопоставени приоритети за България. България желае яснота по въпроса за целите на Пакта, който бе създаден с оглед постигането на политическа стабилност в Югоизточна Европа поради съществуващия тогава режим на Милошевич. Ролята на България като фактор на стабилност в региона е широко призната и българските политици настояват на участието на страната ни в Пакта да се гледа като на държава-източник на стабилност, а не страна, която се нуждае от помощ за постигане на стабилност, заяви председателят на българския парламент, каза председателят на българския парламент.

На срещата бе изразена общата оценка, че традиционно добрите двустранни отношения имат дълбоки исторически корени могат да получат по-нататъшно развитие в областта на политиката, икономиката, търговията и културата, за което съществена е ролята на парламентарните връзки. Финландия се надява на положително решение по визовия въпрос и приветства напредъка, постигнат от нашата страна на преговорите с ЕС, заяви посланик Толванен. Той предаде на г-н Соколов писмо от председателката на финландския парламент г-жа Усикайнен, в което се изразява готовност за активизиране на парламентарните връзки, в това число и на ниво парламентарни комисии, което ще бъде от полза по основната за двете страни тема за европейската интеграция. Това е израз на възприетата от Финландия стратегия за по-активно сътрудничество със страните от южната част на континента, каза г-н Толванен.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод най – голямата трагедия в историята на Австрия, разиграла се в тунела Кицщайнхорн, председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати съболезнователна телеграма до председателя на Националния съвет на парламента на Република Австрия Хайнц Фишер.

В телеграма се казва, че трагедията, отнела живота на 155 души в австрийските Алпи ще остане черна страница за всички хора по света.

Присъединяваме се към вашата скръб в този тъжен за вас момент, се казва още в телеграмата.

КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ КАРЛ XVI ГУСТАВ ПОСЕТИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

9 ноември 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие Краля на Швеция Карл XVI Густав и Кралица Силвия., които са на посещение у нас по покана на Президента на Републиката Петър Стоянов.

Отношенията между парламентите на България и Швеция са много добри и се развиват динамично, потвърждение на което стана посещението на българска парламентарна делегация в Швеция през 1999 г., заяви г-н Соколов. Според председателя на българския парламент налице са широк кръг въпроси, по които парламентаристите на двете страни биха могли да обменят опит. Опитът на Швеция се използва при хармонизирането на българското законодателство с нормите на европейското право и при изработването на закона на защита на детето, обсъждането на законопроекта за народния защитник /омбудсман/ и др.

В отговор на проявения интерес Йордан Соколов запозна Краля на Швеция Карл XVI Густав с конституционните правомощия на българския държавен глава и участието му в законодателния процес.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЗОВА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ И ГЕРМАНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ВИЗОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

1 ноември 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати писма до председателите на парламентите на Френската Република, Кралство Белгия и Федерална Република Германия, в които се настоява за положително решаване на въпроса за изваждането на България от негативния визов списък на Шенген.

В посланията си до председателите на Националната асамблея и на Сената на Франция Раймонд Форни и Кристиян Понсле, до председателите на Сената и на Камарата на представителите на Белгия Арман де Декер и Херман де Кроо и до председателя на Бундестага на Германия Волфганг Тирзе г-н Соколов отправя молба те да използват голямото си влияние и да съдействат за благоприятно решаване на визовия въпрос.

В заключение председателят на българския парламент изразява увереност, че решението за безвизово пътуване на българските граждани в страните от Европейския съюз ще бъде достойна оценка за положените от нашата страна усилия и ясен знак в подкрепа на външнополитическите ни приоритети за членство в ЕС.

СЪОБЩЕНИЕ

27 октомври 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна днес с Патрик Кокс, председател на Групата на Европейската либерална, демократическа и реформистка партия в Европейския парламент.

Двамата събеседници отбелязаха важната роля на националните парламенти в процеса на преговори за присъединяване към ЕС. Г-н Соколов информира госта за работата на Народното събрание по синхронизирането на българското законодателство с европейските правни норми. Патрик Кокс прояви подчертан интерес към структурата и дейността на Съвета по европейски въпроси, като изрази мнение, че българският опит е уникален и може да бъде изключително полезен за останалите страни-кандидатки.

Важен акцент в разговора бе и процедурата по изваждането на България от негативния визов списък на ЕС. Г-н Кокс заяви категоричната позиция на неговата парламентарна група в подкрепа на това решение. Г-н Соколов запозна събеседника си с напредъка на България в областта на граничния и митническия контрол, нормативната база за свободно движение на хора, въвеждането на новите документи за самоличност. Председателят на българския парламент е изпратил писма до свои колеги от страните-членки на ЕС, в които отново е изразил позицията на страната ни за премахването на визовите ограничения, стана ясно на срещата.

СЪОБЩЕНИЕ

11 октомври 2000 г.

От 13 до 15 октомври т.г. в Торонто, Канада, ще се състои Втория културен фестивал „Духът на България 2000“. Фестивалът се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание г-н Йордан Соколов.

Идеята на това уникално културно събитие е посредством изкуството да представя богатите културни традиции на нашата страна на американския континент. В програмата през тази година са включени изпълнения на оперната прима Александрина Милчева, концерти на Женския народен хор „Космически гласове“ с диригент Ваня Монева, триото на Теодоси Спасов и Софийския православен хор „Ортодокс“ с диригент Мирослав Попсавов и вокалната група на деца с увреден слух „Жестим“. Намеренията са фестивалът в перспектива да обхване и други видове изкуства – кинопрограми, театрални постановки, изложби и др., но засега остават проблемите с финансирането им.

Инициатор на културния празник е нашата сънародничка Антония Антонов, която живее в Канада. Организатор на фестивала е канадската продуцентска къща „Euroculture events“, чийто ръководител Патрик Тейлър от години организира международен фестивал, спечелил на Торонто славата на световен джазцентър.

По време на посещението си в Канада г-н Соколов ще проведе редица политически срещи – с председателя на Комисията по външни работи и международна търговия на канадския парламент г-н Бил Греъм /13 октомври, петък/, със спикера на Законодателното събрание на провинция Онтарио г-н Гари Кар /16 октомври, понеделник/. На 13 октомври, петък, е предвидена среща с представители на канадския бизнес. Г-н Соколов ще се срещне с българската общност в Канада /14 октомври, събота/ и ще участва в литургия в българска църква в Торонто /15 октомври/.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов заминава за Торонто на 12 октомври, четвъртък и се завръща на 17 октомври, вторник.

СЪОБЩЕНИЕ

20.10.2000 г.

След като дебатира днес темата за ролята на Съвета на Европа в интерпарламентарното сътрудничество, 6-та конференция на страните от Средиземноморския и Черноморския басейни прие заключителна декларация.

В документа се подчертава значението на сътрудничеството в рамките на тази регионална конференция за активизиране на взаимодействието на различни нива между населението и неговите представители във властта за опазване на природното, културното и историческото наследство.

Форумът призова за по-бърза ратификация на няколко правни инструмента, като специален акцент се постави върху проекта за Европейска харта за Дунавския басейн, която ще допринесе и за успешното реализиране на целите на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

Развитието на транспортната политика съобразно изискванията за опазване на околната среда е важен фактор за устойчивото развитие, се казва в декларацията. В този контекст специално внимание трябва да се обърне на пан-европейските транспортни зони и коридори в региона.

Сътрудничеството в рамките на ПАСЕ е механизъм, който допринася за укрепването на демократичните институции и местното самоуправление, се заявява още в заключителния документ.

Участниците във форума подчертаха необходимостта от развитие на отношенията между специализираните комисии на националните парламенти на страните-членки на СЕ и останалите страни от Средиземноморския и Черноморския басейни.

Специално място в декларацията е отделено на повишаването на информираността на гражданите и развитието на образователни програми по въпросите на опазването на околната среда.

6-та конференция отправи препоръки за конкретни действия към Комитета на министрите на СЕ, ПАСЕ, националните парламенти и Конгреса на местните и регионалните власти на Европа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА ЙОРДАН СОКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛАНИК НА УНГАРИЯ

19 октомври 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна с новоназначения посланик на Унгария Бела Коложи. Радвам се, че между българския и унгарския парламент съществува тясно сътрудничество и ще се стремя с моята дейност да подпомагам още повече този процес, каза г-н Коложи. Той предаде на господин Соколов специални поздрави от председателя на унгарския парламент Януш Адер и неговото желание за задълбочаване на контактите между комисиите на двата парламента. Господин Соколов приветства тази инициатива на унгарския си колега. България и Унгария са страните с най-висок процент на синхронизиране на националното си законодателство с правото на ЕС. Проблемите на прехода в България и Унгария са сходни и сътрудничеството между комисиите на двата парламента ще бъде от взаимно полза, заяви г-н Соколов.

Изразена бе надежда процесът на демократизация в съседна Югославия да промени обстановката в цяла Югоизточна Европа. Общо бе мнението, че с отварянето на транспортните коридори през Югославия и с ускоряването на разчистването на река Дунав ще се улеснят още повече комуникациите между България и Унгария.

ЗАПОЧНА VI-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ И ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН НА ПАСЕ

ВАРНА

19 октомври 2000 г.

Тази сутрин в комплекса „Слънчев ден“ край Варна започна VI-та Конференция на страните от Средиземноморския и Черноморския басейн, организирана от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Конференцията беше открита от заместник-председателя на НС Иван Куртев. В приветствието си към участниците той подчерта, че домакинството на България на този форум е израз на подкрепата на Съвета на Европа за политиката на сътрудничество, която страната ни води с държавите от Черноморския и Дунавския басейни. Благодарение на тази инициатива на Съвета на Европа България има възможност да се включи активно и в средиземноморското сътрудничество, каза г-н Куртев. Ролята на парламентите в този процес е да създават законовата база за реализацията на конкретни проекти на регионално ниво като сближават системите на регионално сътрудничество на отделните страни, каза още той.

Г-н Куртев приветства форума и като представител на Парламентарната асамблея на ОССЕ.

От името на ПАСЕ се изказа г-н Ф. Безостри, първи зам.-председател на Комисията по околната среда, регионалното планиране и местните власти. Той подчерта важността на диалога между парламентите и специализираните им комисии за решаване на проблемите на околната среда. Това сътрудничество е условие за постигане на конкретни резултати по взетите от такива форуми решения, каза г-н Безостри.

Г-н Клод Казагранде, зам.-председател на Конгреса на местните и регионални власти на Европа, очерта значението на конференцията като рамка за сътрудничество между страните-членки на Съвета на Европа и останалите страни от региона. Той изтъкна, че не само парламентите и местните власти, но и цялото население трябва да станат активни участници в този процес.

Председателят на Комитета на министрите на Съвета на Европа г-н Пиетро Ерколе Аго посочи правните инструменти за активизиране на сътрудничеството между страните от Средиземноморския и Черноморския басейни и по-специално инициативата на ООН за проект за Световна Харта за местно самоуправление, Европейската конвенция за терените, Хартата за водите и почвите и др. Той приветства началото на демократичния процес в СР Югославия и подчерта необходимостта тя да стане част от интеграционните процеси в Европа и да участва в подобни форуми.

Участниците в конференцията бяха приветствани и от областния управител на Варна проф.Николай Пантев и от Илиан Цонев, председател на Асоциацията на местните власти на черноморските страни.

След това Конференцията започна работа по първата тема: „Мениджмънтът и опазването на р. Дунав и състоянието на Черно море“. Доклад представи министърът на опазването на околната среда и водите Евдокия Манева. Тя запозна участниците в конференцията с приоритетите на министерството в опазването на Дунавския и Черноморския басейн и конкретните програми, разработени в тази област.

Следобедната сесия днес ще бъде посветена на темата „Средиземноморския басейн – сътрудничество и развитие“. Участниците ще обсъдят хода на процеса от Барселона, политиката в туризма и устойчивото развитие, както и предотвратяването и управлението на големите екологични бедствия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ СРЕЩНА С ГЕНАДИЙ ЗЮГАНОВ

18 октомври 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес се срещна с ръководителя на парламентарната фракция на Комунистическата партия в Държавната Дума на Руската Федерация Генадий Зюганов.

Общо бе мнението, че е необходимо активизиране на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, търговията и културата. Всички политически сили в българския парламент подкрепят изграждането на България като демократична и правова държава, подчерта г-н Соколов. Потвърдени бяха заяви че основните външнополитически приоритети на България са членството в ЕС и НАТО.

Днес 18.10.2000 г. от 15.00 часа в сградата на Народното събрание се проведе среща на Председателката на парламентарната група за приятелство на Република България с Русия Екатерина Михайлова с Генадий Зюганов – председател на парламентарната фракция на Комунистическата партия на Руската федерация в държавната Дума.

Според г-жа Михайлова срещата е регулярна, тъй като тя се явява продължение на вече установена практика, съгласно която при посещение у нас на политици или видни личности от Русия винаги се провеждат подобни срещи. Въпросите, които бяха поставени се отнасят до възможността в бъдеще да бъдат развити по – интензивни отношения между двете страни във всяка една област. Потвърдено бе наличието на голям потенциал и появата на нови предизвикателства в отношенията между Русия и България, а също така предизвикателства свързани с развитието на света и Европа. Изразени бяха вижданията на двете стани относно методите за постигането на целите, като по отношение на нашата страна те ще се изразяват в контакти между двете групи за приятелство. Целта на проведената среща се заключава в това, да се установят неформални контакти с новата група от руска страна.

Госпожа Михаилова използва възможността да постави акцент на въпроса за митническото облагане. Председателката на парламентарната група за приятелство на Република България с Русия сподели, че независимо от различията във възгледите по отношение на развитието на света и на страните ни, срещите ще продължават, тъй като те са от общ интерес. България има ясна политическа воля в посока на европейската и евроатлантическата интеграция на България, по която у нас вече има съгласие с всички политически сили.

СРЕЩИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРУПАТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С БЪЛГАРИЯ В БУНДЕСТАГА МИХАЕЛ ЩЮБГЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

18 октомври 2000 г.

От 19 до 23 февруари 2001 г. Групата за приятелство с България в Бундестага ще направи официално посещение у нас. Това стана ясно днес на среща в Народното събрание на председателя на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и председател на Групата за приятелство България – Германия в НС с гостуващия у нас депутат от Бундестага Михаел Щюбген. Двамата обсъдиха състоянието на двустранното парламентарно сътрудничество и бяха единодушни, че в процеса на разширяване на ЕС връзките между двата парламента трябва да се развиват и задълбочават.

Германският депутат проведе среща и с членовете на Групата за приятелство България – Германия в НС. Отварянето на България за германски инвестиции и предприемане на спешни законодателни мерки за увеличаване на стокообмена между двете страни бяха сред основните теми на проведената среща. В отговор на въпрос за немския инвеститорски интерес към България, Михаел Щюбген заяви, че предвидимостта на процесите и събитията в нашата страна е най-важната предпоставка за навлизането на германски капитал. Той подчерта, че България е стабилна страна, която върви успешно по пътя на демокрацията и изрази увероност, че последното развитие на процесите в Югоизточна Европа и по-специално в бивша Югославия ще дадат нов тласък за по-големи инвестиции в Българи.

Темите за разширяването на ЕС и изваждането на България от негативния визов списък бяха в центъра на разговора на Михаел Щюбген с депутати от Съвета по европейските въпроси. От българска страна недвусмислено бе заявено, че изваждането на България от черния визов списък би следвало да стане без условия. Българските парламентаристи поставиха въпроса и за необходимостта България да бъде третирана по достойнство като самостоятелна страна в процеса на присъединяване към ЕС. Според Михаел Щюбген България е направила необходимото за изваждането й от негативния визов списък. Той обеща да защити българсаката позиция още следващата седмица, когато ще се проведе среща на Комисията по въпросите на ЕС в Бундестага с германския вътрешен министър Ото Шили.

Ролята на Обединена Германия за развитието на демократичните процеси в страните от Централна и Източна Европа, значението, което Народното събрание отдава на връзките си с Бундестага, както и доброто сътрудничество в рамките на различни международни форуми между българските и немските парламентаристи, бяха основните теми на срещата на Щюбген със заместник-председателя на Народното събрание Иван Куртев.

Утре гостуващият у нас председател на Групата за приятелство с България в Бундестага Михаел Щюбген ще посети Пловдив и ще присъства на откриване на завод за бяла техника „Липхер“ в с. Радиново.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ

18 октомври 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие Нейно Величество Кралицата на Дания Маргрете II, която е на посещение у нас по покана на Президента на Републиката Петър Стоянов.

Г-н Соколов запозна Нейно Величество със законодателната дейност за осъществяване на реформите в България. Дания е пример за нас за успешно провеждана социална политика, изграждане на силно развита пазарна икономика и водещо селско стопанство, подчерта председателят на българския парламент. Двустранните парламентарни контакти той оцени като много добри и полезни и това се е потвърденило по време на състоялото се посещение у нас на датска парламентарна делегация, водена от председателя на Фолкетинга Ивар Хансен. Споделено бе, че в България се познава и цени ангажираността на Нейно Величество в областта на хуманитарната дейност. Като страна в преход България има нужда от осъществяване на широки хуманитарни акции, каза г-н Соколов, и информира Маргрете II за приетите от българския парламент сериозни данъчни облекчения за организациите, осъществяващи такава дейност.

Нейно Величество Кралица Маргрете II заяви, че в Дания се оценяват сериозните усилия на България за осъществяване на реформите в различни области. Тя сподели, че е трогната от отношението към нея у нас и че е силно впечатлена от мащабните програми у нас за възстановяване на сградния фонд по програмата „Красива България“.

Високата гостенка се разписа в Почетната книга на Народното събрание и получи юбилейния медал-плакет на парламента.

ВТОРИЯТ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ТОРОНТО НА СТРАНИЦИТЕ НА КАНАДСКАТА ПРЕСА

От 13 до 15 октомври т.г. в Торонто, Канада, се проведе Вторият културен фестивал „Духът на България 2000“. В него участваха известни български изпълнители от различни музикални жанрове – оперна музика /в изпълнение на Александрина Милчева/, хорова музика /в изпълнение на Софийски православен хор „Ортодокс“ под диригентството на Мирослав Попсавов/, народна музика /в изпълнение на формацията „Космическите гласове на България“ под диригентството на Ваня Монева/, джаз-музика /в изпълнение на „Триото на Теодоси Спасов“/ и детската група „Жестим“ на деца с увреден слух. Фестивалът се проведе под почетния патронаж на Председателя на Народното събрание Йордан Соколов.

З а начина, по който обществеността на Торонто прие изпълненията на българските музикални състави красноречиво говори рецензията на музикалния критик Джеф Чапмън, поместена на 16.10.2000 г. в един от най-влиятелните вестници в Канада – „Торонто Стар“, с тираж 450 000 броя.

БЪЛГАРСКИТЕ ХОРОВЕ, КОИТО ПОКОРЯВАТ

в. „Торонто стар“ – 16.10.2000 г.

от Джеф Чапман – музикален критик

Всички вие,телевизионни фундаменталисти, които се опитвате в стил Били Греъм да ни омагьосвате, или вие, тихи хорица, които чукате от врата на врата и ни подканвате да приемем религията – просто се дръпнете встрани.

Човек най-лесно би приел една нова религия, ако просто се вслуша в някои от наистина добрите български хорове, след което никой не би намерил време дори да се замисли, преди да премине към Източната православна църква.

Сензационното, удивително изпълнение, на което станахме свидетели вчера следобед в Църквата на Светата Троица в рамките на поредицата от четири концерта „Духът на България“, по принцип не трябваше да се допуска, тъй като е напълно нечестно спрямо конкуренцията.

Осемнадесетте членове на Софийския смесен православен хор – девет жени в бяло, девет мъже в черни фракове – под ръководството на ветерана на хоровото пеене Мирослав Попсавов – направиха истинско представление, достойно за хорова капела, от църковна и светска музика, която ще резонира в спомените още много дълго време. А съпроводът на пиано бе необходим по-скоро за акордиране на самото пиано…

Литургиите, които съставяха първата част от концерта, в голямата си част са творение на български майстори като Добри Христов и Дмитрий Бортнянски, бяха изпълнени със завидна прецизност от ансамбъла, пресъздал блестящо музикалното съзвучие и хармония на гласовете, които рядко са били постигани от простосмъртни.

И макар че хорът е една превъзходна колективна сила, имаше и възможности за солови прояви на баса Емил Даков. В края на краищата това е страна, родила изключителни басове като Борис Христов и Николай Гауров.

Даков демонстрира изключителен гласов контрол, но това може да се каже и за останалите солисти – за тенора Димитър Бонев, за алта Лили Пеева и сопраното Николина Панкова.

Именно контролът е онова, което диригентът Попсавов очакваше и изискваше, а „подчинените“ му спазваха стриктно, демонстрирайки майсторство в неусетното изчезване на звуците – ефектът бе омагьосващ и не може да се сравни с нищо друго освен с емоционална възхита.

Особено впечатляващо бе изпълнението на „Кажи ми Боже, за сетните ми дни“, в което сопраното и алтите поддържаха баритоните и басите с удивителна хармония, както и на „Богородице Дево, радуйся“, в което въздействието на алтите бе като от лъч небесна светлина.

Ако първата част може да бъде описана като недоловима нежност, то втората бе изпълнена с радост от живота, тъй като музикалният избор бе паднал върху фолклорни, древни и патриотични пиеси.

Фестивалът, втори за една година, бе едно истинско събитие.

В ДЖАКАРТА ЗАПОЧНА 104-ТА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ

16.10.2000 г.

Късно снощи в най-представителната зала на индонезийския парламент президентът на Република Индонезия Абдул Рахман Уахид откри 104-та интерпараламентарна конференция. В речта си при откриването той подчерта, че диалогът за мир е труден, но трябва да продължи , за да укрепва доверието между държавите от цял свят.

В конференцията участват 1300 депутати от 120 страни. На конференцията присъстват и 3000 акредитирани журналисти. Между депутатите е и българската парламентарна делегация, водена от Анастасия Мозер, в състав: Едуард Клайн, Янаки Стоилов, Драгомир Драганов, Кемал Еюп, Христо Смоленов.

Всички ежедневници в Джакарта посочват, че Интерпарламентарната конференцията преминава в сянката близкоизточната криза. Независимо, че в дневния ред няма специална точка за Близкия Изток, конференцията ще приеме 3 резолюции, от които една по всяка вероятност ще бъде по тази тема. Мароко и Алжир предлагат включване на отделна точка за Близкия Изток Дневният ред предвижда и общ дебат върху политическата, икономическата и социалната обстановка в целия свят. На конференцията има четири работни групи. Първата е по международната сигурност и разоръжаването, втората е правата на човека, третата е икономически и социални въпроси, четвъртата е образование, наука и култура.

Очаква се в сряда от името на българската делегация доклад да представи г-жа Анастасия Мозер. Акцентите в доклада ще бъдат върху политическата и икономическата обстановка на Балканите и в България. Г-жа Мозер ще потърси подкрепа от парламентарния форум за по-бързото реализиране на Пакта за стабилност за нашия регион.

Днес Конференцията започна работа с избиране на президент на Конференцията. За президент на Конференцията бе избран председателят на Камарата на народните представители на Индонезия Акбар Тан Джунг.

ЙОРДАН СОКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В КАНАДА

15 октомври 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов, който е в Торонто като почетен патрон на провеждащия се втори културен фестивал „Духът на България 2000 “ се срещна с представители на българската общност в Канада. На срещата, която се състоя в „Харбърфронт Сентър“, г-н Соколов информира нашите сънародници за актуалната икономическа и политическа ситуация в България. Той обяви, че след изживяната криза през 1996 г. в момента българската икономика бележи растеж, а брутния вътрешен продукт нараства с 4,5% годишно. Увеличен е валутният резерв, заяви г-н Соколов и е показателно, че представителите на МВФ след тригодишно сътрудничество с България обявиха, че нашата страна няма нужда от Фонда и може сама да гарантира плащанията си по външния дълг. Посочено бе, че в областта на приватизацията остава да се извърши раздържавяване единствено на по-големите фирми като БТК, Булгартабак, Биохим. 95% от земеделската земя е върната на нейните собственици, което създава възможности за активизиране пазара на земята, заяви г-н Соколов. Всички тези успехи, подчерта той, намериха признание от ЕС и нашата страна започна преговори за присъединяване. От общо 31 теми, засега България е приключила 4 глави от преговорите и нашата страна се надява, че до 2006 – 2007 година ще стане пълноправен член на ЕС, заяви г-н Соколов. Друг външнополитически приоритет е членството в НАТО и България очаква, че с втората вълна ще бъде приета в организацията. Йордан Соколов подчерта, че всички политически сили в българския парламент подкрепят външнополитическите приоритети на нашата страна. Йордан Соколов запозна нашите сънародници и с обстановката на Балканите в резултат на 10-годишната криза, предизвикана от режима на Милошевич, която е довела до откъсване на страната ни в транспортно отношение от Европа и до отдръпване на чужди инвестиции. Нашите сънародници бяха информирани и за поставения от България въпрос по време на срещите в Торонто за откриване на посолство на Канада в София и че от канадска страна е било изразено разбиране и намерение в най-близки срокове да бъде обсъден този въпрос. Приет бе закон за българите извън страната, който дава нови права на нашите сънародници в чужбина и облекчава процедурата за получаване на българско гражданство от тяхна страна. По този начин, подчерта г-н Соколов, българската държава пое конкретни ангажименти към българите в чужбина. Ние трябва да създаваме такива условия, заяви Йордан Соколов, че младите хора в България да намират възможност за приложение на своите способности и своя талант в нашата страна, а не да търсят реализация в чужбина. Йордан Соколов отговори на многобройни въпроси, поставени от нашите сънародници, които се отнасяха до икономическото развитие на страната, за отношенията със съседните държави и по-специално с Македония, за възможностите за облекчаване на визовия режим, за възможностите българите извън страната да гласуват на български избори в страната, в която пребивават, за сътрудничеството с други страни в борбата с организираната престъпност, за елиминиране ролята на Държавна сигурност в икономиката и в политическите процеси на България.

Снощи в рамките на фестивалната програмата пред многобройна публика концерт изнесе женски народен хор „Космически гласове“ с диригент Ваня Монева. Те бяха изпратени с нестихващи аплодисменти от цялата зала и спечелиха признанието и на канадската публика.

Утре програмата на фестивала завършва с изпълнение на триото на Теодосий Спасов.

ЗАЛИТЕ В ТОРОНТО ОЖИВЯВАТ С ГЛАСОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ

В ТОРОНТО БЕ ОТКРИТ ВТОРИЯТ КУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ „ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ-2000“

14 октомври 2000 г.

В присъствието на многобройни представители на българската общност и гости в „Харбърфронт Сентър“ в Торонто беше открит вторият културен фестивал на българите в Северна Америка „Духът на България-2000“. Фестивалът е организиран от инициативен комитет в Торонто и се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание Йордан Соколов.

Проявата се посреща с подчертан интерес в Канада. В навечерието на фестивала един от най-големите вестници в Торонто – „Торонто стар“ помества обзорен материал за програмата на фестивала. В деня на откриването най-гледаното сутрешно предаване на местната телевизия излъчи няколко изпълнения на женския народен хор „Космически гласове“.

При откриването на фестивала председателят на организационния комитет Патрик Тейлър подчерта голямото значение на културното сътрудничество за развитието на връзките между народите от цял свят. Той заяви, че българското изкуство се ползва с доказан авторитет в Канада, затова тези прояви ще продължат и занапред.

Фестивалната програма бе открита с изпълнения на оперната ни прима Александрина Милчева в съпровод на пианиста Григор Паликаров. Александрина Милчева изпълни произведения на Щраус, Рахманинов, Моцарт, Масне и бе бурно аплодирана от многобройната публика.

В приветствие към гостите на фестивала председателят на Народното събрание Соколов подчерта значението на тези прояви за поддържане на връзките на страната ни със сънародниците в чужбина . Ние знаем, че вие сте част от България и че винаги ще носите страната ни в сърцата си, заяви председателят на НС.

Г-н Соколов проведе и редица срещи , първата от които с Бил Греъм, председател на Комисията по външните работи и международна търговия на канадския парламент. Г-н Соколов информира събеседника си за политическото и икономическото развитие на България и за усилията на страната ни да стане пълноправен член на ЕС. Той подчерта, че значима крачка за активизиране на двустранните отношения с Канада, а също и важен фактор за навлизане на канадски инвестиции в България ще бъде откриването на посолство на Канада в София. Г-н Греъм заяви, че този въпрос ще бъде в най-скоро време поставен в канадското Външно министерство и ще бъде разглеждан като приоритет. Обсъдено бе и развитието на ситуация в Югославия и беше подчертано, че демократичните промени в тази страна ще дадат тласък на икономическото развитие на целия регион.

По-късно председателят на НС се срещна в Националния клуб в Торонто с представители на канадския бизнес. Йордан Соколов изрази надежда, че повече бизнесмени от Канада ще предпочетат български делови партньори. Настъпилите големи промени в България създадоха условия за широко навлизане на чуждестранни инвестиции, заяви той. От 1 януари 2001 г. ще бъдат намалени данъчните ставки, с което данъчното облагане в България ще бъде сред най-благоприятните в Европа, допълни г-н Соколов. От страна на бизнесмените бяха зададени въпроси за изграждането на инфраструктурните проекти в България, за функционирането на банковата ни система, както и за това, кои са най-перспективните отрасли на българската икономика.

През трите дни на фестивала предстоят концерти на женския хор „Космически гласове“, на „Теодосий Спасов трио“, на софийския хор „Ортодокс“ и на детската група „Жестим“.

В програмата на председателя на НС Йордан Соколов се предвиждат срещи с българската общност от Южно Онтарио и с председателя на Законодателното събрание на провинция Онтарио Гари Кар.

ПАМЕТНИЦИТЕ В ГОРАТА НА БЪЛГАРИЯ В ИЗРАЕЛ ЩЕ БЪДАТ ИЗДИГНАТИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

5 октомври 2000 г.

Постигната е договореност между България и Израел по въпроса за издигането на българските паметници в „Гората на България“ край Тел Авив, съобщи посланикът на Израел у нас Давид Коен на срещата си с Председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Срещата бе по повод окончателното отпътуване на г-н Коен от страната ни. Делегация на МВнР, водена от зам.-министър Марин Райков, е разговаряла в Израел с ръководството на Израелския национален фонд. Постигнато е съгласие, което предстои да залегне в съвместен документ. До края на годината ще бъдат издигнати 3 паметни плочи като знак на благодарност за спасяването на българските евреи. Първият – посветен на българския народ, вторият – в чест на зам.-председателя на XXV-то НС Димитър Пешев и третият – в чест на Екзарх Стефан. За целта ще бъде поканен и български архитект, с когото ще се съгласуват строителните работи.

Г-н Соколов приветства постигнатото съгласие по този въпрос и подчерта, че основното е зачитането на историческата справедливост. В знак на благодарност за цялостната дейност на посланик Коен у нас и за приноса му за развитието на двустранните отношения г-н Соколов му връчи Почетния медал на българския парламент.

СРЕЩИ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЕНАТА И НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ФРАНЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

5 октомври 2000 г.

Гостуващата у нас френска парламентарна делегация, включваща членове на Сената и на Националното събрание, днес разговаря с членовете на Съвета по европейските въпроси на Народното събрание.

Основна тема на разговора бе процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. Г-н Васил Гоцев запозна френската страна със структурата и функциите на Съвета и подчерта че възприетият принцип на вземане на решения с консенсус има важно значение за ускореното приемане на законите.

Българските депутати подчертаха желанието на страната ни за по-бързо присъединяване към ЕС с оглед на успешно изпълнените условия за членство. Разчитаме, че Франция ще бъде „Великата сила“, която ще ни подкрепи като отчете значителния напредък на страната в условията на валутен борд, заявиха нашите парламентаристи. Поставен бе и въпросът за отмяната на визовия режим за българските граждани от страните членки на ЕС.

Френските депутати изразиха одобрението си за дейността на Съвета и потвърдиха, че Франция ще окаже необходимата подкрепа на България при изпълнение на условията за членство в ЕС.

БЪЛГАРИЯ И БЕЛАРУС ЩЕ РАЗШИРЯВАТ ДВУСТРАННОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

5 октомври 2000 г.

България и Беларус започват съвместно производство на трактори за селското стопанство в завода в Карлово, стана известно на състоялата се днес среща на Председателя на Народното събрание Йордан Соколов с посланика на Беларус у нас Александър Герасименко. Срещата бе по искане на г-н Герасименко по повод окончателното му отпътуване от страната.

Съвместното производство на трактори ще се разширява постепенно като 70 на сто от частите ще се произвеждат в България. Г-н Соколов подчерта, че това ще бъде от особена полза за българските земеделски стопани, които изпитват определен недостиг от подобна селскостопанска техника. Той посочи, че след окончателното приключване на връщането на земята на собствениците й, се очаква българското земеделие да възвърне предишните си позиции и да изнася продукция на традиционни пазари като Беларус. В тази връзка по време на разговора бе обсъден и въпросът за пътищата за активизиране на двустранния стокообмен, в което важна роля има смесената комисия за търговско-икономическо сътрудничество. Двете страни изразиха надежда, че и след предстоящите парламентарни избори в Беларус на 15 октомври т.г. двустранните връзки ще се развиват възходящо във всички области.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

ЗА ТРАКОЛОЖКАТА ЕКСПЕДИЦИЯ КРАЙ С. СТАРОСЕЛ

И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

4 октомври 2000 г.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 4 от ПОДНС и Решение на Председателския съвет на Народното събрание от 27 септември 2000 г. Народното събрание отпусна от бюджета си за 2000 г.

25 000 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА/

ЗА КОНСЕРВИРАНЕ И РЕСТАВРАЦИЯ НА НАХОДКИ, ОТКРИТИ ПРИ РАЗКОПКИ НА ТРАКИЙСКИЯ ХРАМ

КРАЙ С. СТАРОСЕЛ, ХИСАРСКО.

Средствата са предоставени на Траколожката експедиция за могилни проучвания по банков път.

х х х

На същото основание Народното събрание отпусна от бюджета си за 2000 г.

4 400 ЛВ. /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА/

НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ТРАКИЙСКИ СРЕБЪРНИ НАКИТИ

ОТ I-III ВЕК

Ценната находка беше експонирана във фоайето на Народното събрание през периода май-юли т.г. и приносителите са я предложили на НИМ за откупка.

ФРЕНСКИ ДЕПУТАТИ ГОСТУВАТ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

3 октомври

Гостуващата в България делегация от Националното събрание и Сената на Франция се срещна с депутатите от Групата за приятелство България – Франция. Г-жа Анастасия Мозер – председател на Групата за приятелство България – Франция заяви, че е от голямо значение сегашното председателство на Франция в ЕС и наблегна на развитието на добрите връзки между България и Франция на всички нива и особено на парламентарното сътрудничество. България като парламентарна република има категоричната воля за присъединяване към ЕС, подчерта тя и запозна гостите с проектите в областта на инфраструктурата и земеделието, които се финансират от ЕС и засягат България, като коридор № 4, коридор №8, програмата САПАРД и др.

От своя страна председателят на Групата за приятелство Франция- България в Сената г-н Ги Пен напомни за традиционно добрите контакти, които съществуват между групите за приятелство в парламентите на България и Франция и изрази уверение от успешния ход на преговори с ЕС във връзка с членството на България в ЕС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ РАЗГОВАРЯ С ПРЕЗИДЕНТА НА ХЪРВАТИЯ СТИПЕ МЕСИЧ

2 октомври

В рамките на официалната си визита в нашата страна, днес Президентът на Република Хърватия Стипе Месич се срещна в Народното събрание с Председателя на парламента Йордан Соколов.

Отношенията между България и Хърватия са важен елемент на стабилността в региона, подчерта г-н Соколов. Изтъкнато бе, че двете страни имат еднакви външнополитически цели, сред които членството н ЕС и НАТО, и в това отношение сътрудничеството между тях е от взаимна полза. Президентът Стипе Месич изрази съгласието си за ролята на парламентарната дипломация за разширяване на двустранните връзки в различни области. Надяваме се, че с възстановяването на корабоплаването по р. Дунав ще се създадат условия за разширяване на икономическото сътрудничество между България и Хърватия и взаимният стокообмен ще достигне нивото си от предишните години.

По време на разговора широко място бе отделено на обстановката в Югославия след първия тур на президентските избори и възможното им отражение върху ситуацията на Балканите. Йордан Соколов и Стипе Месич изразиха пълната си подкрепа за кандидата на демократичната опозиция в президентските избори в Югославия. Председателят на Народното събрание заяви, че сме свидетели на подмяна на изборните резултати, което поставя демократичната опозиция пред необходимостта да прецени внимателно по-нататъшните си политически действия. Опасността за стабилността в целия регион идва от безизходицата на Милошевич, което го принуждава да предприема крайни стъпки, бе заявено на срещата. Резултатите са показали волята на избирателите в Югославия за демократични промени и добросъседство и за интегриране на страната в международната общност. Изразена бе надежда, че съседството с една демократична и миролюбива Югославия ще ускори процеса на интеграцията на всички страни в региона в европейските и евроатлантическите структури.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ СЕНАТА И НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ФРАНЦИЯ ПРИСТИГНА НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ У НАС

2 октомври 2000 г.

Парламентарната делегация от Франция, която пристигна днес на официално посещение у нас, проведе първата си среща с членовете на делегацията на НС в ПАСЕ.

Българските парламентаристи и гостите от Франция обсъдиха проблемите на междупарламентарното сътрудничество и необходимостта от активизиране на търговско-икономическото сътрудничество в процеса на разширяване на Европейския съюз.

Ръководителят на българската делегация в ПАСЕ Лъчезар Тошев изрази задоволство от съществуващото тясно сътрудничество между българските и френските парламентаристи в рамките на ПАСЕ и благодари за оказаната неотдавна подкрепа от страна на Франция за българската инициатива за приемане на Декларация и програма за образование в демократично гражданство. Той се спря на традиционно добрия характер на българо-френските отношения и подчерта, че присъствието на две френски банки в България – Сосиете женерал и Банк дьо Пари показват нарасналия търговско-икономически интерен на Франция към България.

От френска страна на срещата бе заявено, че Франция, която в момента председателства ЕС, би искала България да бъде сред отличниците в процеса на разширяване. Франция също очаква до края на годината България да бъде извадена от негативния визов списък.

Утре френската парламентарна делегация предстои да се срещне с президента на България, с председателя на НС, с делегацията на Групата за приятелство Франция-България в НС, с председателя на Българската стопанска камара и с Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“.

СРЕЩИ НА КЛАУС ПЕТЕР КЛАЙБЕР В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

2 октомври 2000 г.

Първата среща днес на помощник генералния секретар на НАТО по политическите въпроси Клаус Петер Клайбер в Народното събрание бе с председателя на Комисията по национална сигурност Христо Бисеров.

Двамата събеседници обсъдиха актуалните отношенията на Българсия с Организацията на Северноатлантическия договор, като бе потвърдена политическата подкрепа за желанието на страната ни за бърза интеграция в структурите на НАТО. Процесите на Балканите, политиката на отворени врати на НАТО и изпълнението на присъединителните програми, както и желанието на НАТО да търси трайно и положително уреждане на взаимоотношенията с Русия бяха сред другите важни теми на проведената среща.

Клаус Петер Клайбер разговаря днес и с председателя на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов. Направн бе преглед на подготовката на страната ни за присъединяване към НАТО, като бе подчертано, че процесът на разширяване продължава и България е сериозен кандидат за членство в Северноатлантическия съюз. Двамата събеседници обсъдиха ситуацията след изборите в Югославия като изразиха мнение, че народът е направил своя избор, с което е положил началото на демократичния преход. Разгледани бяха и перспективите на взаимоотношенията между НАТО и Русия, които трябва да се развиват в условията на конструктивен диалог.

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМАТА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ КЪМ ПАРЛАМЕНТА“ ПРЕДСТАВИХА ПЪРВИТЕ СИ ДОКЛАДИ

27 септември 2000 г.

Днес в сградата на Народното Събрание на пл. „Ал. Батенберг“ 1 участниците в програмата „Студенти на стаж към Парламента“ представиха докладите по първите си законодателни проучвания. На представянето на докладите присъстваха председатели на парламентарните комисии, депутати, дипломати от посолството на САЩ у нас, представители на Американската агенция за международно развитие, на Министерски съвет, на Министерство на външните работи, на Министерство на правосъдието, деканът на юридическия факултет на СУ, представители на адвокатурата, фондация „Парламентарен център за Европейско право“, фондация „Отворено общество“, Американския университет в Благоевград, Асоциацията на американската адвокатура и др.

Темите на проучванията, представени днес, бяха правното регулиране в Европейския съюз на разпространението на генетично модифицирани видове и производството на храни от тях /заявена от Комисия по опазване на околната среда и водите/, обществените отношения при възникване, развитие и овладяване на кризи и преодоляване на последиците от тях /заявена от Комисията по национална сигурност/ и Процедура по присъждане на научните звания и степени /заявена от Парламентарна група на СДС/.

В обръщението си към участниците в Програмата председателят на Народното събрание подчерта голямото значение, което българският парламент отдава на привличането на млади специалисти за повишаване правния капацитет на Народното събрание създаване на условия за по-широко и информирано участие на гражданите в законотворческия процес. Г-н Соколов изтъкна, че с участието си в Програмата студентите дават своя принос в законотворческия процес на страната и придобиват професионална квалификация.

Програмата „Студенти на стаж в парламента“ се осъществява под прякото ръководството на Народното събрание с финансовото съдействие на Американската агенция за международно развитие. Средствата за нейното осъществяване се осигуряват съгласно сключеното Споразумение между правителството на Република България и Съединените Американски щати. В Програмата участват студенти от 4 и 5 курс по специалностите право, политология, икономика, социология, международни отношения, които са подбрани с конкурс по определени критерии. Възложители на законодателни проучвания са парламентарните групи, законодателните комисии, както и групи от най-малко 24 народни представители. Първата група студенти, одобрени за участие в Програмата, се състои от 18 стажанти. Като сътрудници на доброволни начала студентите участват в законодателни проучвания при използване на съвременни информационни технологии и една от задачите им е разработване на механизъм и канали на комуникация, чрез които гражданското общество да получава достъп до информацията и да предоставя своевременно мнения и допълнения при обсъждане на законодателни промени.

СРЕЩИ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ТУРЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

18 септември 2000 г.

Конкретни мерки за стартирането на съвместните инфраструктурни проекти по изграждането на каскадата „Горна Арда“ и участъка от магистрала „Тракия“ от Оризово до Капитан Андреево бяха в центъра на разговора на председателя на Народното събрание Йордан Соколов с гостуващата у нас турска парламентарна делегация, водена от председателя на Великото Национално събрание на Република Турция Йълдъръм Акбулут. Делегацията е на 3-дневно посещение у нас по покана на председателя на българския парламент и в нея участват депутати от различни парламентарни фракции на турския парламент. В конструктивен дух двете страни обсъдиха съществуващите проблеми, свързани с тези два проекта и се ангажираха с разрешаването им. Йордан Соколов изтъкна, че причина за забавянето е неосигуряване на кредитиране от страна на изпълнителя Холдинг „Джейлан“. Според него в Турция има достатъчно добри банки, които могат да осигурят необходимия финансов ресурс. България е особено заинтересована от изграждането на инфраструктурните проекти, тъй като това ще реши редица социално-икономически проблеми в съответните райони, свързани с високата безработица. По време на срещата бе отчетено положителното развитие на търговско-икономическите връзки и тенденцията към увеличаване на турските инвестиции в българската икономика.

Йълдъръм Акбулут потвърди подкрепата на Турция за членството на България в НАТО и приветства добрия старт на преговорите на нашата страна за членство в ЕС. Изразена бе оценката, че двустранните връзки в политическата област се развиват възходящо, за което принос имат срещите на държавните ръководители на двете страни, както и редовните парламентарни контакти. Г-н Соколов потвърди значението на добрите връзки между двата парламента, които са особено полезни не само в двустранен план, но и с оглед координиране на позициите на двете страни в рамките на редица международни форуми.

На срещата с ръководството на Комисията по външна и интеграционна политика бе потвърдено, че НАТО и ЕС са общи стратегически приоритети на България и Турция.

Йълдъръм Акбулут заяви категоричната подкрепа на Турция за членството на страната ни в Северноатлантическия съюз и припомни, че Турският Меджлис е утвърдил тази позиция със закон.

Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов отбеляза, че активният парламентарен диалог е част от възходящото развитие на двустранните отношения, свидетелство за което са не само политическите контакти, но и динамиката в търговско-икономическата сфера.

Стартирането на съвместните инфраструктурни проекти каскадата „Горна Арда“ и отсечката на магистрала „Тракия“ Оризово-Капитан Андреево, както и изграждането на трансевропейските транспортни коридори са от взаимен интерес и за двете страни, бе мнението на събеседниците.

От турска страна бе изразено задоволство от решаването на проблемите на турското етническо малцинство у нас. Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов информира събеседниците си, че в началото на октомври предстои стартирането на предавания на турски език по БНТ.

СРЕЩА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ С МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИЕТНАМ

18 септември 2000 г.

Перспективите за развитие на двустранните връзки в областта на икономиката, търговията и културата обсъдиха днес на среща в Народното събрание председателят на българския парламент Йордан Соколов и гостуващият у нас министър-председател на Социалистическа Република Виетнам Фан Ван Хай.

Европейската ориентация на българската външна политика не изключва, а предполага развитие на отношенията и със страни от Азия, в т.ч. и с Виетнам, заяви г-н Соколов. Изтъкнато бе, че значимите успехи на Виетнам в икономическата област през последните години са добра основа за активизиране на икономическото сътрудничество. За България представлява интерес опитът на Виетнам в привличането на чуждестранни инвеститори, заяви г-н Соколов, което е позволило на страната да отбележи годишен икономически ръст от 7-8% и да постигне удвояване на БВП през периода 1990-2000 г.

Премиерът Фан Ван Хай информира г-н Соколов за направените от виетнамска страна по време на посещението конкретни предложения за ускоряване на икономическия обмен – премахване на вносните мита за стоките на двете страни, създаване на смесени предприятия у нас като възможност за излизане на трети пазари, подновяване на връзките в сферата на образованието и високите технологии. Г-н Соколов изрази подкрепа на тези проекти и допълни, че нашата страна по своето географско положение и реални икономически възможности може да се превърне във врата на Азия към Европа. Българският парламент ще съдейства за по-бързото приемане на необходимите законодателни условия за разширяване на двустранното сътрудничество, увери председателят на Народното събрание.

СРЕЩА НА ВАСИЛ ГОЦЕВ С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ФИНЛАНДИЯ

18 септември 2000 г.

Ефективният парламентарен контрол върху присъединителния процес и хармонизацията на правото са сред най-важните предизвикателства в работата на Съвета по европейските въпроси, заяви заместник-председателят му Васил Гоцев на среща с гостуващия у нас министър на правосъдието на Финландия Йоханес Коскинен. Г-н Гоцев подчерта, че България е постигнала значителни резултати в хармонизацията на законодателството си с правото на ЕС, за което е получила и заслужено висока оценка на срещата на Европейския съвет в Хелзинки Той разясни пред госта подробно структурата, функциите и задачите на Съвета по европейските въпроси.

В центъра на проведения разговор бяха и проблемите на антикорупционното законодателство и мерките срещу изпирането на мръсни пари.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ФИНЛАНДИЯ

18 септември 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес се срещна с министъра на правосъдието на Финландия Йоханес Коскинен, който е на посещение в нашата страна по покана на министъра на правосъдието Теодосий Симеонов.

Централно място в разговора бе отделено на ролята на парламентите за хармонизацията на националното законодателство. Йордан Соколов изтъкна, че България вече преодоля изоставането в тази област и сегашният парламент прие изцяло ново законодателство в такива важни области като реформата в държавната администрация и съдебната власт, борбата с организираната престъпност и прането на мръсни пари, здравеопазването, общественото осигуряване, медиите, данъците и др. Постигнатият процент на хармонизация на законодателството /67 на сто/ нарежда нашата страна на 2-ро място сред 12-те страни-кандидатки за членство в ЕС непосредствено след Унгария, заяви г-н Соколов. Голяма роля в това отношение играе създаденият Съвет по европейските въпроси, подчерта председателят на българския парламент. Той запозна госта с начина на формирането й /на паритетен принцип/ и механизма за вземане на решения /принципа на консенсуса/. Изтъкнато бе, че приемането на законопроектите с единодушие в съвета позволява ускореното им гласуване в пленарната зала и е своеобразен сертификат за съответствие с нормите на европейското право. Спирайки се на хода на преговорите за присъединяване към ЕС, Йордан Соколов подчерта, че постигането на критериите за членство не е самоцел, а показател за успешното развитие на страната. Важно е хората да бъдат убедени, че постигането на критериите е важно за просперитета на собствената им държава. Двамата събеседници обсъдиха и възможностите за обмяна на опит в подготовката на конкретни законопроекти с оглед подобряване условията за чуждестранните инвеститори у нас.

На срещата бяха разисквани и възможностите за участие на финландски фирми в либерализацията на българските телекомуникации. От българска страна бе изразено удовлетворение, че световноизвестни фирми като „Нокиа“ проявяват интерес в тази област. Йордан Соколов изрази надежда, че това ще стане факт след предстоящите конкурси за втори и трети GSM-оператор.

В отговор на проявения интерес на министър Коскинен за перспективите за учредяване на институцията на народния защитник /омбудсман/ г-н Соколов заяви, че българските законодатели работят по този въпрос, но съществуват определени конституционни ограничения за правомощията на омбудсмана у нас. При всички случаи обаче омбудсманът е гаранция за правата на гражданите и е силно средство за борбата с бюрокрацията и корупцията, каза Йордан Соколов.

СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА СРЕЩАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НАПАРЛАМЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ПАКТА ЗА СТАБИЛНОСТ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

12 септември 2000 г.

Тази сутрин в сградата на Хърватския Национален Събор /националния парламент/ в Загреб започна срещата на председателите на парламентите на страните от Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. В работата на форума участва българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов, с членове Асен Агов и Васил Гоцев. Срещата е организирана от парламента на Република Хърватия с подкрепата на Пакта за стабилност и в нея участват председателите на парламентите на 35 държави и представители на международни организации като ЕС, НАТО, ООН, ЗЕС, ОССЕ. От 11 до 13 септември участниците ще разискват по темата „Ролята на парламентите при прилагането на Пакта за стабилност и укрепването на европейската и евроатлантическата интеграция“. На срещата ще бъде приет заключителен документ.

На откриването с приветствия към страните-участнички в срещата се обърнаха председателят на Хърватския национален парламент Златко Томчич, премиерът на страната-домакин Ивица Рачан, председателят на ПАСЕ лорд Ръсел Джонстън, координаторът на Пакта за стабилност Бодо Хомбах, председателят на Парламентарната асамблея на ОССЕ Адриан Северин.

В словото си председателят на Народното събрание Йордан Соколов подчерта, че Пактът за стабилност в Югоизточна Европа е обнадеждаващ отговор на международната общност на сериозното предизвикателство, пред която тя бе изправена след кризата в Косово. Потвърдено бе, че като държава със стабилна демократична система и като надежден кандидат за пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО, България участва в реализирането на принципите и целите на Пакта, насочени към изграждане на сигурност и стабилност в Югоизточна Европа и към ускоряване на интеграцията на региона в европейските и евроатлантическите структури. Това съответства на основните външнополитически приоритети на страната ни, заяви г-н Соколов. Основните области, с които народите от региона свързват Пакта са развитието на транспортната инфраструктура и на съобщенията, енергийните доставки, отварянето на дунавския воден път, създаването на благоприятен климат за чуждите инвестиции и поощряването на регионалната търговска либерализация. Тези цели в икономическата област, посочи председателят на българския парламент, се съчетават с усилията за изграждане на гражданско общество, основано на принципите на зачитане на правата на човека, културното многообразие и толерантността.

Като изтъкна досегашните положителни резултати в реализирането на Пакта за стабилност – подобрената политическата атмосфера в Югоизточна Европа, активизирането на демократичните процеси и реформи, разширяването на регионалното сътрудничество, началото на донорския процес за финансиране на проектите и приетите важни документи като Инвестиционната харта, Инициативата за борба с корупцията и Хартата за свободата на медиите, Йордан Соколов заяви, че за пълната реализация на Пакта са необходими още значителни усилия.

Привличането на по-голям брой фирми от балканските страни като изпълнители и подизпълнители на проектите по Пакта за стабилност ще има реален икономически ефект предвид изключително тежката икономическа обстановка в някои страни от региона, заяви г-н Соколов. Защото икономическото развитие пряко влияе на политическите процеси в региона и това се видя наскоро в Република Македония, продължи той. Припомнени бяха отново предложените от България редица мерки за съществен практически напредък в реализацията на Пакта – ускоряване на срока за отпускане на средства за финансиране на проектите от Пакта с бърз старт, повишаването на ролята на страните от региона в процеса на вземане на решения по финансирането на проектите и др. В тази връзка председателят на Народното събрание изрази удовлетворението и благодарността на нашата страна за началото на осъществяването на проекта за изграждане на втори мост над р. Дунав.

В заключение Йордан Соколов изрази подкрепа на предложения проект за декларация, включващ подходящи мерки за парламентарното сътрудничество при осъществяването на Пакта за стабилност и изрази убедеността си, че конференцията в Загреб ще бъде важен принос за неговото успешно и своевременно реализиране.

СЕНАТОРИ ОТ ЧЕШКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОБСЪЖДАТ С БЪЛГАРСКИТЕ СИ КОЛЕГИ ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА

11 септември 2000 г.

Гостуващата у нас делегация на Комисията по регионално развитие, местно самоуправление и околна среда на чешкия Сенат днес бе приета от заместник-председателя на Народното събрание Иван Куртев.

Гостите бяха запознати със законодателните приоритети на българския парламент, свързани с кандидатурата за членство на страната ни в ЕС. Консенсусът между представените в парламента политически сили по отношение на интеграцията на България в европейските структури създадоха възможност за постигане на висока степен на синхронизация на българското законодателство с европейските норми – близо 70 на сто, подчерта г-н Куртев. В това отношение съществена е ролята на сформирания Съвет по европейските въпроси, който е конституиран по начин, позволяващ ускорено разглеждане и приемане на законите.

Ръководителят на чешката делегация Зденек Фойрж информира г-н Куртев, че в Чехия е в ход реформа в областта на самоуправлението. Подготвена е законодателната рамка на промените и в скоро време те ще бъдат внесени за гласуване в чешкия парламент. Затова целта на сегашното посещение е запознаване с характера и функционирането на местното самоуправление у нас и държавната политика в областта на регионалното развитие.

По време на срещата двете страни взаимно се информираха за механизма на приемане на законите, както и за устройството на местната власт.

КОМИСИЯТА ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗГОВАРЯ С ЧЛЕНОВЕ НА ЧЕШКИЯ СЕНАТ

11 септември 2000 г.

Гостуващата у нас делегация на Комисията по регионално развитие, местно самоуправление и околна среда на чешкия Сенат днес се срещна с ръководството на парламентарната Комисия по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.

Председателят на комисията Илиян Попов информира гостуващата делегация за структурата на местното самоуправление у нас и последните промени на законодателството в тази сфера. Новото е към децентрализацията на местните финанси и даденото право на общините да определят и събират местните такси. Приетият нов Закон за регионалното развитие въвежда практиката на страните от ЕС и държави като Чехия и Полша в развитието на местното самоуправление като дава възможности за ползване на предприсъединителни фондове на ЕС.

Чешките сенатори запознаха българските си колеги с предстоящата реформа в местното самоуправление в Чехия, чиято законодателната рамка е готова и предстои да се гласува в чешкия парламент. Гостите проявиха интерес към механизма на възлагане на обществени поръчки и за съотношението собствени приходи и държавни субсидии в местните бюджети.

Специално място по време на разговора бе отделено на въпроса за създаването и функционирането на т.н. „еврорегиони“, в което Чехия има определен опит. Подобни региони се създават на базата на двустранни споразумения в пограничните райони и работата им се координира от регионални комитети, заявиха чешките парламентаристи.

Делегацията на Сената на Чешкия парламент разговаря и с председателя на Комисията по опазване на околната среда и водите Лъчезар Тошев. Гостите бяха запознати с досегашната работа на комисията и със системата за финансиране на различни проекти в областта на екологията. Съществена помощ в осъществяването на държавната политика за опазване на околната среда оказват и неправителствените организации, които участват активно в обсъждането на законопроектите в комисията.

ИВАН КУРТЕВ СЕ СРЕЩНА С ГОСТУВАЩАТА У НАС ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ГОРНАТА КАМАРА НА ЯПОНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

5 септември 2000 г.

Първата среща на гостуващата у нас делегация на Горната камара на Японския парламент, водена от Ютака Окано бе с председателя на Групата за приятелство България-Япония и зам.-председател на НС Иван Куртев.

Япония има много силно лоби в българския парламент, заяви г-н Куртев и запозна гостите с деветгодишната история на Групата за приятелство България-Япония, която е най-многобройна в Народното събрание. Високо ценим подкрепата, която оказвате в процеса на преход на България и разчитаме на японския капитал, технологии и на японската образователна система. Япония е стратегически партньор за България, и икономическите, социални и културни отношения с вашата страна са приоритетни за нас, подчерта Иван Куртев. Той изтъкна ролята на парламентите в това отношение, като посочи, че редица инициативи, възникнали между парламентите, са реализирани впоследствие от правителствата на България и Япония.

Това правителство направи много за икономическото стабилизиране в България и за това свидетелства ниския ръст на инфлация във вашата страна, заяви г-н Ютака Окано. Надяваме се да се запознаем със ситуацията в страната и да помогнем за разширяване на контактите между България и Япония на регионално ниво. В тази връзка японската делегация ще посети Шумен, Велико Търново и Варна, за да се запознае с възможности за регионални икономически проекти.

УЧАСТИЕТО НА ЙОРДАН СОКОЛОВ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ В НЮ ЙОРК

1 септември 2000 г.

На 31 август т.г. в ООН в рамките на Конференцията на председателите на парламентите, посветена на Хилядолетието, изказване направи председателят на Народното събрание Йордан Соколов.

Г-н Соколов подчерта ролята на ООН като най-универсалната световна организация, която има определяща роля в опазването на международния мир и сигурност, развитието на демокрацията, зачитането на правата на човека и постигането на устойчиво развитие и социален прогрес. Той отбеляза ролята на националните парламенти и на Интерпарламентарния съюз за популяризиране решенията на ООН и органите и организациите от нейната система на национално равнище. В тази връзка бе посочено, че българското законодателство отчита международните принципи и стандарти в областта на правата на човека и се стреми да ги прилага по най-ефективен начин.

Спирайки се накратко на положението в Югоизточна Европа Йордан Соколов отбеляза категоричната позиция на българския парламент в подкрепа на усилията на международната общност за урегулиране на кризата в Косово на основата на резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, за възстановяване и развитие на страните от региона. В тази връзка бе посочено значението на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

По време на Конференцията председателят на Народното събрание бяха осъществени редица двустранни контакти с председателите на парламенти на страни-участнички във форума, в т.ч. Македония, Словакия, Хърватска, Израел, Швеция, Великобритания и др. Предстои среща на г-н Соколов с председателя на Долната камара на японския парламент, който ще направи официално посещение у нас от 2 до 4 септември т.г.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ПОСЕТИ РЕПУБЛИКА КИПЪР

От 23 до 26 юли делегация на Съвета по европейските въпроси на Народното събрание бе на посещение в Република Кипър по покана на Председателя на Комисията по външна политика и европейска интеграция на парламента на Кипър г-н Тасос Пападопулос. Парламентарната ни делегация бе водена от Васил Гоцев, зам.-председател на Съвета, и членове Благовест Сендов, Иван Димов, Венцеслав Димитров, Иван Тодоров и Калчо Чукаров.

Българските депутати бяха приети от Спирос Киприану, изпълняващ функциите на Президент на Републиката и председател на Парламента на Кипър. На срещата беше потвърдено възходящото развитие на двустранните връзки в духа на приятелство и сътрудничество.

В рамките на визитата българската делегация проведе работни срещи с председателя на парламентарната Комисия по външна политика и европейска интеграция на кипърския парламент Тасос Пападопулос, с Паникос Пурос, секретар на Бюрото по планиране – орган с пряко отношение и компетенции в областта на присъединяването на Кипър към ЕС, с и.д. министър на външните работи и министър на финансите Такис Клиридис и с министъра на правосъдието и обществения ред Никос Кошис. По време на срещите двете страни изразиха удовлетворение от хода на преговорите на България с ЕС и по-специално от своевременния им старт и задоволителното темпо, с което се водят. Изразено бе съгласие за задълбочаване на взаимното сътрудничество и подпомагане в процеса на подготовката за присъединяване на двете държави към ЕС.

ЙОРДАН СОКОЛОВ ПРИЕ ПАПСКИЯ НУНЦИЙ МОНСЕНЬОР БЛАСКО КОЛАСО

13 юли 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие Н. Пр. Архиепископ Бласко Коласо – Апостолически нунций на Светия престол – по повод окончателното му отпътуване от страната.

Негово превъзходителство оцени високо дейността на парламента за синхронизиране на българското законодателство с европейското. Той изрази надежда, че новият проектозакон за вероизповеданията ще бъде балансиран и ще гарантира равнопоставеност на всички вероизповедания у нас.

Г-н Соколов пожела успех на Монсеньор Бласко Коласо в по – нататъчната му високо благородна дейност на Апостолически нунций на Светия престол и изрази съжаление, че по време на неговото пребиваване в София не е могло да бъде осъществено посещение на Папа Йоан Павел II, който очаква да бъде поканен не само от българските държавници, но и от главата на Българската православна църква.

БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКАНТИ В БУНСДЕСТАГА

12 юли 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие Ерхарт Форт, ръководител на делегация от Бундестага във връзка с резултатите от утвърдената практика български специализанти да стажуват в Бундестага. България е включена към списъка на 15 държави от Централна и Източна Европа, които изпращат младежи по тази програма. 100 000 германски марки отделя Бундестага за всяка страна, информира г-н Форт.

Досега 25 български младежи са приключили обучението си в германския парламент, които след завръщането си у нас, работят като специалисти в държавни институции и престижни частни фирми, съобщи г-н Соколов. Работоспособност и високо чувство на отговорност са качествата, отличаващи българските специализанти, заяви г-н Форт, и изрази увереност, че те ще се реализират в пълна степен в България.

Общо бе мнението, че на фона на новите перспективи пред България за пълноправно членство в ЕС реализирането на подобни програми ще има голямо значение за допълнителната квалификация на младите български специалисти, които работят в областта на правото.

БЪЛГАРСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВА В ГОДИШНАТА СЕСИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ОССЕ В БУКУРЕЩ

Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа прие на годишната си сесия /6-10 юли т.г./ в Букурещ Заключителна декларация, в която се препоръчва на страните – членки да положат усилия за изправянето на югославския президент Слободан Милошевич пред Международния съд в Хага. Във форума участваха над 300 представители от 54 страни. Делегацията на българското Народно събрание беше водена от заместник-председателя на Народното събрание Иван Куртев.

По предложение на българската делегация в раздела за предотвратяването на конфликти бе отправен призив към ОССЕ „да стимулира и улеснява регионалното сътрудничество за укрепването на сигурността, стабилността и развитието в съответните региони, в това число и борбата с международния тероризъм, екстремизма и незаконната търговия с оръжие“. По българско настояване бе включен и текст, с който международните организации и институции, поели задължения в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, да действат съвместно със страните от региона за успешното и своевременно постигане целите на Пакта, в това число и и обезпечаването на необходимите финансови ресурси.

В декларацията се призовава Русия да не използва сила срещу цивилните при конфликта в Чечения, осъждат се сериозните нарушения на правата на човека, както и прекомерното използване на сила и престъпленията, довели до смъртта на цивилни в размирната република.

Представителите на делегациите на страните-членки на ОССЕ настояха парламентите на страните-членки на организацията да премахнат на смъртното наказание. В декларацията се подчертава ролята на свободата на печата и на средствата за масова информация като една от основните предпоставки за изграждане на демократични граждански общества. В тази връзка в документа се изразява загриженост от физическите посегателства и необоснованите арести на журналисти от страни-членки на ОССЕ.

Участниците в годишната сесия призоваха държавите – членки да спазват и прилагат стриктно действащите конвенции и да създават необходимите правни инструменти за борба с корупцията и прането на пари. Изтъкната бе ролята на тясното сътрудничество между секретните служби на страните-членки на организацията, за по-добър граничен контрол и за намаляване на трафика на хора, оръжия и наркотици Участниците в сесията заявиха, че тероризмът е все още главна заплаха за международната сигурност и призоваха страните- членки на ОССЕ да предприемат мерки, за да следят крайните получатели на всяко оръжие, изнасяно от тях.

В рамките на сесията на Парламентарната асамблея на ОССЕ румънският депутат Адриан Северин бе избран за председател на асамблеята, а за зам.-председатели – рита Зюсмут /Германия/, Генадий Семезньов /Русия/ и Нино Борджанидзе /Грузия/. През следващата година Румъния ще поеме временното председателството на ОССЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ СРЕЩНА СЪС СЕНАТОР МОНТЕСКЬО

5 юли 2000 г.

Постигнатите договорености на преговорите с мисията на МВФ имат много важно значение за успеха на реформите, тъй като създават необходимите условия за изпълнение на правителствената програма за икономически растеж, заяви председателят на Народното събрание на срещата с г-н Емри дьо Монтескьо, член на Комисията по външните работи на Френския Сенат. Като член на делегацията на Сената за ЕС г-н Монтескьо е натоварен с наблюдение на разширяването на Съюза към България. Според г-н Соколов налице са трайни положителни тенденции в българската икономика, които създават благоприятни предпоставки и за развитието на дребния и средния частен бизнес. Споразумението с фонда ще позволи ефективни мерки срещу безработицата, преодоляване на бедността и с ниските данъчни ставки превръща България в най-привлекателната страна за чуждестранните инвестиции сред останалите страни-кандидатки за членство в ЕС, каза г-н Соколов. Френският гост бе подробно информиран за постигнатото в областта на реформата в различни области – структурна, здравна и пенсионна, административна, данъчна, съдебна, аграрна. Разяснени бяха мерките на правителството за квалификация и преквалификация на съкратените от работа и програмата за създаване на нови 250 000 работни места, с което рязко ще се повиши заетостта на населението.

Сенатор Монтескьо изрази висока оценка за хода на икономическите реформи у нас, които създават възможности за постигане на критериите за членство в ЕС. След посещението му в АЕЦ „Козлодуй“ сенаторът е на мнение, че нивото на ядрената безопасност и на експлоатация на централата е достатъчно високо. В случай, че Западът изисква от България необосновани усилия в областта на атомната енергетика, би било справедливо тези усилия да бъдат изцяло подкрепени финансово от развитите държави. С други думи, смята сенатор Монтескьо, необходима е балансирана позиция на Европа по този въпрос.

СРЕЩИ НА ФРЕНСКИЯ СЕНАТОР МОНТЕСКЬО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

3 юли 2000 г.

Гостуващият в нашата страна член на Комисията по външните работи на Френския Сенат Емри дьо Монтескьо, днес се срещна последователно със зам.-председателя на Народното събрание Юнал Лютфи и със зам.-председателя на Съвета по европейските въпроси на НС Васил Гоцев. Като член на делегацията на Сената за ЕС, г-н Монтескьо е натоварен с наблюдение на разширяването на Съюза към България.

Г-н Лютфи запозна сенатор дьо Монтескьо с начина, по който се решават проблемите на етносите у нас и ролята на ДПС в това отношение. Според него ратифицираната от България Рамкова конвенция за защита на националните малцинства не се прилага в достатъчна степен и представителството на различните етноси в различните сфери все още не е равнопоставено. Твърдата подкрепа на ДПС за интеграцията на България в ЕС и НАТО, както и позицията му време на кризата в Косово са проява на националноотговорна политика и са допринесли българското общество да не възприема движението като етническа партия, а като реален субект със значимо присъствие в политическия живот на страната, заяви зам.-председателят на НС.

На срещата бяха обменени мнения за обстановката на Балканите като бе констатирано, че тя остава напрегната. Основният проблем на страните в региона остава икономическото възстановяване и в това отношение г-н Лютфи изрази неудовлетворение от досегашното прилагане на Пакта за стабилност, тъй като без финансова помощ българската икономика и селското стопанство няма да са конкурентноспособни. По въпроса за отношенията на България с Русия НС е заявило ясно желанието си да развива връзките в областта на политиката и икономиката на основата на равноправието и взаимната изгода. Позицията на всички политически партии в българския парламент е, че интеграцията в ЕС и НАТО не трябва да влияе отрицателно на българо-руските отношения, заяви Ю. Лютфи.

Темата за процеса на евроинтеграция бе сред основните и по време на срещата на сенатор Монтескьо с г-н Васил Гоцев. Според френския сенатор е необходимо ЕС да реши първо въпросите на институционалната реформа в Съюза и след това да обсъжда приемането на нови страни-членки. Г-н Гоцев информира госта, че около две трети от българското законодателство вече е синхронизирано с европейските норми и по наши разчети този процес ще приключи към 2006 г. Съществена роля в това отношение има създаденият Съвет по европейските въпроси, който е съставен на принципа на равнопоставеност на всички парламентарни групи и приема становищата си с консенсус, посочи г-н Гоцев.

Сенатор Монтескьо прояви интерес към хода на земеделската реформа и посочи, че е необходимо да се положат всички усилия българското земеделие да стане конкурентноспособно. Това е особено важно, заяви той, тъй като земеделието е сред ключовите теми в процеса на преговорите за членство. Г-н Гоцев заяви, че 95 % от земята е върната на собствениците й реформата в земеделието вече дава първите си плодове.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И СЪВЕТА ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НА КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ НА РУМЪНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

30 юни 2000 г.

Днес в Русе бе проведено първото съвместно заседание на представители на Съвета по европейските въпроси към Народното събрание и Съвета по евроинтеграция на Камарата на депутатите на румънския парламент. Заседанието бе ръководено от председателите на двете комисии Васил Гоцев и Мариана Стойка.

На заседанието бяха обсъдени дейността на двете страни от началото на преговорите за присъединяване към ЕС, включително и парламентарния контрол върху хода на този процес. Разисквани бяха и конкретни въпроси, свързани с механизма на хармонизиране на националните законодателства с европейските норми, както и някои аспекти на структурата, състава и функциите на двете комисии.

Двете парламентарни комисии решиха периодично да се информират взаимно за дейността си по присъединяването към ЕС и да си сътрудничат в тази насока.

Постигнато бе съгласие срещите между двете комисии да станат периодични. Следващата среща ще се проведе в Румъния през втората половина на тази година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПОЛИЦИЯТА НА ШВЕЙЦАРИЯ

29 юни 2000 г.

Отношенията между България и Швейцария се развиват по възходяща линия и съществен принос в тази насока имат много добрите връзки между парламентите на двете страни – заяви председателят на парламента Йордан Соколов на днешната среща с федералния министър на правосъдието и полицията на Конфедерация Швейцария г-жа Рут Метцлер-Арнолд. При неотдавнашното посещение на български парламентаристи в Швейцария е била постигната договореност за сътрудничество в областта на законодателството. Швейцарската страна е изразила готовност за оказване на методическа помощ като изготви експертизи и препоръки по отделни законопроекти в областта на приватизацията, режима на чуждестранните инвестиции и банковата система, заяви г-н Соколов.

Швейцария оценява високо ролята на България като важен фактор за мира и стабилността на Балканите, заяви министър Метцлер-Арнолд. Тя прояви интерес към позицията на България за обстановката на Балканите, перспективите на Пакта за стабилност и евентуалното влияние на кризата в Косово върху съседните страни и по-специално Македония. Йордан Соколов заяви, че обстановката в региона остава сложна в резултат на провежданата от Слободан Милошевич политика на дестабилизация и етническо напрежение. Той изтъкна опита на нашата страна в мирното съжителство между етносите посредством интегрирането им в икономическия и политическия живот на страната. България се присъедини и се придържа стриктно към принципите на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, посочи Йордан Соколов, и създава условия за изучаване на майчиния език и излъчване на радио и телевизионни програми за различните етноси у нас.

Съществено място по време на разговора бе отделено на прилагането на Пакта за стабилност и ролята му за съживяване на икономиките на страните от региона. Председателят на НС изтъкна голямото значение, което имат за нашата страна изграждането на втория мост на р. Дунав и трансграничния коридор № 8, което ще възстанови транспортните ни връзки с Централна и Западна Европа. Г-жа Метцлер-Арнолд бе запозната и с хода на икономическите реформи у нас, в резултат на което делът на частния сектор е достигнал 70 на сто, но в същото време се е увеличила и безработицата. Според Йордан Соколов постигнатите договорености с мисията на МВФ за намаление на данъците и увеличаване на заплатите имат ключово значение за продължаване на положителните тенденции в българската икономика. Очакванията са, че през 2000 г. БВП ще отбележи ръст от 4,5 на сто, а до изборите през следващата година правителството ще направи необходимото за разкриване на 250 000 работни места.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА РАЗГОВАРЯ С ПРЕМИЕРА НА МОЛДОВА

23 юни 2000 г.

България оценява като изключително демократично отношението на молдовските власти към българското малцинство в Молдова, заяви на срещата с министър-председателя на Молдова Думитру Брагиш председателят на парламента Йордан Соколов. Дълбоките исторически връзки между двата народа и общите им цели за членство в ЕС създават всички необходимите условия за развитие на двустранните отношения в различни области – икономика, търговия политика, култура, каза председателят на българския парламент.

България може да се превърне в мост за Молдова към ЕС, а Молдова – в мост за България към ЕС, заявиха Йордан Соколов и премиерът Брагиш. Обща бе констатацията, че нивото на икономическия обмен между България и Молдова е незадоволително и в това отношение значителна е ролята на смесените предприятия. Подчертана бе ролята на парламентарните на двете страни за преодоляване на това изоставане. България може да бъде полезна за Молдова с опита си в областта на евроинтеграцията и редица регионални инициативи.

Премиерът Брагиш постави въпроса за намаляване цената на визите за молдовските граждани и по този въпрос българската страна ще предприеме необходимите стъпки, заяви Йордан Соколов. Председателят на парламента каза, че решаването на въпроса за транспортирането на отработеното ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй“ през територията на Молдова ще става при гарантирано спазване на всички необходими международни изисквания за екологична безопасност.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА РАЗГОВАРЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РУСИЯ СЕРГЕЙ СТЕПАШИН

21 юни 2000 г.

Сметните палати на България и Русия до есента на тази година ще подготвят конкретни предложения за митнически и търговски улеснения за съживяване на търговско-икономическия стокоомбен, стана ясно на срещата на председателя на българския парламент Йордан Соколов с председателя на Сметната палата на Русия Сергей Степашин.

Основните теми на разговора бяха ролята на двете Сметни палати за ефективното разходване на бюджетните средства в двете страни, както и възможностите за рязко активизиране на търговско-икономическите връзки между България и Русия. Г-н Степашин информира г-н Соколов за извършваните промени в дейността на Сметната палата в Русия, насочени към засилване на санкциите за възпрепятстване на работата и, създаването на регионални звена и борбата с корупцията.

Председателят на Народното събрание изтъкна значението на двете Сметни палати като се има предвид икономическото на България и Русия. Той запозна госта и с основните пунктове от предстоящите промени в Закона за Сметната палата, с които да се разширят пълномощията й както по отношение на обекта на проверките, така и за издигане статута на издаваните от нея актове. Предвижда се, посочи г-н Соколов, актовете на Сметната палата на имат вече и процесуална стойност и да могат да бъдат използвани като доказателствен материал пред съда в случай, че има достатъчни основания за това.

На срещата бе изразена общата политическа воля за активизирането на търговско-икономическия обмен като бе поставен въпросът за премахване на високите мита за българските стоки в Русия. През есента в Москва ще заседава смесената междуправителствена българо-руска комисия и до нейното начало палатите на България и Русия ще подготвят анализ на експортните и митнически ограничения, заяви Сергей Степашин. „Като се върна в Москва ще се срещна с президента Путин и министър-председателя Касянов и ще обсъдя тези теми с тях“, каза пред парламентарните журналисти Степашин след срещата с Йордан Соколов.

ГЛАВНИЯТ ПРЕГОВАРЯЩ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕ СРЕЩНА С ДЕПУТАТИТЕ ОТ СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

21 юни 2000 г.

Главният преговарящ на Европейската комисия за България и ръководител на отдела за България в Генералната дирекция „Разширяване“ на комисията Рутгер Виселс, днес разговаря с членовете на Съвета по европейските въпроси на Народното събрание.

Председателят на Народното събрание и председател на Съвета Йордан Соколов изрази пред г-н Виселс пълната подкрепа на българския парламент в процеса на преговорите за членство. Той подчерта, че намаляването на данъчната тежест е един от лостовете за ускоряване на икономическия растеж и привличането на чуждестранни инвестиции, което ще има съществено значение за успеха на преговорите.

Зам.-председателят на Съвета Васил Гоцев запозна госта с механизма на формиране и работа на Съвета. Подчертано бе, че въпросът за членство на България в ЕС се подкрепя изцяло от всички политически сили у нас и поради това решенията в Съвета се приемат с консенсус. Около 67 % от нормативната база е приведена в съответствие с европейските стандарти, подчерта г-н Гоцев.

Главният преговарящ Виселс постави някои въпроси за организацията на работа на Съвета и за ролята му за успешното провеждане на преговорите с ЕС. Според него основният приоритет за нашата страна в този период е решаването на икономическите проблеми – безработицата, бедността, както и отношението към малцинствата. Не бива да възприемате изискванията на ЕС като нещо, което създава затруднения на България, а като средство за решаване на най-важните проблеми на страната ви, заяви г-н Виселс. Изтъкнато бе значението на постоянния диалог с българската общественост по всички въпроси на евроинтеграцията, което да създава вярна представа сред хората за последиците от присъединяването към ЕС.

МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА МАКЕДОНИЯ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

19 юни 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие днес министъра на вътрешните работи на Македония г-жа Доста Димовска. Г-жа Димовска запозна председателя на НС с вътрешнополитическото и икономическо положение в Македония. Безработицата, отлива на инвестиции, предстоящата ликвидация на 42 предприятия са проблемите, които решава македонското правителство. Предстои приемане на закона за държавната администрация и реформа в Министерството на вътрешните работи, информира Доста Димовска. България може да бъде полезна със своя законодателен опит, заяви г-н Соколов. Двете страни трябва да си взаимодействат в борбата с организираната престъпност, наркотрафика и трафика на хора, защото между двете страни се запазва безвизовия режим. Това е много важно в момент, когато България започва преговори за членство в ЕС, защото в бъдеще тя ще се окаже външната граница на Европа, каза председателят на Народното събрание. На срещата стана ясно, че Македония е взела заем от 12,5 милиона долара, с които ще осъвремени пограничните си пунктове с компютри, детектори за оръжие и друга съвременна техника. Предстои подписване на протокол между двете вътрешни министерства за сътрудничество.

10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕНЕЦИАНСКА КОМИСИЯ

16 юни 2000 г.

Днес във Венеция започна 43-то заседание на комисията „Демокрация чрез право“ към ПАСЕ /Венецианска комисия/. В дневния ред на юнското заседание на комисията са включени правни проблеми и поправки в конституциите на Армения, Азербайджан, Молдова, Южна Корея, Босна и Херцеговина.

Утре в 10.30 ч. ще се състои тържествено заседание по случай 10 години от създаване на Венецианската комисия. То ще бъде открито от проф. Лапергула, председател на правната комисия на ПАСЕ и неин създател. Проф. Лапергула е бивш италиански външен министър и член на Конституционния съд на Италия.

От българска страна в заседанието участва зам. председателят на НС проф. Александър Джеров.

СЪОБЩЕНИЕ

26 май 2000 г.

От 10 до 17 юни във Великобритания ще се проведе семинар на тема: „Стандартите в обществения живот“, съобщи днес на среща с председателя на НС Йордан Соколов посланикът на Великобритания Ричард Стаг. Г-н Стаг отправи покана представители на всички парламентарни групи да участват в семинара и да обсъдят с британските си колеги начините за постигане на прозрачност и отчетност в отношенията управляващи – общественост. За нас е много интересен британският парламентарен опит, подчерта г-н Соколов и даде за пример съществуващия във Великобритания Регистър на интересите на депутатите. Други важни и за двата парламента теми са лобирането и финансирането на политическите партии.

МАРОКАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ У НАС

22 май 2000 г.

Мароканската парламентарна делегация, водена от г-н Лахен Недумгар депутат от Камарата на представителите на Кралство Мароко и председател на Групата за приятелство с България към мароканския парламент, бе приета от председателя на Народното събрание Йордан Соколов. В делегацията влизат представители на община Агадир, която е побратимена с община Плевен, където мароканската делегация ще гостува след официалните срещи в София. Предвидени са срещи в Министерството на икономиката и с министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов. Гостите ще посетят земеделски стопанства в общините Плевен и Търново и ще се запознаят с хода на аграрната реформа. Сътрудничеството между двете общини Агадир и Плевен може да даде нов тласък и съдържание на сътрудничеството между парламентите и правителствата на двете страни, заяви г-н Лахен Недумгар Мароканският опит в областта на земеделието може да бъде много полезен за България, каза председателят Йордан Соколов и изтъкна постиженията на Кралство Мароко в областта на земеделието, което заедно с риболова и туризма са основни отрасли на страната. България има изключителния географски шанс и добър климат да има развито селско стопанство, заяви гостът. Той се информира за хода на поземлената реформа и сподели опита на Мароко при разработването на проекти за облагородяване на почвите, напояване на сухи райони и стимулиране на частната инициатива в селското стопанство. Общо бе желанието за разширяване на двустранните контакти в този жизненоважен сектор.

Мароканската делегация се срещна и с ръководствата на Комисията по местно самоуправление и Комисията по икономическата политика.

ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДЛАГА ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БАНКОВОТО ДЕЛО

10 май 2000 г.

Швейцария е готова да предостави на България експертна помощ в областта на банковото законодателство, стана ясно днес на срещите на делегацията на Народното събрание, водена от Йордан Соколов, с председателя на Националния съвет Ханс-Петер Зайлер и с председателя на Кантоналния съвет Карло Шмид. Развитието на парламентарните контакти и обмяната на законодателен опит бяха основни теми на разговорите.

Българските парламентаристи се срещнаха и с депутати от Комисията по външна политика и други комисии на Федералното събрание. Обсъдени бяха различни аспекти на европейската интеграция, като бе подчертан приносът на всяка страна за развитието на сътрудничеството в Обединена Европа. Йордан Соколов заяви, че членството на България в ЕС е не само външнополитически приоритет, но и въпрос на успешно провеждане на икономическата, структурната и социалната реформа.

СЪОБЩЕНИЕ

2 май 2000 г.

Народното събрание има много важна роля в процеса на преговори за присъединяване към ЕС, каза генералният директор по разширяването на Европейската комисия Енеку Ландабуру на среща с председателя на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов. Подчертавайки значението на парламентарния консенсус при приемането на европейското законодателство, той определи като особено важен диалога, който народните представители трябва да водят с обществото, за да получат разбирането и подкрепата на хората.

Асен Агов информира събеседника си за структурата и принципите на работа на парламентарния Съвет по европейски въпроси. Той отбеляза, че преговорния процес трябва да дава възможност за индивидуален подход към всяка страна- кандидатка, като според постигнатия напредък се определят и сроковете за финализиране на преговорите. Г-н Агов изказа удовлетворение от решението на ЕК за изваждане на България от негативния визов списък и изрази надежда, че това решение ще бъде прието от Европейския съвет.

Асен Агов се срещна днес и с посланика на САЩ Ричард Майлс. Повод за срещата бе планираното за началото на юни посещение на американски сенатори в България. В средата на май предстои и посещение във Вашингтон на Асен Агов , който ще участва в заседание на Политическата комисия на ПА на НАТО.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С ДЕПУТАТА ОТ БУНДЕСТАГА

27 април 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов и председателят на ПГ на СДС Екатерина Михайлова днес се срещнаха с проф. д-р Карл-Хайнц Хорнхус, депутат от Християндемократическия съюз в Германския Бундестаг.

България отдава голямо значение на отношенията с Германия, подчерта г-н Соколов. Той информира госта за дейността на българския парламент, свързана с началото на преговорите с ЕС. Извършена е голяма по обем работа за синхронизиране на българското законодателство с правото на ЕС и досега 62% от нормативната ни база отговаря на европейските критерии, посочи председателят на НС. Съществена роля в тази насока играе новосъздадения Съвет по европейските въпроси, чиято работа е организирана на принципите на паритета между отделните парламентарни сили. Потвърдена бе и категоричната българска позиция за членство в НАТО като елемент от общоевропейската система за сигурност и стабилност. Г-жа Екатерина Михайлова информира г-н Хорнхус за намерението на НС да излиза със становище по всяка една от преговорните теми. По този начин всяка една от политическите сили в НС ще трябва да заяви ясно отношението си по тези ключове за България въпроси. Общата позиция на парламента ще подсили позицията на страната ни в преговорите, заяви тя.

Проф. Хорнхус изтъкна, че приобщаването към ЕС има предимно политически и не толкова икономически аспекти. Основна роля в този процес имат въпросите на общата външна политика и изграждането на обща система за европейска сигурност. Според него важно значение за преговарящата страна-кандидатка има предварителна яснота за онзи кръг от въпроси, по които би могло да се очакват трудности в хода на преговорите. Той посочи примера с Полша, която много бързо е приключила преговорите по първоначалните теми, но сега среща затруднения в преговорите по селското стопанство.

По време на срещата бяха обсъдени и темите за усилията на правителството за борба с корупцията и предложението на СДС да внесе поправка в Конституцията, ограничаваща обхвата на имунитета на депутатите и магистратите.

Проф. Хорнхус се срещна и със зам.-председателя на Комисията по външна и интеграционна политика Николай Камов и члена на комисията Димитър Абаджиев, и с народните представители Александър Праматарски и Стефан Личев.

ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ВЕЛИКДЕН

26 април 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати приветствие до участниците в срещата „Българския Великден“, която бе открита днес в НДК.

В прочетеното в залата приветствие на г-н Соколов бе подчертана ролята на реализиралите се млади българи у нас и в чужбина, със своя професионален опит да допринесат за ускоряването на преговорите с ЕС. „Присъединяването ни към ЕС е приоритетна, стратегическа задача на съвременна България, от която зависи бъдещето на страната, благополучието на нашия народ – се казва в поздравлението – и това предизвикателство изисква мобилизирането на целия национален потенциал и особено на младежта.“

Централно място в приветствието бе отделено на значителните усилия на правителството и парламента в областта на хармонизирането на българското законодателство с нормите на европейското право като ключов момент в постигането на критериите за членство в ЕС. Свидетелство за тези усилия са приетите от 38-то Народно събрание над 80 закона, свързани с хармонизирането на българското право. Отправен бе призив към младите специалисти в сътрудничество с органите на Народното събрание да дадат своя принос в сферата на законодателството и по този начин да допринесат за успеха на преговорите с ЕС.

Убеден съм, че срещата ще бъде от голяма полза за България при воденето на преговорите за присъединяване към ЕС. Пожелавам на участниците успешна и резултатна работа – се казва в заключение на приветствието на председателя на НС Йордан Соколов.

От името на Народното събрание на участниците в „Българския Великден“ бяха раздадени албуми, посветени на 120-та годишнина на Народното събрание.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

19 април 2000

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна с председателя на Комитета за национални етнически малцинства в Унгария д-р Тошо Дончев. Д-р Тошо Дончев принадлежи към българското етническо малцинство в Унгария и през 1999 г. той е избран за председател на Управлението на националните етнически малцинства в правителството Орбан с ранг заместник-министър. Преди това той е бил председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария.

Българското малцинство в Унгария не е голямо, но не в числеността, а в качеството на свършеното се измерва неговото значение, заяви г-н Дончев. България има едно силно лоби в Унгария и ние бяхме много впечатлени от българите, които са запазили своята националност и език повече от сто години, каза председателят на парламента. Малцинствата в Унгария имат гарантирани права и това либерално отношение към тях е критерий за всяко цивилизовано общество, поясни д-р Дончев.

Д-р Тошо Дончев ще представи книгата си „Българи от ново време“ утре, 20 април, от 17.00 ч. в Унгарския културен институт.

СРЕЩА НА ЙОРДАН СОКОЛОВ С ПРИМАКОВ

18 април 2000 г.

На срещата Йордан Соколов изтъкна ролята на политика Примаков за укрепване на мира и сигурността в съвременния свят и развитието на добрите отношения между нашите две страни. Евгени Примаков изрази убеждението си, че взаимоотношенията между България и Русия ще продължават да се развиват във възходяща линия.

Евроатлантическите приоритети във външната политика на България не могат да бъдат за сметка на Русия, заяви г-н Соколов. Русия принадлежи към Европа и ние имаме общо бъдеще, каза той. България гледа на членството си в НАТО като на гаранция за стабилността в региона, която ще допринесе за икономическото развитие на страната и приключване на структурната реформа, коментира г-н Соколов. Между България и Русия има много неизползвани възможности. В интерес и на двете страни е да се развиват търговските, туристическите и културните връзки, подчерта Йордан Соколов. Премиерата на книгата на Евгени Примаков „Години в голямата политика“ е едно събитие в нашия културен обмен, на което всички се радваме, заяви председателят на парламента.

СРЕЩИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В УНГАРИЯ

12 април 2000 г.

Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов, която е на официално посещение в Унгария, днес се срещна с председателя на унгарския парламент д-р Янош Адер. Д-р Адер информира българските депутати за вътрешно-политическата обстановка в страната и за тежките икономически загуби, които тя търпи в резултат на наводненията през последните дни. За покриване на щетите от природното бедствие унгарското правителство е решило да задели 38 милиарда форинта – 1% от бюджета на страната за тази година. Йордан Соколов изрази съпричастието на България по този повод. Двамата председатели обсъдиха и въпроса за необходимостта от възстановяване на корабоплаването по р. Дунав. Според г-н Соколов съществен фактор за разрешаването на този ключов за дунавските страни проблем е наличието на политическата воля, от една страна, и наличието на финансови възможности, от друга. Изграждането на втори мост между България и Румъния е алтернатива за възстановяване на комуникациите в региона, заяви той.

На срещата важно място бе отделено на хода на евроинтеграцията на двете страни, като и ролята на националните парламенти да съдействат в тази насока посредством развитието на двустранните връзки. Председателят на българския парламент изрази увереност, че Унгария ще бъде сред първите страни от Източна Европа, приети за постоянни членки в ЕС. Етапът, в който се намират реформите в България, правят много полезен за нас унгарския опит в провеждането на приватизацията и структурната реформа, заяви г-н Соколов. Той сподели опита на нашата страна в областта на хармонизирането на законодателството ни с ЕС, за което съществена роля има създаденият неотдавна Съвет по европейските въпроси в Народното събрание. Г- Адер прояви подчертан интерес по този въпрос, тъй като в Унгария все още не е създадена подобна структура. Той информира българските депутати, че до този момент 80% от националното законодателство е в съответствие с нормите на ЕС, което поставя страната на челно място сред другите страни-кандидатки за членство.

Положението на Балканите и хода на евроатлантическата интеграция на двете страни бяха обсъдени на срещата на българската делегация с членовете на Комисията по външната политика на унгарския парламент. Председателят на комисията Ищван Сент-Ивани изрази благодарността на Унгария като членка на НАТО за оказаната от България помощ по време на Косовската криза и заяви твърдото си убеждение, че нашата страна остава основен фактор на стабилността в региона. Председателят на Народното събрание заяви стремежа на нашата страна да се превърне в генератор на сигурност на Балканите посредством развитието на приятелски отношения с всички съседни страни. Г-н Соколов информира също и за законодателните приоритети на Народното събрание, хода на приватизацията и структурната реформа и благодари за подкрепата на Унгария за разрешаването на въпроса с изграждането на втори мост на р. Дунав.

На срещата с председателя на Управлението за национални и етнически малцинства д-р Тошо Дончев българските депутати бяха информирани за държавната политика в областта на малцинствата. В Унгария има 13 малцинства, сред които българското, което макар и да е сред най-малките, е представено в този правителствен орган, каза г-н Дончев. Според него фактът, че председател на Управлението в момента е българин е показателен за отношението на унгарските власти към националните малцинства. Сред гарантираните права на малцинствата са правото на самоуправление, на държавно финансиране и на изяви в медиите.(.

По-късно следобед започна срещата на българската парламентарна делегация с министъра на външните работи Янош Мартони, а вечерта българската делегация ще се срещне с Българското културно дружество и с българите, живеещи в Унгария, на която г-н Соколов ще направи дарение за дружеството.

СРЕЩА НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ С ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА УНГАРИЯ

12 АПРИЛ 2000 г.

Днес следобед парламентарната делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов, разговаря с външния министър на Унгария Янош Мартони. Министър Мартони запозна делегацията с опита на неговата страна във воденето на преговорите с ЕС. Създаден е Съвет по интеграцията, в който участват представители на профсъюзите и работодателите. До момента Унгария е открила преговори по 29 теми, каза Я. Мартони, като най-проблемни са се оказали преговорите по структурната политика, селското стопанство, свободното движение на хора, вътрешните работи и правосъдието.

Министър Мартони даде висока оценка на политиката на България, насочена към постигането на стабилност и икономически напредък в региона. Според г-н Соколов реализирането на планираните инфраструктурни проекти на Балканите ще има съществен принос за постигането на тези цели. В това отношение голямо е значението на изграждането на втория мост над р. Дунав, което бе постигнато и с оказаната от Унгария подкрепа, заяви председателят на българския парламент.

СЪОБЩЕНИЕ

7 април 2000 г.

Председателят на Нардното събрание Йордан Соколов прие посланика на Гърция Панайотис Каракасис по повод окончателното му отпътуване от страната.

На срещата бе отбелязано, че отношенията между Гърция и България за последните години бележат изключителен напредък и спомагат за балансиране на политическата обстановка на Балканите. Общи са интересите на двете страни за по-бързото изграждане на големи инфраструктурни проекти, които имат важно значение за развитието на региона, бе мнението на двамата събеседници. Европейската ориентация на България и Гърция сбилжава още повече двата народа, които изповядват православие и имат сходни традиции, заяви г-н Каракасис. Откровенният диалог и доверието са новите измерения на българо-гръцките отношения, заяви г-н Соколов. Той благодари за последователната подкрепа на Гърция за членството на България в НАТО и ЕС.

СЪОБЩЕНИЕ

30.03.2000 г.

Делегацията на Политическата комисия на Парламентарната асамблея на НАТО, водена от зам. -председателя Питър Вигърс, се срещна днес с председателя на Народното събрание Йордан Соколов. На срещата присъства и председателт на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов. България е убедена в ролята на НАТО като структура, която е в състояние да се справи с конфликти, породени от погазване на човешки права и незачитане на основните свободи, заяви г-н Соколов на срещата. Още с първият си акт – Декларацията за национално съгласие 38-то НС заяви, че членството в НАТО е основен приоритет на България. Единствената парламентарно представена политическа сила, която тогава не подкрепи декларацията, бе БСП, напомни той. Днес нейната позиция еволюира и поставя началото на един процес за постигане на консенсус между всички парламентарно представени сили за членството на България в НАТО, заяви г-н Соколов.

Г-н Питър Вигърс даде много висока оценка на икономическия прогрес постигнат от България и изрази надеждата си, че нашата страна скоро ще се присъедини към НАТО. Той високо оцени подкрепата на България за решаване на кризата в Косово. На срещата бе поставен въпросът за отношението към етническите малцинства.

Г-н Соколов информира гостите, че Народното събрание е приело Рамковата конвенция за малцинствата, които имат гарантирани права за изучаване на майчин език. Българското правителство прие и специална програма за интегриране на малцинствата в обществото, каза той. Днес България има етнически модел, който може да служи за пример как различни етноси могат да живеят в мир и да си сътрудничат, заяви председателят на българския парламент.

Гостите проявиха интерес и към приоритетите в законодателната програма на Народното събрание. 330 са приетите до момента законопроекти от 38-то НС, каза г-н Соколов. Българското законодателство е хармонизирано с европейското на 62 %, подчерта още председателят на Народното събрание.

СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СДС С МЛАДИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ОТ САЩ

30 МАРТ 2000 Г.

Председателят на ПГ на СДС Екатерина Михайлова и народният представител Димитър Абаджиев днес се срещнаха с представители на Американския съвет на младите политически лидери. Организацията е член на Атлантическата асоциация на младите политически лидери.

Г-жа Михайлова запозна гостите с актуалната политическа ситуация у нас и посочи, че във вътрешнополитически план управляващото мнозинство се стреми към изграждане на пазарна икономика, демократична и правова държава, а основен външнополитически приоритет е членството в ЕС и НАТО. В периода до следващите парламентарни избори през 2001 г. ОДС предприемат решителни действия в икономическата сфера, насочени към постигане на реален икономически растеж от 4-5%, разкриване на 250 000 работни места, намаляване на данъчното бреме и стимулиране на малкия и среден бизнес, заяви г-жа Михайлова. За постигането на тези цели ОДС разчитат на младите хора в България, независимо дали са в политиката или не, подчерта тя.

Гостите поставиха редица въпроси за законодателството, регламентиращо положението на младите хора и студентите, за характера на БСП и процесите, протичащи в нея, за системата на финансиране на политическите партии у нас, за международните контакти на СДС с политически партии от САЩ, политиката по отношение на малцинствата и на българите зад граница и за мерките за борба с корупцията.

СЪОБЩЕНИЕ

30.03.2000 г.

Делегацията на Политическата комисия на Парламентарната асамблея на НАТО, водена от зам. -председателя Питър Вигърс, се срещна днес с делегацията на НС в Асамблеята и с ръководствата на Комисиите по външна и интеграционна политика и по национална сигурност. Целта на посещението на парламентаристите от НАТО е да проучат напредъка на България в изпълнението на критериите за членство в Северноатлантическия съюз. За резултите от посещението те ще информират както Парламентарната асамблея на НАТО, така и националните си парламенти, съобщиха след срещата гостите .

Основни теми на разговора бяха сътрудничеството в рамките на Партньорство за членство и Партньорство за мир, реформата в българската армия и бюджетното подсигуряване на извършваните структурни промени.

Председателят на Комисията по външна и интеграционна политика и ръководител на делегацията на НС в ПА на НАТО Асен Агов заяви, че Партньорство за членство е добър инструмент за подпомагане на страните-кандидатки и България вече получава подкрепа от военните министерства на САЩ, Великобритания, Холандия, Германия. Той изрази желание за активизиране на сътрудничеството в рамките на Партньорство за мир, защото участието на българските военни в съвместни учения допринася за постигането на оперативна съвместимост на българската армия с тези на страните от Алианса.

Днес следобяд от 17.00 ч. в зала 134 на НС парламентаристите от Асамблеята на НАТО ще обсъдят с българските си колеги темата за руската външна политика към региона на Югоизточна Европа в контекста на разширяването на НАТО, след което ще дадат БРИФИНГ за журналисти.

СРЕЩА НА ИВАН КУРТЕВ С ВОЕННИЯ МИНИСТЪР НА РУМЪНИЯ

29 март 2000 г.

България и Румъния са партньори, а не съперници в процеса на интеграция в евроатлантическите структури и това се потвърждава от успешното развитие на военното сътрудничество между две страни. Това бе заявено на днешната среща на зам.-председателя на НС Иван Куртев с военния министър на Румъния Сорин Фрунзаверде. Румънският министър информира г-н Куртев за резултатите от разговорите с българският си колега Бойко Ноев и за постигнатото съгласие за конкретни мерки за повишаване на оперативната съвместимост между двете армии. Иван Куртев информира госта за приетата от Народното събрание законодателна уредба на военната реформа у нас. Предстоят промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които са насочени към ускоряване на интеграцията в НАТО, подчерта зам.-председателят на НС.

Общо бе мнението, че парламентарното сътрудничество има значима роля за развитието на двустранните отношения във всички области и бе изразено задоволство от активизирането на двустранните парламентарни връзки през последните месеци. На срещата бяха разменени мнения и за развитието на ситуацията в Косово като бе дадена висока оценка на ролята на българските и румънски формирования в международния умиротворителния контингент.

СРЕЩА НА КОМИСИИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРИЯ И ФИНЛАНДИЯ

29.03.2000 г.

Представителите на Голямата комисия /Комисията по европейските въпроси/ на парламента на Финландия разговаряха днес с колегите си от Съвета по европейски въпроси на НС. В срещата участва и Главният преговарящ с ЕС Александър Божков.

Българските парламентаристи благодариха за подкрепата на Финландия в процеса на разширяване на ЕС, подчертавайки факта, че по време на финландското председателство бе взето решението за започване на преговори с още шест страни, между които и България. Депутати от всички парламентарни групи изразиха мнение, че в Народното събрание има работещ консенсус по въпросите на евроинтеграцията.

Гостите от Финландия запознаха българските парламентаристи с работата на тяхната комисия и с опита на страната им в присъединяването към ЕС. Те подчертаха като особено важен въпроса за парламентарния контрол в хода на преговорите, който във финландския парламент е решен с предоставянето на много широк мандат на Голямата комисия. Финландските парламентаристи проявиха интерес към външнополитическия приоритет на България за членство в НАТО и обсъдиха с българските си колеги перспективите на общата европейска система за сигурност.

СЪОБЩЕНИЕ

29.03.2000 г.

Възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество, ситуацията в Косово и ролята на нашата страна за стабилизирането на Балканския регион, Пакта за стабилност, напредъка в решаването на визовия проблем за България бяха обсъждани по време на срещата на парламентарната Група за приятелство България – Италия с италианския посланик Алесандро Графини.

С позицията си по време на кризата в Югославия България спечели голямото доверие на европейските страни, подчерта Алисандро Графини. Госта оцени високо активизирането на двустранните отношения между България и Италия и изтъкна нарастващия интерес на италиански фирми към инвестиции у нас. Той посочи като един от основните приоритети на Пакта за стабилност изграждането на Коридор № 8. Италия е подкрепила изваждането на България от негативния визов списък на ЕС, а до окончателното решаване на този въпрос италианското посолство у нас е взело мерки за облекчаване на процедурите по издаването на визи, съобщи г-н Графини. Италианският гост изрази желание за засилване на двустранния културен и информационен обмен.

От българска страна бе изказана благодарност за подкрепата на Италия за присъединяването на България към европейските и евроатлантическите структури. Председателят на Групата за приятелство г-жа Елена Поптодорова подчерта значението на италианския законодателен опит при изработването на българското законодателство в областта на местната администрация и борбата срещу корупцията. Тя изрази надежда, че създадената наскоро Група за приятелство с България в италианския парламент ще създаде предпоставки за активизиране на двустранното сътрудничество.

Предстои в скоро време председателят на Сената Никола Манчино да направи посещение у нас, стана ясно по време на срещата.

ЗАПОЧНА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ФИНЛАНДСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ У НАС

28 МАРТ 2000 г.

По покана на Съвета по европейските въпроси на Народното събрание, на двудневно посещение у нас днес следобед пристигна делегация на Голямата комисия /Комисията по европейските въпроси/ на парламента на Финландия.

На проведената среща със зам.-председателя на Съвета по европейските въпроси Васил Гоцев, гостите бяха информирани за функциите, задачите и механизма на вземане на решения в Съвета. Г-н Гоцев подчерта голямото значение на контактите със сродни комисии, което ще позволи оптимизиране на бъдещата работа по синхронизиране на българското законодателство с европейското. Васил Гоцев запозна финландските парламентаристи с напредъка в синхронизирането на нашето законодателство като подчерта, че до този момент 65,7 на сто от приетите нормативни актове отговарят на европейските изисквания, което нарежда страната ни сред най-напредналите страни в това отношение. Зам.-председателят на Съвета по европейските въпроси информира гостите за подготовката на нашата страна за водене на преговорите за членство в ЕС. Той изрази задоволството от факта, че именно по време на председателството на Финландия България е получила покана за начало на преговори за присъединяване и изрази увереност, че икономическите връзки между двете страни ще се активизират и ще достигнат нивото на двустранните политически контакти.

Ръководителят на финландската делегация Кимо Килюнен изрази готовността на членовете на Голямата комисия на финландския парламент да подпомогнат с опита си работата на Съвета по европейските въпроси. Срещата на ЕС в Хелсинки бе историческа, защото даде нова перспектива на разширяването и отвори вратите на Съюза за новите демокрации, подчерта г-н Килюнен.

СРЕЩИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В ТУРЦИЯ

27 март 2000 г.

Отношенията между България и Турция могат да служат за пример в региона, бе отбелязано на срещата на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов, с председателя на Турския Меджлис Йълдъръм Акбулут. С тази среща започна официалното посещение на българските парламентаристи в Турция. Висока оценка бе дадена на проведените двустранни и тристранни срещи на външните министри, министър-председателите и президентите на балканските страни, които допринасят за мира и сигурността в региона. България и Турция са фактори на стабилност на Балканите, подчертаха двамата председатели на парламенти. Отбелязано бе, че отношенията между двете страни са достигнали най-високото си ниво в досегашната си история. Турция подкрепя категорично българската кандидатура за членство в НАТО, заяви Йълдъръм Акбулут. Обявено бе, че турската страна е решила да предостави парцел в центъра на Истанбул за изграждане на български културен и търговски център. Йълдъръм Акбулут информира председателя на българския парламент, че Меджлисът е ратифицирал Двустранното споразумение за забрана на противопехотните мини по общата ни граница, което българският парламент вече гласува на 15 март т.г. Изграждането на каскадата „Горна Арда“, въпреки забавянето, се очаква да започне много скоро, бе заявено на срещата. Г-н Акбулут с удоволствие прие поканата на г-н Соколов да посети България.

Срещата на председателя на Народното събрание с президента Сюлейман Демирел продължи значително по-дълго от обявеното по програма. България е модел за етническа толерантност, заяви г-н Демирел, подчертавайки отношението към турското малцинство в България и прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от нашата страна. Изразена бе увереност, че търговските отношения между двете страни ще продължат да се развиват. Очакванията са годишният стокообмен от 500 милиона долара да се увеличи на 1 милиард, в което съществен дял ще има пограничната търговия.

ТЪРЖЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА ЗА ДИМИТЪР ПЕШЕВ В БЕРЛИН

21 март 2000 г.

„Вторият случай „Шиндлер“, с това подзаглавие в Германия бе издадена книгата за българина Димитър Пешев „Човекът, който спря Хитлер“ от италианския журналист и публицист Габриеле Нисим. Книгата е издадена от известното германско издателство „Зидлер“.

Днес се състоя премиерата на немското издание на книгата в Германското парламентарно дружество в Берлин, на която присъстваха председателят на Бундестага Волфганг Тирзе, председателят на Народното събрание Йордан Соколов, български и германски депутати, политици, дипломати, много журналисти. В словото си г-н Тирзе определи делото на Димитър Пешев като „тих подвиг, който вдъхновява и днес там, където има посегателство над демокрацията“. Авторът на книгата Габриеле Нисим предложи в памет на големия българин Димитър Пешев да бъде посадено дърво около сградата на Райхстага.

Благодарение на вродената толерантност на българския народ и усилията на неговите достойни политически мъже България спаси своите евреи, с което днес се гордее, заяви председателят на Народното събрание Йордан Соколов. Подвигът на Димитър Пешев е израз на достойнството, с което нашият народ ще влезе в обединена Европа, каза г-н Соколов. Председателят на Народното събрание покани председателя на Бундестага да стане член на Почетния комитет на Международната фондация на името на Димитър Пешев, която предстои да бъде учредена.

Тази сутрин г-н Соколов посети Музея на евреите в Берлин, а по-късно проведе работна среща с колегата си Волфганг Тирзе. На срещата бе обсъдена актуалната политическа обстановка на Балканите и ролята на Пакта за стабилност за възстановяването на региона.

ДЕПУТАТИ УЧАСТВАХА В „ИНТЕРНЕТ-ФИЕСТА-2000“

Днес, 17 март 2000 г., в зала „Изток“ на Народното събрание, в рамките на световната „Интернет фиеста-2000 „, граждани разговаряха по мрежата с народни представители. Каналът на Народното събрание в българската IRC мрежа, където се реализира дискусията, за кратко време регистрира висока посещаемост. Регистрирано бе, че в пиковите моменти парламентарният канал е на 8-мо място по посещаемост сред остналите над 200 български канала за разговори по Интернет.

В продължение на повече от два часа в разговора по мрежата се включиха над 100 граждани. На многобройните им въпроси отговаряха депутати от всички парламентарни групи, които не скриха задоволството си да комуникират по Интернет и изразиха желание подобни инициативи да се организират периодично.

„Интернет-фиеста-2000“ се организира от Европейската комисия с участието на всички Интернет общества, фирми, телевизионни компании, Евросити (Белгия), Виртуални музеи (Франция) и др. Инициатор за включване на България в международната верига е „Интернет общество – България“.

АСЕН АГОВ СЕ СРЕЩНА С РУСКИЯ ПОСЛАНИК

10 март 2000 г.

Необходимо е установяването на постоянни работни контакти между парламентите на България и Русия, бяха единодушни председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов и посланикът на Русия у нас Владимир Титов. Те изразиха готовност за обмяна на мнения и информация по всички теми на двустранните отношения и актуални международни въпроси, което да става по инициатива и на двете страни. Ясната прозрачност на националните интересите на България и Русия е основата за конструктивен диалог между тях, каза Асен Агов. Посланикът на Русия Владимир Титов постави акцент и върху развитието на двустранните търговско-икономически отношения. Двамата събеседници изразиха загриженост от последните събития в бивша Югославия. Обсъдена бе и темата за разширяването на НАТО и позицията на Русия по този въпрос.

СЪОБЩЕНИЕ

10.03.2000г.

Съпредседателката на ПГ на Народен съюз г-жа Анастасия Мозер се срещна с г-н Франк Бауер от Американо-българския инвестиционен фонд и проф. Атанасов – директор на института за генно инженерство в Костинброд. Г-н Бауер информира г-жа Мозер за инвестиционни проекти в областа на агротуризма в райноте на Родопите, Добрич, Русе и Тервел. От своя страна проф. Атанасов съобщи за проект, който разработва техния институт относно нови технологии за опазване на растенията на базата на биоинформатика. И от двете страни бе подчертано, че българските селскостопански продукти трябва да са с високо качество, за да са конкурентни на световния пазар. Г-жа Мозер подчерта, че парламентът до края на годината ще приеме закон за генното инженерство, който до голяма степен ще доведе до утвърждаване и подпомагане на новите технологии за защита на растенията. В заключение г-н Бауер допълни, че установените вече връзки с България са от изключително значение и очаква успех от взаимното сътрудничество.

СЪВЕТ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ СЕ СЪЗДАВА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Днес, 14 февруари 2000 г. в 16.00 ч. приключиха консултациите на парламентарно представените политически сили за създаване на структура към НС по въпросите на евроинтеграцията. Постигнато бе съгласие да се създаде Съвет по европейските въпроси на принципа на паритетното участие. В нейния състав ще влизат по трима депутати от всяка парламентарна група и ръководството на Съвместния парламентарен комитет България – ЕС.

Съветът ще приема решенията си с консенсус, а при липса на такъв въпросът ще се разрешава в съответната водеща комисия. Председателят на НС ще оглави новата структура. Съветът ще има и един заместник-председател, който ще има ранг на председател на комисия и ще бъде избран в пленарна зала.

Съветът ще бъде създаден с проект за решение за изменение и допълнение на ПОДНС, където ще бъдат посочени и неговите функции. Основната му функция ще бъде постигане на консенсус, че даден законопроект е важен за интегрирането ни в ЕС, за да бъде той приеман по облекчена процедура. Тази процедура също ще бъде предвидена в измененията на правилника. В Съвета по европейските въпроси докладчици по дадените законопроектите бъдат председателите на съответните постоянни комисии. В Съвета ще постъпва информация за воденето на преговорите и той ще упражнява парламентарен контрол.

СРЕЩИ НА РУМЪНСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

14 февруари 2000 г.

За първи път от 1989 г. румънска парламентарна делегация, водена от председател на Камарата на депутатите , е на посещение у нас.

На срещата с председателя на Народното събрание Йордан Соколов ръководителят на румънската делегация Йон Дяконеску изрази убеждението си, че двата парламента са призвани да работят за разширяването на двустранните приятелски отношения, с което да спомагат изпълнителната власт да взема добри политически решения. Г-н Соколов уведоми колегата си, че българският парламент в най-скоро време ще ратифицира споразумението за създаване на трансграничен център за борба с организираната престъпност, който ще бъде в Букурещ.

Двете страни си пожелаха успешно провеждане на преговорите за членство в ЕС, което е общ приоритет във външната политика на Румъния и България. Разменен бе опит в областта на хармонизирането на националното законодателство с европейското. Г-н Соколов информира събеседника си , че в Народното събрание ще бъде създадена структура по евроинтеграция, с помощта на която да се съкращава процедурата за приемане на приоритетни законопроекти в хода на преговорите.

Румънската парламентарна делегация, водена от председателя на Камарата на депутатите Йон Дяконеску, се срещна днес и с депутати от Комисията по външна и интеграционна политика.

Г-н Дяконеску подчерта значението на парламентарните контакти за развитието на двустранните отношения в духа на европейското сътрудничество. Общи са задачите пред двете страни след поканата за започване на преговори за членство в ЕС, отбеляза председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов. България и Румъния са партньори, а не конкуренти в усилията им за присъединяване към европейските и евроатлантическите структури, бе мнението и на двете страни.

СЪОБЩЕНИЕ

11 февруари 2000 г.

Председателят на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите Иван Сунгарски се срещна с експерти на ПРООН, водени от г-н Кристоф Йегър.

За България е много важно сътрудничеството с ПРООН, защото съвместната работа спомага за израстването на гражданското общество у нас, заяви г-н Сунгарски. Ние имаме необходимост да се учим как да се справяме сами с проблемите си и в тази насока ПРООН оказва съществена помощ, изтъкна още Иван Сунгарски.

Като приоритетни бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на намаляване на безработицата, бедността и проблемите на малцинствата и възможностите на местната администрация да усвоява фондове за решаване на тези проблеми.

Експертите ще изготвят доклад за дейността на ПРООН в страната по Рамковото споразумение за сътрудничество за периода 1997 – 2000. Докладът ще се използва от представители на различни институции при оценяване влиянието на оказаната от ПРООН подкрепа за България, както и при планирането на партньорството през следващото Рамково споразумение за сътрудничество.

СРЕЩИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В КРАЛСТВО МАРОКО

4 февруари 2000г.

На първо официално посещение в Кралство Мароко е българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Визитата е по покана на председателя на Камарата на представителите г-н Абделуахед Ради.

Парламентарните контакти имат голямо значение за значителния напредък на българо-мароканските отношения, бе становището на Йордан Соколов и Абделуахед Ради. Близките цели – изграждане на демократично общество и на социална пазарна икономика, поставят България и Мароко пред едни и същи задачи, бе отбелязано и от двете страни.

Кралят на Мароко Мохамед VI прие ръководителя на делегацията председателя на Народното събрание Йордан Соколов, който му предаде поканата от българския държавен глава да посети България. Мохамед VI прие с удоволствие поканата и заяви, че ще посети страната ни в най-скоро време. Тази визита ще бъде едно от първите официални посещения на младия крал след като наследи престола през миналата година.

Мароко следи с голям интерес и симпатии развитието на демократична България, заяви министър-председателят на Мароко Абдеррахман Юсуфи на срещата с българските парламентаристи. Той приветства отправената към България покана за започване на преговори за членство в ЕС. Общата ориентация на България и Мароко, което е асоцииран член, придава нови измерения на двустранните отношения, бе общата констатация на срещата. Обсъдени бяха възможностите за разширяване на контактите на всички нива – политически, икономически и културни.

Балансираната външна политика, която водят България и Мароко, превърна двете страни във фактори на стабилност и сигурност в регионите им, подчерта Йордан Соколов на среща с външния министър Мохамед Бенаиса. Той изтъкна приноса на Мароко за мирното развитие на близкоизточния въпрос.

На срещата с Групата за приятелство бе поставен болният за Мароко проблем за Западна Сахара. Г-н Соколов изрази надеждата си, че по него ще бъде намерено мирно решение.

В най-скоро време ще бъдат финализирани преговорите по Споразумението за създаване на зона за свободна търговия между двете държави, бе новината от срещата с министъра на индустрията, търговията и занаятите Алами Тази. Той съобщи, че от 15 до 17 март т.г. в България ще заседават експерти към Смесената междуправителствена комисия, които ще подготвят подписването на Споразумението.

Посещението на българската парламентарна делегация преминава при голям интерес от страна на местните средства за масово осведомяване, които публикуват на първите си страници информация за срещата на Йордан Соколов с краля на Мароко Мохамед VI.

ВРЪЩАТ ЗЕМИТЕ НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР

24 януари 2000 г.

По повод започналите в парламента дебати по законопроекта за промени в Закона за защитените територии, касаещи статута на манастирските земи и гори, попадащи в границите на национални паркове, председателят на Народното събрание Йордан Соколов заяви, че земите на Светата Рилска обител трябва да бъдат върнати на манастира. На проведена срещата с министъра на околната среда и водите Евдокия Манева, бе постигнато съгласие в пленарна зала да бъде предложено земите на Рилския манастир да му бъдат върнати и поставени под специален режим в съответствие със Закона за защитените територии.

СЪОБЩЕНИЕ

24 януари 2000 г.

Новосъздадената група за приятелство с България в британския парламент, която наброява 65 представители от двете камари, ще проведе утре първото си заседание, заяви председателят на групата Кевин Барон на среща с председателя на Народното събрание Йордан Соколов. По инициатива на българската група за приятелство с Великобритания днес ще се проведе среща с инвеститорите от Острова, която се очаква да завърши с учредяване на Българо-британски икономически форум. Г-н Барон изрази увереността си, че България ще участва във възстановяването на Балканите след кризата в Косово и изтъкна ролята й като фактор на стабилността в региона. Очаква се засилване на парламентарните контакти чрез двустранни посещения и обмяна на законодателен опит, стана ясно на срещата.

Кевин Барон се срещна по-рано днес и с ръководствата на Групата за приятелство с Великобритания в НС и на Комисията по външна и интеграционна политика.

Председателят на българската група за приятелство Александър Томов заяви, че сътрудничеството между двата парламента е особено важно сега, когато предстои Народното събрание да работи приоритетно по синхронизирането на българското законодателството с нормите на ЕС.

Обсъдени бяха и възможностите за разширяване на икономическите и търговските връзки между двете страни. С тази цел Групата за приятелство с Великобритания в НС е предложила инициатива за създаване на Българо-британски икономически форум.

Председателят на групата за приятелство с България в британския парламент Кевин Барон разговаря с ръководството на Комисията по външна и интеграционна политика за развитието на двустранното сътрудничеството в процеса на подготовка на страната ни за членство в ЕС и НАТО. Председателят на Комисията Асен Агов благодари за последователната подкрепа, която Великобритания оказва на България в политически план и за помощта на британските експерти в различни сфери на реформата.

СЪОБЩЕНИЕ

21 януари 2000 г.

Председателят на комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов се срещна с генерал Джеръми Маккензи, консултант на Министерството на отбраната. Основна тема на срещата бе разработването на концепция за взаимодействие между страните-членки на НАТО и страните-участнички в Партньорство за мир. Двамата събеседници разговаряха за изпълнението на Програма 2004, създаването на сили за бързо реагиране, социалните аспекти на съкращаването на численния състав на въоръжените сили. В момента се работи върху Бяла книга за реформата в българската армия, стана ясно на срещата.

СЪОБЩЕНИЕ

17 януари 2000 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие Главния мюфтия на мюсюлманите в България Мустафа Алиш Хаджи.

Мюсюлманите в България свободно изповядват своята религия и нашата цел е външният свят също да узнае, че в страната има един работещ етнически модел, който може да служи за пример на бъдещето общуване между хора от различни етноси и религии, каза Мустафа Алиш Хаджи. В хода на разговора бяха обсъдени въпросите за преподаване на турски език в училищата, както и въвеждането на часове по вероизповедание за мюсюлманите. Главният мюфтия сподели, че основния проблем е липсата на квалифицирани преподаватели и невъзможността да бъдат изпълнени изискванията на Висшия ислямски институт. Поставен бе въпросът и за Вакъвските имоти на Мюфтийството, одържавени по времето на комунистическия режим.

Председателят на парламента изтъкна, че 38-то Народно събрание и правителството, излъчено от него, са решени да гарантират правата на малцинствата и пълноценно да ги интегрират в обществения живот. Г-н Соколов информира, че Нардното събрание скоро ще започне обсъждането на законопроект за вероизповеданията и очаква Главното мюфтийство да предостави мнението си как новият закон да гарантира по най-убедителен начин правото на вероизповедание на малцинствата.

* * *

Председателят на Народното събрание прие днес и новоназначения посланик на Индия г-жа Нилима Митра. Членството на България в ЕС, като приоритет във външната ни политика, не е за сметка на отношенията ни с други страни, заяви г-н Соколов. Той изтъкна, че Индия е партньор от изключително голямо начение за България и изказа увереността си, че двустранните ни отношения ще продължават да се задълбочават. Г-жа Нилима Митра изказа пожелания тези отношения да получат нови икономически измерения.

СРЕЩИ НА РОМАНО ПРОДИ В ПАРЛАМЕНТА

14 януари 2000г.

Висока оценка за своята законодателна дейност получи българския парламент от председателят на Европейската комисия Романо Проди на срещата с председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Г-н Соколов запозна Романо Проди с намерението да се създаде структура към парламента, която да работи върху синхронизацията на нашето законодателство с европейското и да осъществява експертен контрол върху приетите закони. На срещата председателят на парламента постави въпроса за визовия режим и получи личните уверения на Романо Проди, че този въпрос ще намери решение. Комисарят по разширяването на ЕС Гюнтер Ферхойген информира г-н Соколов, че се сформира екипа, който ще води преговорите с България, започващи през м. март.

Лидерите на парламентарните групи категорично потвърдиха пред Романо Проди консенсуса в Народното събрание по присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Те информираха председателя на ЕК, че в парламента съществува политическа воля и ще бъдат изградени ефективни механизми за ускоряване на процеса на синхронизиране на българското законодателство с европейските правни норми в хода на преговорите за присъединяване. Ръководителите на политическите сили в българския парламент поставиха като приоритетни въпросите за визовия режим, инфраструктурните проекти – коридори № 4 и 8, както и бързото възстановяване на корабоплаването по река Дунав.

Чувам едно важно послание за това, че цялата страна подкрепя трудния и значим път към Европейския съюз, подчерта председателят на ЕК Романо Проди. То е важно както за процеса на присъединяване, така и за чуждите инвеститори, защото това е послание за стабилност и сигурност. Г-н Проди увери представителите на българския парламент, че Европейската комисия работи по разрешаването на всички поставени проблеми. България е от жизнено значение за разширяването на Европа и развитието на комуникациите и инфраструктурата са стратегически важни за по-бързото й интегриране, допълни той.

Комисарят по разширяването на ЕС Гюнтер Ферхойген подчерта, че всяка страна-кандидатка ще има еднаква възможност да се присъедини към ЕС сред първите, независимо кога е започнала преговорите.

СЪОБЩЕНИЕ

20 декември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие посланика на Русия Леонид Керестеджиянц преди окончателното му отпътуване. Г-н Соколов изтъкна приноса на посланик Керестеджиянц за развитието на двустранните отношения и го поздрави с високото отличие, връчено му от президента на Република България. Общо бе мнението, че отношенията между Русия и България бележат значителен възход и бе изразена надежда, че контактите в областта на търговията и икономиката ще намерят нови измерения. Г-н Керестеджиянц информира председателя на парламента за резултатите от парламентарните избори в Русия и изрази убеждението си, че новоизбраната Държавна Дума ще продължи активното сътрудничество с Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ХЪРВАТСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЬО ТУДЖМАН

11 декември 1999г.

По повод кончината на президента на Република Хърватска Франьо Туджман, председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати съболезнователна телеграма до председателя на парламента и изпълняващ длъжността държавен глава на страната г-н Влатко Павлетич.

Избран за президент на първите многопартийни избори в Хърватска през май 1990 г., той ще остане в историята на Вашата страна като политикът, обявил независимостта й през юни 1991 г., се казва в телеграмата.

СЪОБЩЕНИЕ

8 декември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие посланика на Украйна Вячеслав Похвалски, който поднесе благодарностите на президента Леонид Кучма за поздравленията по повод преизбирането му. Г-н Похвалски информира председателя за външнополитическите приоритети на Украйна и за хода на структурнатта и поземлената реформа в страната. Той прояви интерес към опита на България в областта на синхронизиране българското законодателство с европейското. Украйна е стратегически партньор за България, заяви Йордан Соколов и изказа своята убеденост, двете страни могат всестранно да си сътрудничат, защото имат общи цели – изграждането на правови държави с модерна пазарна икономика. Той изяви готовност българският парламент да предостави своя законодателен опит и да разшири контактите между парламентарните комисии.

СЪОБЩЕНИЕ

8 декември 1999 г.

По покана на председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес в Клуба на НС бе открита традиционната коледна изложба на тема „2000 години Рождество Христово“. Изложбата е организирана от клуб „Художници за демокрация“ и представя 26 творби на български художници.

СЪОБЩЕНИЕ

8 декември 1999 г.

България и Полша имат общи външнополитически приоритети – членството в НАТО и ЕС, каза Асен Агов на среща на Комисията по външна и интеграционна политика с полския министър на отбраната Януш Онишкевич, и допълни, че българските парламентаристи приветстват засилването на сътрудничеството в областта на интеграционните процеси. Той изрази задоволство от силното оживление на двустранните контакти и благодари за позицията на Полша, подкрепяща разширяването на Северноатлантическия съюз .

Министър Онишкевич изтъкна голямата роля на парламентите в хода на европейската и евроатлантическата интеграция. Той сподели полския опит в подготовката за членство в НАТО, като се спря на законодателните аспекти, свързани с държавната тайна, приминаването на чужди войски през територията на страната, ратификацията на постигнатите от правителствата договорености.

И от българска и от полска страна бе заявено желание за задълбочаване на сътрудничеството в рамките на международни организации и форуми. Бе обсъдено и бъдещето на ЗЕС , като бе подчертана необходимостта от запазване на парламентарното представителство при обсъждането на въпросите на европейската сигурност, каквато роля сега изпълнява Парламентарната асамблея на ЗЕС.

СЪОБЩЕНИЕ

2 декември 1999 г.

На редовното си заседание Комисията за противодействие на престъпността и корупцията е взела решение да обсъди и представи становище по проектозакона за публичния регистър на доходите и имуществото на висшите държавни длъжности, съобщи след заседанието председателят й Йордан Соколов. Основната цел на проектозакона е по пътя на публичността и прочрачността да пресича възможностите за корупция сред висшите държавни длъжности. Комисията е решила да обсъди законопроекта, тъй като, от една страна, той има отношение към нейната работа като нормативен акт, и на второ място – към предмета на дейността й, а именно-борбата с корупцията.

Комисията е изслушала доклад по случая „Декотекст“ и е преценила,че започнатата проверка трябва да продължи. Ще се наложи комисията да осъществи една от функциите си, които има по силата на Правилника за организацията и дейността на НС, евентуално да предложи законодателни промени, заяви г-н Соколов. Целта е да не се стига до такива случаи, каквито вече са зачестили в практиката, собственици на по-малкия дял от акциите в акционерни дружества да могат силово да провеждат събрания. По този начин се поставя пред изпитание и съдебната власт, която трябва след това да се произнася, да регистрира такива решения, с което се злепоставя всъщност мажоритарния собственик, каза г-н Соколов. Парламентарната комисия е преценила,че е необходима допълнителна проверка на място в съдилищата в Сливен, за да се установи налага ли се наистина промяна в законите.

Г-н Соколов съобщи, че в комисията е бил поставен и въпросът във връзка с излъченото на 1 декември т.г. предаване по БНТ за сигнали за много бавно производство по несъстоятелност, което поставя в тежко положение работещите в едно търговско дружество, обявено в несъстоятелност в случай на проточване на процедурата. Комисията е склонна да обмисли санкции, които няма да влизат в противоречие с Конституцията, по отношение на съдебни състави, които бавят тези производства, заяви председателят на комисията за противодействие на престъпността и корупцията Йордан Соколов.

СЪОБЩЕНИЕ

2 декември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна днес с ръководството на Съюза на българските евреи в Израел. Г -н Соколов с удоволствие прие поканата да присъства на 4 януари 2000 г. на концерт и среща с българските евреи, живеещи в Израел.

Председателят на парламента ще бъде в Израел от 4 до 8 януари 2000 г за участие в среща на Техни Светейшества и Блаженства – главите на православните църкви и Държавните глави на православните държави, които ще посетят Божи гроб по покана на патриарха на Ерусалим и цяла Палестина Диодорос II.

ЙОРДАН СОКОЛОВ ГОВОРИ НА 8-ТА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМНТ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПРОЦЕСА НА РАЗШИРЯВАНЕ

30 ноември 1999 г.

На 8-та среща на председателя на Европейския парламент с председателите на парламентите на страните-участнички в процеса на разширяване, която започна днес в Брюксел, председателят на Народното събрание Йордан Соколов изказа убеждението си, че предстоящият Европейски съвет в Хелзинки ще внесе съществен поврат в стратегията за разширяване на съюза.

Уроците на кризата в Косово затвърдиха убеждението, че европейската интеграция е най-добрия път към мира и благоденствието в цяла Европа, заяви той. Новата стратегия за присъединяване, предложена от Европейската комисия, е потвърждение и реално продължение на идеята за равнопоставеност и индивидуален подход, подчерта г-н Соколов в речта си. Този подход е най-справедливият, тъй като дава възможност на всяка страна-кандидатка да прогресира по пътя към членство в ЕС по своя писта и със собствена скорост в зависимост от своите усилия и постижения.

Г-н Соколов изтъкна ролята на Европейския парламент в новия етап на разширяване на съюза, както и ролята на националните парламенти в осъществяването на тази жизнено важна задача. Проблемите на интеграцията заемат още по-видно място в законодателните и контролните функции на парламентите на страните-кандидатки. Той подчерта необходимостта да се разшири сътрудничеството на Европейския парламент с националните парламенти, като се намерят подходящи форми за по-пряко включване на парламентите на страните-кандидатки в дейността на Европейския парламент.

В речта си председателят на Народното събрание заяви, че България приветства решението на Европейската комисия за откриване на преговори през 2000 г. като ясен сигнал на признание за осъществения напредък за постигане на критериите за членство.

България е изпълнила политическите критерии, отнасящи се до зачитането на демокрацията, върховенството на правото, правата на човека и на малцинствата.

Нашата страна е постигнала успехи в икономическата реформа и укрепването на институциите на пазарната икономика – макроикономическа стабилност и разстеж на брутния национален продукт, всеобхватен ценови търговски либерализъм, стабилен банков сектор, напредък в преструктуриране на индустрията и селското стопанство.

Важни крачки са направени в сближаването на българското законодателство с европейското право, съществен принос за които има Народното събрание, приело 70 закона, свързани с осъществяването на тази задача.

На високия форум председателят на парламента благодари за позицията на Европейската комисия и държавите-членки на ЕС, като изтъкна, че тя е още едно признание за досегашния напредък, осъществяван от България и проява на доверие към българския народ и неговото правителство.

Разчитаме много на обявеното от г-н Романо Проди намерение на Европейската комисия да инвестира в България и Румъния над 6 милиарда евро в подкрепа на усилията на двете страни, заяви г-н Соколов. Очакваме разбиране и подкрепа от страна на ЕС и за по-бързото решаване и на други два проблема – изваждането на България от негативния шенгенски списък и възстановяване корабоплаването по река Дунав, каза той.

Ние сме реалисти и напълно съзнаваме, че до постигането на заветната цел – присъединяването към ЕС – предстои труден и продължителн труд, но сме твърдо решени да го извървим, каза в заключение Йордан Соколов. Той изрази своето дълбоко убеждение, че постиженията на България и нейната решимост да доведе до успешен край необходимите реформи ще дадат основание на Европейския съвет в Хелзинки да вземе решение за откриване на преговорите за присъединяване на България.

СЪОБЩЕНИЕ

29 ноември 1999

На среща в парламента комисарят Гюнтер Ферхойген уведоми председателя на Народното събрание Йордан Соколов за постигнатите резултати от срещата с президента и премиера. Г-н Соколов изрази своята удовлетвореност от разбирането, проявено от ЕС, за започване на преговори с България без предварителни условия. Той изказа благодарност за това, че България ще бъде третирана наравно с всички останали страни-кандидатки и детайлите ще бъдат разисквани след стартиране на преговорите.

Йордан Соколов изтъкна, че България счита тази позиция на ЕС не само като признание за политическите и икономически успехи на страната, както се отбелязва в доклада, но и като израз на едно доверие към парламента и правителството на България. Той подчерта, че за нас това е едно морално признание.

Г-н Ферхойген заяви, че за ЕС е много важно присъединяването на България като част от общата стратегия за бъдещето на Европа. След кризата в Косово стана ясно, че само разширяването на ЕС ще бъде гаранция за мира и стабилността в региона, допълни той. Не по-малко важно е и положително отношението на ЕС към политическите и икономически успехи на България, изтъкна г-н Ферхойген. В заключение евромисарят заяви, че най-важното послание на ЕС, което трябва да стигне до всички българи, е че Европа не може без Бълграия.

В отговор на журналистически въпрос ще настъпи ли промяна в работата на НС г-н Соколов заяви, че общият приоритет, заявен още в Декларацията за национално съгласие за пълноправното членство на България в ЕС, ще придобие съвсем конкретни измерения и когато започнат преговорите това ще бъде свързано с приемане на конкретна законова нормативна база. С оглед на конкретните задачи, които стоят пред страната ни в този присъединителен период, г-н Соколов не изключи възможността за преструктуриране на парламентарни комисии. Той изрази надежда за подобряване на работната атмосферата в парламента в духа на националното съгласие по въпросите на членството на България в ЕС.

Председателят на парламентарната комисия по външна и интеграционнна политика Асен Агов заяви, че в тази връзка ще направи съвсем скоро предложение до председателя на НС за по-нататъшното преструктуриране на парламентарните комисии, което ще бъде тясно свързано с преструктурирането на кабинета. Всяка комисия трябва да има своята европейска ескпертиза, защото преговорите ще се водят в 31 групи, които до голяма степен покриват работата на нашите комисии в парламента, смята г-н Агов. Според него експертите трябва да бъдат от всички парламентарни групи, защото присъединяването към ЕС е задача на цяла България.

БИЛ КЛИНТЪН ПОСЕТИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

22 ноември 1999 г.

В 17.00 ч. президентът на САЩ Бил Клинтън, придружаван от дъщеря се Челси и трима конгресмени, влезе в Народното събрание и бе аплодиран от присъстващите депутати и служители. Председателят на Народното събрание Йордан Соколов проведе среща с американския президент, на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес. В книгата за почетни гости Бил Клинтън изрази благодарности за топлото посрещане и добри пожелания за бъдещето на България.

Йордан Соколов подари на Президента на САЩ от името на Народното събрание скулптура на орел от черен мрамор – дело на Евгени Кузманов за спомен от посещението му в България. Г-н Клинтън получи от г-н Соколов и почетния медал и юбилейния албум на Народното събрание.

На президента на САЩ бяха представени председателите на парламентарните групи – г-жа Екатерина Михайлова, г-жа Анастасия Мозер, г-н Георги Първанов, г-н Ахмед Доган, г-н Александър Томов.

От сградата на Народното събрание, заедно с българския президент Петър Стоянов, министър-председателя Иван Костов и кмета на София Стефан Софиянски американският президент се присъедини към митинга на пл. „Св Александър Невски“.

СРЕЩИ НА УНГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

18 ноември 1999 г.

Гостуващата у нас парламентарна делегация от Унгария, водена от председателя на парламента на страната г-н Янош Адер се срещна с членове на парламентарната Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Обменена бе информация за законодателните стъпки, предприети в двете страни, в областта на борбата с престъпността, корупцията, трафика на наркотици. Председателят на унгарския парламент подчерта, че много от тези престъпления имат международен характер и успешната борба с тях изисква обединените усилия на всички страни. Председателят на Комисията Светослав Лучников информира госта за извършените от българския парламент законодателни промени – в НК, НПК, за борба с мръсните пари, устройството на съдебната система, които създават необходимите условия за успешна борба с този вид престъпления.

ЙОРДАН СОКОЛОВ ПОЗДРАВИ БОРИС ТРАЙКОВСКИ И ЛЕОНИД КУЧМА

15 ноември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати днес поздравителни телеграми до новоизбрания президент на Македония Борис Трайковски и до Леонид Кучма по повод преизбирането му за президент на Република Украйна.

Като отправя пожелания за плодотворна и успешна работа от името на Народното събрание на Република България, председателят на парламента изразява увереност, че приятелските отношения и взаимоизгодното сътрудничество на нашата страна с Македония и Украйна ще продължават да се развиват и в бъдеще.

СЪОБЩЕНИЕ

12 НОЕМВРИ 1999 г.

Председателят на ПГ на СДС Екатерина Михайлова днес се срещна с посланика на САЩ у нас Ричард Майлс. Г-жа Михайлова е заявила, че България е страна с ясна политическа стабилност, която на фона на Косовската криза е защитила своя успешен модел за решаване на етническите проблеми. Тогава нашата страна отстояваше принципа на атлантическата солидарност, въпреки че това имаше непосредствени негативни последствия за националната икономика, заяви тя. Не може да се заемат позиции заради конюнктурни сметки, а е необходимо да се отстояват принципни позиции, заяви след срещата с посланик Майлс председателят на ПГ на СДС. Според нея предстоящото посещение на президента Бил Клинтън у нас е признание за отстояваните от България позиции и е доказателство, че принципите на българската външна политика и извършваните у нас реформи не остават незабелязани.

СЪОБЩЕНИЕ

12 НОЕМВРИ 1999 г.

Зам.-председателят на НС Иван Куртев днес се срещна с гостуващия у нас зам.-министър на външните работи на Република Йемен Абдала Мохамед Ал-Саиди. Изразено бе желанието на двете страни да развиват парламентарните си връзки и да съдействат за задълбочаване на отношенията в областта на икономиката, търговията, културния обмен, здравеопазването и др. Смесената междуправителствена комисия предстои да обсъди спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в сферата на образованието, стана ясно на срещаата. Йеменската страна е готова да започне преговорите за уреждане на дълга си към България и в скоро време БУЛБАНК и Централната банка на Йемен ще започнат разговори за определяне на параметрите му. Г-н Куртев информира госта и за външнополитическата ситуация на Балканите като подчерта, че ясните приоритети на България за членство в ЕС не притиворечат на желанието на нашата страна да развива отношенията си и със страните от Близкия изток, в т.ч и с Йемен.

СЪОБЩЕНИЕ

10.11.1999г.

Нашият шанс за влизането ни в Европейския съюз е заедно да работим и да си сътрудничим във всяка една област, подчерта по време на срещата си със съпредседателката на ПГ на Народен съюз Анастасия Мозер посланикът на Румъния Михаил Константин Григорие. Г-н Григорие даде висока оценка на състоялата се неотдавна среща в Боровец между българския президент Петър Стоянов и румънския му колега Емил Констатинеску. Що се отнася до строежа на втори мост на река Дунав, то е необходимо да има едно прагматично решение и за двете страни, сподели посланикът на Румъния и допълни, че е необходима среща и между министрите на транспорта на България и Румъния.

От своя страна г-жа Мозер заяви, че обстановката и последвалото ембарго в съседна Югославия е поставило в затруднение България и Румъния и увеличаващия се трафик през двете страни доказва още веднъж необходимостта от втори мост.

Г-н Григорие съобщи, че във втората половина на м. януари 2000-та година предстои официално посещение на председателя на румънския парламент Йон Дякунеску в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН ОТ ИСПАНИЯ И КАНАДА

9 ноември 1999 г.

Законодателното уреждане на въпросите, свързани с институцията на народния защитник /омбудсман/ и възможностите за прилагането му у нас бяха основните теми на срещата на председателя на Народното събрание Йордан Соколов със заместник-омбудсмана на Кралство Испания Антонио Ровира и експерти от Канада, пристигнали у нас във връзка с обсъждането на български проект в тази област. Проектозаконът е дело на Центъра за развитие на демокрацията в България съвместно с водещи чуждестранни експерти.

Г-н Соколов подчерта голямото значение на институцията на народния защитник като изразител и защитник на интересите на гражданското общество. Той запозна гостите с дейността на парламентарната Комисия за противодействие на престъпността и корупцията, която изследва причините, пораждащи тези явления, и предлага необходимите законодателни промени. Поставен бе въпросът дали при законодателното уреждане на институцията омбудсман е наложителна промяна в Конституция на страната. Пояснено бе, че в повечето страни, където е въведена институцията на народния защитник, това е станало в рамките на действащите им конституции.

Опитът на развитите демокрации показва, че независимо от съществуващото разделение на властите, в съвременната правова държава все още редица въпроси не намират своето решение, посочи г-н Антонио Ровира. Гостите информираха председателя на българския парламент и за опита по въвеждането на институцията омбудсман като подчертаха, че тя е уникална за всяка оттделна държава.

По време на разговора бяха разменени мнения за кръга въпроси, по които гражданите могат да се обръщат за съдействие към народния защитник и за степента на задължителност на решенията му. Г-н Патрик Бойер, бивш депутат в парламента на Канада и учен в областта на конституционното право посочи, че опитът в неговата страна е показал, че омбудсманът трябва да работи в тясна връзка с парламента, пред когото представя и годишни отчети за дейността си.

Общо бе мнението, че функцията на народния защитник /омбудсман/ е да посочва конкретните области, където държавата не функционира в необходимата за обществото степен.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СЛОВАКИЯ

5 ноември 1999 г.

Министърът на вътрешните работи на Словашката република Ладислав Питнер, който е на посещение у нас, бе приет от председателя на Народоното събрание Йордан Соколов. На срещата бе обсъдено съгласуването на усилията между двете страни в борбата с организираната престъпност и наркотрафика. Подписаното споразумение между министерства на вътрешните работи на България и Словакия ще даде добри резултати в тази област, подчерта гостът. Нашите две страни имат общи външнополитически цели, които ни дават възможност за допълнително сътрудничество, заяви г-н Соколов. Положителният отговор за започване на преговори за членство в ЕС ще реши и въпроса с визовия режим, каза г-н Питнер.

СЪОБЩЕНИЕ

1 ноември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие днес делегация на Европейския съд за правата на човека , водена от г-н Луциус Вилдхабер. Тема на разговорите бе ролята на Европейския съд за създаване на единни стандарти в европейските страни в областта на защитата на човешките права. Обсъден бе и опитът на българските институции в паралелното прилагане на националното законодателство и Конвенцията за правата на човека.

СЪОБЩЕНИЕ

29 октомври 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие посланика на Кралство Мароко у нас г-н Абдеслам Алем, който му връчи официална покана българска парламентарна делегация да посети страната. Засилването на контактите между двата парламента ще спомогне за разширяването на двустраните отношения, заяви г-н Соколов. Той изтъкна ролята на Мароко за запазването на мира в Близкия изток. Г-н Абдеслам Алем запозна председателя на парламента с актуалната обстановка като подчерта, че новият крал Мохамед VI ще продължи външнополитическия курс на страната, насочен към запазване на мирните добросъседски отношения с държавите от Близкия изток. Той изрази убеждението си, че страните от средиземноморския регион имат европейско бъдеще.

СЪОБЩЕНИЕ

28 октомври 1999 г.

Законопроектът за кадастъра и имотната регистрация бе тема на разговор между зам.председателя на НС Александър Джеров и представители на Световната банка. Ние бихме желали да се изгради агенция за кадастър и регистрация на имоти, тъй като при две и повече агенции се постига по-трудно сътрудничество, а и е по-скъпо, заяви ръководителката на екипа на Световната банка г-жа Карина Сан. Проф. Джеров запозна гостите с философията на законопроекта за кадастъра и имотната регистрация като подчерта,че работата по него продължава, тъй като е приет само на първо четене.Той сподели пред гостите проблемите около регистрация на имотите, произтичащи от обстоятелството, че до преди две години е имало само държавен нотариус, а сега има и частен. Г-н Джеров поясни, че преди обсъждането на законопроекта на второ четене ще бъдат проведени срещи с Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция и Министерството на благоустройството и регионалното развитие.

СЪОБЩЕНИЕ

28 октомври 1999 г.

Изработването на законопроект за кадастъра бе основна тема на разговора на председателя на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията Светослав Лучников с министъра на правосъдието на Австрия Николаос Михалек. Г-н Лучников информира госта за основните идеи в проекта, който в момента се обсъжда в комисията. Изтъкнато бе, че проектът е разработен съвместно с представители на Световната банка, които са одобрили философията му. Министър Михалек заяви, че изработването на кадастър и на единен имотен регистър ще съдейства за развитието на пазарните отношения в България.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА И БЪЛГАРСКИ ДЕПУТАТИ ОБСЪДИХА ПРОБЛЕМИТЕ НА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА

27 октомври 1999 г.

Проблемите на борбата с проявите на корупция и възможностите на Световната банка да окаже съдействие на България в тази област обсъдиха днес на среща представители на банката и депутати от Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията и Комисията за противодействие на престъпността и корупцията.

Целта на визитата на делегацията е да се запознае на място с работата на публичната администрация и да проучи всички аспекти на борбата с корупцията в България, заяви ръководителят на делегацията на Световната банка Нийл Парисън. В продължение на 2 седмици, съвместно с представители на изпълнителната власт, данъчната администрация и други специализирани органи, гостите ще направят своите изводи, които ще залегнат в Меморандума за България връзка с обсъждането на въпроса за начало на преговори за присъединяване на нашата страна към ЕС в края на годината в Хелсинки. Изразена бе готовността на Световната банка да предостави целия си опит и съдействие в помощ на борбата срещу корупцията у нас.

Гостите бяха информирани подробно за приетите от парламента законодателни актове в областта на административната, икономическата и съдебната реформа, създаващи предпоставките за ефективната борба с това явление. Специално място бе отделено и на ролята на местната изпълнителна власт за постигане на прозрачност в управлението и стесняване на възможностите за корупция. Депутатите оцениха високо ролята на неправителствените организации в борбата с корупцията и информираха гостите за предстоящото обсъждане на три варианта за проектозакон за юридическите лица с нестопанска цел, в които да се регламентира тяхната дейност и да се даде възможност на неправителствения сектор активно да участва в борбата срещу проявите на корупция. По тези въпроси в българския парламент няма опозиция, тъй като всички са убедени в необходимостта от борбата срещу нея, заяви Л. Корнезов. Според него законодателната основа в това отношение и приета изцяло и сега е необходимо време за първите положителни резултати в тази област.

В заключение членовете на делегацията на Световната банка оцеииха постигнатото у нас в областта на законодателството по въпросите на борбата срещу корупцията и подчертаха, че единствено средство в тази насока е изграждането на здрава пазарна икономика, силен обществен сектор и гражданско общество със засилената роля на неправителствените организации. Общо бе мнението на участниците в срещата, че реформата в публичната администрация, повишаването на професионализма на държавните служители, опростяването на режима за лицензиране и засилване потока на чуждестранни инвестиции ще стесни възможностите за корупция. От българска страна бе отправено искането международните финансови институции – Световната банка и МВФ, да подкрепят създаването на данъчни преференции за неправителствените организации. Възможности за оказване на съдействие съществуват и при изработването на подзаконови нормативни актове, които да подпомогнат борбата с корупцията.

СЪОБЩЕНИЕ

25 октомври 1999г.

Гостуващият у нас министър -председател на Албания Пандели Майко бе приет от председателя на Народното събрание Йордан Соколов . Г-н Пандели Майко благодари за приноса на България за разрешаване на кризата в Косово. Той изрази убеждението си, че развитието на отношенията между нашите приятелски страни ще спомогне за укрепването на мира и стабилността в региона. Кризата в Косово причини икономически загуби на България, докато Албания понесе и хуманитарни щети, но обективното развитие на процесите на Балканите обаче ни прави оптимисти, заяви г-н Йордан Соколов. България и Албания могат да си сътрудничат за реализирането на Пакта за стабилност, както и за изграждането на съвместни инфраструктурни проекти, бе подчертано и от двете страни. Изтъкната бе ролята на парламентите за утвърждаване на демократичните промени на страните в преход.

СЪОБЩЕНИЕ

25 октомври 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов прие парламентарна делегация, водена от председателят на Националното събрание на Ливанската република г-н Набих Берри. Това посещение е една поредна стъпка към укрепване на приятелството между нашите две страни и засилване на контактите ни в областта на икономиката, търговията и туризма, заяви г-н Соколов на срещата. България ще приветства мирното разрешение на близкоизточната криза, което ще даде възможност за стабилизиране и развитие на региона, изтъкна председателят на парламента. Той запозна гостите със законодателния процес у нас и хода на реформата в страната. Ливан проявява интерес към приватизационните процеси в България, особено в областта на туризма и банковото дело, заяви председателят на ливанския парламент. Г-н Набих Берри изрази убеждението си, че разширяването на икономическите връзки ще допринесе за развитието на двустранните отношения. Показателен е фактът, че ливанската парламентарна делегация дойде в България с ратифицирани от ливанския парламент три спогодби – за избягване на двойното данъчно облагане, за развитие на туризма и за културен обмен, заяви високият гост. Това още веднъж показва нашата готовност за сътрудничество във всички сфери на икономическия живот, подчерта г-н Набих Берри.

Ливанската парламентарна делегация, водена от председателя на Националното събрание на Ливан Набих Берри се срещна днес и с депутати от Комисията по външна и интеграционна политика и Групата за приятелство с Ливан в НС.

И двете страни подчертаха важната роля на парламентарната дипломация за създаването на плодотворна почва за международното сътрудничество и стимулиране на междуправителствените усилия и търговско-икономическите връзки. Г-н Набих Берри изрази убеждението си, че настоящото посещение ще даде нов тласък на традиционно добрите отношения между България и Ливан и ще има практическо значение за реализиране на двустранни проекти и спогодби.

Заместник-председателят на Комисията по външна и интеграционна политика Петър Башикаров даде висока оценка на динамиката в отношенията между двете страни и подобряването на договорно-правната база за развитие на сътрудничеството в икономиката, търговията, туризма и културния обмен. Ливан винаги е заемал солидно място сред външнотърговските партньори на България и ние ще приветстваме участието на ливански фирми в процеса на преструктуриране на българската икономика и активното им присъствие на българския пазар, подчерта той. Очертавайки външнополитическите приоритети на България Николай Камов посочи, че усилията на страната ни за установяване на приятелски отношения със съседните държави включва и страните от арабския свят и Ливан, с който имаме дългогодишни ползотворни връзки.

Г-н Берри подчерта, че Ливан приветства усилията на България за присъединяване към ЕС и НАТО и изтъкна значението на сътрудничеството в рамките на международните и интерпарламентарните организации.

Българските депутати ясно изразиха позицията на страната ни за постигане на справедливо и трайно решение на близкоизточния въпрос.

СЪОБЩЕНИЕ

21 октомври 1999г.

Българо-турските отношения надхвърлят измеренията на приятелство и добросъседство и се задълбочават във всички области, заяви турският министър на труда и социалната политика Яшар Окуян по време на срещата със зам. -председателя на НС проф. Александър Джеров. Г-н Окуян изрази специална благодарност на България за оказаната помощ на турския народ по време на земетресението и подчерта, че той е бил координатор по разпределяне на помощите и знае много добре калко много е помогнала страната ни. От своя страна проф. Джеров сподели, че това е естествена реакция за българския народ и подчерта, че в такъв момент граници не съществуват.

Г-н Окуян изрази задоволство от задълбочаване на българо – турските отношения особено в икономическата област и съобщи, че предстои посещение на турския премиер Бюлент Еджевит, който ще направи първата копка на каскадата „Горна Арда“.

СЪОБЩЕНИЕ

14 октомври 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Ливанската Република у нас г-н Мишел Абухатер.

Общо бе мнението, че между двете страни не съществуват никакви двустранни проблеми, което е предпоставка за развитието на сътрудничеството във всички области. Г-н Соколов изрази убеждението си, че предстоящото посещение у нас на ливанска парламентарна делегация начело с председателя на Националното събрание г-н Набих Берри /24-29 октомври т.г./ ще стимулира развитието на търговските, икономическите и политическите връзки между двете страни. Гостът бе информиран за промените в българското законодателство в областта на чуждестранните инвестиции и приватизацията. Тези промени, приети от 38-то НС, се оценяват най-добре от ливанските бизнесмени у нас, посочи председателят на Народното събрание и изрази увереност, че големите ливански инвеститори ще включат България в бъдещите си планове.

По време на разговора бе обсъдена и обстановката в Близкия изток. Кризата в Косово показа решимостта на международната общност да полага в бъдеще все повече усилия за мирно решение на световните конфликти и вероятно в скоро време ще бъде установен траен мир и в този район на света, каза г-н Соколов.

СЪОБЩЕНИЕ

14 октомври 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Ливанската Република у нас г-н Мишел Абухатер.

Общо бе мнението, че между двете страни не съществуват никакви двустранни проблеми, което е предпоставка за развитието на сътрудничеството във всички области. Г-н Соколов изрази убеждението си, че предстоящото посещение у нас на ливанска парламентарна делегация начело с председателя на Националното събрание г-н Набих Берри /24-29 октомври т.г./ ще стимулира развитието на търговските, икономическите и политическите връзки между двете страни. Гостът бе информиран за промените в българското законодателство в областта на чуждестранните инвестиции и приватизацията. Тези промени, приети от 38-то НС, се оценяват най-добре от ливанските бизнесмени у нас, посочи председателят на Народното събрание и изрази увереност, че големите ливански инвеститори ще включат България в бъдещите си планове.

По време на разговора бе обсъдена и обстановката в Близкия изток. Кризата в Косово показа решимостта на международната общност да полага в бъдеще все повече усилия за мирно решение на световните конфликти и вероятно в скоро време ще бъде установен траен мир и в този район на света, каза г-н Соколов.

АНАСТАСИЯ МОЗЕР ГОВОРИ ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ

13.10.1999 г. Берлин

Да се спре безумието на етническата вражда и да се гарантират човешките права на хората, живеещи в Косово, призова ръководителят на българската делегация в Интерпарламентарния съюз Анастасия Мозер на 102-та Интерпарламентарна конференция в Берлин и изрази скръбта си за убития български гражданин. Тя изтъкна, че външнополитическите усилия на българското правителство са насочени към стабилизиране сигурността в региона и развитието на сътрудничеството между страните. Сега когато въоръженият конфликт отмина, Балканите са изправени пред сериозна задача за възстановяване, развитие и интегриране на страните в региона, подчерта г-жа Мозер. Тя изрази убеждението си, че 21 век ще открие пред Югоизточна Европа нова ера, белязана от солидарност, законност и демокрация, което ще й даде шанс да се присъедини към европейската общност.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВОТО БЪЛГАРСКО ПОСОЛСТВО В БЕРЛИН

В Берлин, обновената столица на ФРГ, официално бе открито и осветено от митрополит Симеон новото посолство на България. След преместването на администрацията от Бон в Берлин, което тържествено бе отбелязано с откриването на заседанията в реконструирания Райхстаг, в столицата на Германия започнаха да отварят врати посолствата на другите страни.

На приема, даден късно вчера в българското посолство, присъстваха българските парламентаристи Анастасия Мозер, Едуард Клайн, Драгомир Драганов, Христо Смоленов, дипломати, бизнесмени, културни дейци. И от германска и от българска страна бяха отправини пожелания за разширяване на сътрудничеството между двете държави, като особено внимание бе отделено на организирания следващата седмица в София Инвестиционен форум за Югоизточна Европа и предстоящото посещение у нас на германска икономическа делегация, водена от новия държавен секретар на Министерството на икономиката.

Специален гост на приема бе председателят на германския парламент Хервиг Хаазе, който е стар приятел на България. С негово съдействие нашата столица неотдавна получи като дарение нова противопожарна кола.

Българският посланик в Берлин Николай Апостолов съобщи, че засега най-големият консулски отдел остава в Бон, а желанието на нашата администрация е консулските услуги да бъдат максимално децентрализирани в различните провинции на ФРГ.

СЪОБЩЕНИЕ

11 октомври 1999 г.

В Берлин започна 102-та Конференция на Интерпарламентарния съюз. Тя бе открита в пленарната зала на обновения Райхстаг, където представители на повече от 130 страни бяха приветствани от германския президент Йоханес Рау. Конференцията ще обсъди приносът на парламентите за спазване на международното хуманно право, основата на което бе положено преди 50 години с подписване на Женевската конвенция. Форумът прие германското предложение да се разгледа и ролята на парламентите за мирното съвместно съществуване на етнически, културни и религиозни малцинства, както и на емигрантското население в рамките на една страна и пълното зачитане на техните човешки права. На Конференцията се изказаха германският канцлер Герхард Шрьодер и председателят на международния червен кръст Корнелио Сомаруга. В работата на 102-та Конференция ще вземе участие и българската парламентарна делегация, водена от председателката на Интерпарламентарния съюз Анастасия Мозер.

КОНСУЛТАЦИИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ МЕЖДУ КНСБ И ПГ НА СДС

6 октомври 1999 г.

Предстоящото обсъждане в пленарна зала на проекта за Кодекс за социално осигуряване и предложенията на КНСБ по него бяха предмет на състоялите се консултации между синдиката и ръководството на парламентарното мнозинство. Участваха председателят на РГ на СДС Екатерина Михайлова, председатели на парламентарни комисии – по труда и социалната политика, по икономическата политика, по местното самоуправление и др. поради особената значилост на обсъжданите въпроси в срещата взе участие и председателят на Народното събрание Йордан Соколов. Председателят на КНСБ д-р Желязко Христов запозна депутатите със становището на синдикалната централа по отделни ключови текстове от проектозакона. Той изтъкна, че КНСБ подкрепя категорично необходимостта от дълбока реформа в социалното осигуряване и издигането му до постиженията на европейските страни. КНСБ, която участва активно в тристранния диалог, е в състояние да бъде пълноценен партньор на правителството в изработването на модерни принципи на социалната реформа, заяви д-р Христов. Той започна народните представители с предлаганата точкова система при пенсиониране, с разчетите на синдикалните експерти за приходите на НОИ в зависимост от възрастта за пенсиониране, получаваните обезщетения и др. Синдикатът смята, че пенсионният резерв трябва да се формира към пенсионните фондове, а не към осигурителните дружества, които могат да изпаднат във фалит.

Председателят на Българската стопанска камара Божидар данев изтъкна, че работодателите са коректни партньори на правителството и са направили отстъпки при определяне дела на осигурителните вноски и са се съгласили техният размер да бъде обвързан с нарастването на работната заплата. Това е едно пазарно решение, изтъкна Б. Данев.

Председателят на ПГ на СДС Екатерина Михайлова изтъкна намерението на парламентарното мнозинство да пристъпи към обсъждането на проекта изключително внимателно като си дава сметка, че той засяга интересите на много голям брой хора.

КРАЛИЦАТА НА ХОЛАНДИЯ БЕАТРИКС РАЗГОВАРЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА ЙОРДАН СОКОЛОВ

6 октомври 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов се срещна с кралица Беатрикс и съпруга й принц Клаус. На срещата присъства холандският външен министър Йозиас ван Артсен и председателят на правната комисия Светослав Лучников. Г-н Соколов благодари за подкрепата, която България получава от Холандия, за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Основна тема на разговорите бе законодателната реформа у нас.

ЙОРДАН СОКОЛОВ ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЮРИСТИТЕ

1 октомври 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати поздравителен адрес до участниците в международната конференция на Световната Асоциация на Юристите, която бе открита днес в НДК. Конференцията, чиито домакини са Асоциацията на Младите Юристи и Съюзът на Юристите в България, е на тема : „Правни механизми за разширяване на прозрачността в държавните институции“. Гост на форума е президентът на Световната Асоциация на Юристите Вед Ванда от САЩ.

В приветствието си към участниците в международния форум, председателят на парламента подчертава, че разширяването на прозрачността в работата на държавните институции, гарантирането на достъпа до информация на гражданите и борбата с корупцията са едни от най-важните приоритети в дейността на българските държавни институции през последните две години. Те са неотменна част от стремежа на Република България за интеграция в европейските и атлантическите структури. В това отношение се посочва, че Народното събрание е приело редица закони, създаващи необходимата нормативна основа за провеждане на цялостна административна реформа, за структурно и функционално усъвършенстване на държавната администрация. Сред тях са законите за администрацията, за държавния служител, за обществените поръчки и разглеждания в момента законопроект за достъп до обществена информация.

Наред с тази активна законодателна дейност, Народното събрание създаде и редица механизми за повишаване на информираността на гражданите за работата на парламентарната институция, се казва в поздравителния адрес. Така например, текстовете на всички важни законопроекти могат да бъдат прочетени в страницата на Народното събрание в Интернет, гражданите могат да присъстват на пленарни заседания, а постоянните парламентарни комисии взаимодействат активно с неправителствените организации и сдружения при обсъждането на законопроектите. Прибавяйки към това вече утвърдената практика за пряко предаване на пленарните заседания в ефира на националното радио и на парламентарния контрол по БНТ, можем да кажем, че през последните години българското Народно събрание измина значителен път към разширяване на прозрачността и отвореността си към гражданите, заявява в приветственото си слово председателя на българския парламент.

Конференцията продължава своята работа с доклади, представящи новите възможности и предизвикателства, пред които са изправени държавните институции в епохата на информационното общество и глобализиращия се свят.

СЪОБЩЕНИЕ

30 септември 1999 г.

Депутати от комисиите по външна и интеграционна политика и по национална сигурност се срещнаха днес с делегация от Дирекцията за мениджмънт и консултантски услуги към министерството на отбраната на Великобритания, водена от Нейл Грейстън..

Г-н Грейстън запозна народните представители с целите на осъществяваното от екипа му проучване за механизмите на взаимодействие между Министерството на отбраната и Генералния щаб на българската армия. Британските експерти дадоха положителна оценка за хода на реформата във въоръжените сили, като подчертаха значителния напредък в областта на гражданския контрол. Обсъдени бяха редица аспекти от Програма 2004 – съкращаване на числения състав на армията, оперативния контрол, процеса на вземане на решения. Общо бе мнението, че едно от предизвикателствата на структурната реформа е увеличаването на съотношението между цивилни и военни кадри в МО.

* * *

Подкрепата на Великобритания за започване на преговори с България за членство в ЕС бе потвърдена днес от представителя на британското министерство на външните работи Стивън Райт по време на разговорите му с председателя на Комисията по външна и интеграционна политика Асен Агов. Г-н Агов информира госта, че в българския парламент има консенсус по въпросите на европейската интеграция и подчерта, че един от основните приоритети на управляващите ще бъде създаването на работеща по европейски стандарти държавна администрация.

Двамата събеседници обмениха мнения и за процеса на разширяване на НАТО в контекста на европейската идентичност в областта на сигурността и отбраната.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

29 септември 1999 г.

Във връзка с публикацията в бр. 194 на в. „Дума“ от 29 септември „Соколов се крие заради писмо до СЕ“ Пресцентърът на Народното събрание е упълномощен да заяви, че на 26 и 27 септември председателят на НС и служителите на кабинета му са били на работа и не са били потърсени за писмо до Съвета на Европа, което според в. „Дума“ е трябвало да съдържа покана за присъствие на наблюдатели от СЕ на местните избори.

Твърденията в статията са абсолютно нелогични и от гледна точка на европейската практика, според която председателят на Народното събрание има право да кани наблюдатели от СЕ само за парламентарни, но не и за местни избори.

СЪОБЩЕНИЕ

30 септември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов днес прие посланика на Китайската Народна Република у нас Чен Дълай по повод окончателното му отпътуване от страната.

Г-н Соколов благодари на г-н Дълай за успешната му дейност като посланик, която е допринесла за възхода на двустранните отношения през този период. В това отношение бе отбелязано голямото значение на осъществените посещения на най-високо ниво за по-нататъшното развитие на връзките във всички области на основата на взаимния интерес и разбирателството.

СЪОБЩЕНИЕ

30 септември 1999 г.

Зам. председателят на Народното събрание проф. Александър Джеров се срещна с президента и вицепрезидента на Световната организация на юристите и адвокатите Джак Стрийтър и Даниел Моноко,чието седалище е в САЩ. От американска страна бе проявен интерес относно създаването и приемането на конституцията на Република България. Проф. Джеров запозна гостите с процеса на изработване на текстовете на конституцията и подчерта, че проектоконституцията е съгласувана с Венецианската комисия /правната комисия към Съвета на Европа/ и след това е приета на три четения от ВНС. Г-н Моноко зададе въпрос и относно механизма на създаване на закони от НС до окончателното им приемане. Интерес от американската страна бе проявен и към съотношението на политическите сили в Народното събрание с оглед на предстоящите местни избори.

В България има регистрирани над 200 политически партии и всяка от тях има право на свободна изява и участие в местните избори, което е уредено законово, подчерта зам. председателят на НС.

30 септември 1999 г.

Председателят на ПГ на СДС Екатерина Михайлова днес разговаря с новоначначения посланик на Румъния у нас Константин Михаил Григорие. Общо бе мнението, че двете страни споделят ценностите на демокрацията, свободата и човешките права и основният им външнопилитески приоритет е членството в ЕС и НАТО. Въпреки това съществуват неизползвани възможности за задълбочаване на традиционно добрите междудържавни отношения, които имат вече 120-годишна история, бе отбелязано на срещата.

Г-жа Михайлова призова за намиране на скорошно решение за построяването на втори мост на р. Дунав при Видин-Калафат. Това ще бъде не само от двустранен интерес, но и ще разшири възможностите за комуникации на Балканите и в Югоизточна Европа, заяви председателят на ПГ на СДС.

Посланик Григорие потвърди наличието на политическа воля в Румъния за решаването на въпроса за моста и призова за намиране на компромисно решение. Спирайки се на състоянието на двустранните парламентарни връзки той подчерта значението на контактите между парламентаристите и информира за предстоящото посещение на румънска делегация, водена от председателя на Камарата на депутатите Йон Дяконеску в края на тази година.

МАЙКЪЛ РАЙДЪР СПОДЕЛЯ БРИТАНСКИЯ ОПИТ В БОРБАТА С НАРКОТИЦИТЕ

29 септември 1999 г.

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов, който е и председател на постоянната парламентарна комисия „Антимафия“, прие днес специалния представител на Великобритания по международните проблеми, свързани с наркотиците, Майкъл Райдър. Той сподели опита на британското правителство в борбата с наркотиците, за която е приета цялостна национална стратегия. Акцентът в нея са превантивните мерки, залегнали в образователна програма, обхващаща децата от петгодишна възраст и юношите в училищата. Печален е фактът, че най-младият наркоман във Великобритания е едва 8 годишен, сподели гостът и това налага започването на просветна работа от ранна детска възраст. Тревожна е ситуацията и в България, каза г-н Соколов, защото тя се превръща от страна, през която само е минавал наркотрафикът, в страна, в която вече се пласира наркотика. Възрастовата граница на наркоманите също пада. Председателят на НС информира госта за промените в законодателната уредба, с които се преследва употребата и разпространението на наркотици. Британското законодателство вече прилага принудително лечение, с което частично се заменя срока на изпълнение на присъдата, сподели Майкъл Райдър. България може да ползва опита на Великобритания и да разчита за съдействие в борбата с наркотиците, увери г-н Райдър.

СРЕЩА НА ИВАН КУРТЕВ С ТРАНСПОРТНИЯ МИНИСТЪР НА ТУРЦИЯ

29 септември 1999 г.

Турция е готова да участва, включително и с финансиране, в изграждането на Дунав мост – 2 в случай, че бъде постигнато споразумение за това между България и Румъния, заяви на среща със зам.- председателя на НС Иван Куртев министърът на транспорта на южната ни съседка Ениз Йоксюз. Подчертано бе, че приятелските връзки между двете страни са добра основа за сътрудничество в областта на телекомуникациите, въздушните връзки, ж.п-строителството и изграждането на наземна инфраструктура. Турският министър изрази благодарността на неговата страна за оказаната от България помощ за преодоляване на последиците от земетресението на 17 август т.г.

Като мост между Изтока и Запада Турция се вписва напълно в новата стратегия на България в областта на инфраструктурата, заяви Иван Куртев. Докато по- рано развитието на комуникацииите бе ориентирано в посока север-юг, сега интересите на нашата страна са посочени към проекти по оста Изток-Запад, каза той. Отношенията с Турция са сред приоритетите на българската външна политика на Балканите, потвърждение на което е предстоящото посещение на председателя на парламента Йордан Соколов в Турция до края на тази година. Заместник-председателят на българския парламент благодари за подкрепата на Турция за кандидатурата на България за членство в НАТО.

СЪОБЩЕНИЕ

29 септември 1999г.

Председателят на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите Иван Сунгарски се срещна с делегация на Смесената американо-руска комисия за издирване на безследно изчезнали по време на военни действия, водена от г-н Алън Греъм.

Комисията е създадена през 1992 г., когато президента Борис Елцин уведомява Джордж Буш, че в Съветския Гулаг е имало американски военнопленници.

Нашата цел е да открием истината за изчезналите си съграждани по време на Втората световна война и през периода на студената война, мисията ни е хуманитарна, ние не целим отмъщение и се надяваме, че българите ще ни съдействат в това благородно начинание, заявиха гостите.

Те връчиха на г-н Сунгарски апел към българската общественост с молба за предоставяне на информация, свързана с тяхната мисия.

Няма данни за изчезнали американци в България по време Втората световна война, американските пилоти, които са били пленени тогава са освободени и са се завърнали в родината си, но Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите е готова да сътрудничи в това хуманно дело, каза Иван Сунгарски.

Разполагащите с информация за изчезнали американски граждани по време на Втората световна война и през периода на студената война на територията на България и в чужбина могат да се обадят в Съюза на репресираните след 9-ти септември 1944 г. на тел. 9879473, тел. 9876698 и в посолството на САЩ.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НС ЙОРДАН СОКОЛОВ С МИНИСТЪРА НА ТЪРГОВИЯТА НА КРАЛСТВО МАРОКО

28 септември 1999г.

Председателят на НС Йордан Соколов прие делегация, водена от министъра на търговията, промишлеността и занаятите на Кралство Мароко Аламид Тази. Мароко е водеща страна в арабския свят с добре изградена демократична система на управление и България държи да разширява двустранни контакти в областта на политиката и икономиката, да развива културния обмен с Мароко, подчерта г-н Соколов. На срещата бе изтъкната ролята на парламентарните институции за изграждане на добри отношения между държавите в днешния глобализиращ свят. Изразено бе желание за активизиране на връзките между парламентите на двете страни.

България постигна изключителни резултати през последните години, в които управлява правителството на ОДС, подкрепяно от мнозинството в този парламент, заяви Аламид Тази. Той изтъкна, че страната в момента се радва на политическа и икономическа стабилност, което я прави желан търговски партньор. Нашите двустранни отношения бележат възход в такива важни области на иконоимическия живот като търговията, транспорта и земеделието, допълни гостът. Очаква се да бъдат подписани споразумения между аграрните и транспортните министерства на двете страни. Търговските мистерства водят прегори за създаване на Зона за свободна търговия.

Делегацията се срещна и с парламентарната група за приятелство България – Мароко.

СЪОБЩЕНИЕ

29 септември

Народният представител проф. Нансен Бехар се срещна днес в Народното събрание с гостуващия у нас проф. Дан Нелсън, анализатор в Държавния департамент на САЩ за Югоизточна Европа и президент на фондацията „Глобални концепции“. Двамата разговаряха за хода на военната реформа у нас и по-спациално законодателството в областта на отбраната и сигурността.

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НС ЙОРДАН СОКОЛОВ С ФЕДЕРАЛНИЯ КАНЦЛЕР НА ГЕРМАНИЯ ГЕРХАРД ШРЬОДЕР

23 септември 1999 г.

Германия е наш стратегически партньор в Европа и ние се радваме на възходящото развитие на отношенията между нашите две страни, заяви председателят на парламента Йордан Соколов на срещата с канцлера Герхард Шрьодер. Г-н Соколов благодари за помощта, която Германия оказва на нашата страна и изтъкна, че България ще продължава да разчита на тази подкрепа. България в момента може да се похвали с икономическа и политическа стабилност, които я доближават до критериите за членство в ЕС, подчерта той. Председателят на Народното събрание информира федералния канцлер, че българският парламент до 22-ри септември е изпълнил изискванията към нашето законодателство за започване на преговори за членство в ЕС. Подкрепата, която очаква България от Германия за започване на преговорите за членство в ЕС ще има и морално значение за нас, подчерта председателят на НС.

Вашият регион се нуждае от специални сигнали на внимание, особено сега, след кризата в Косово, заяви Герхард Шрьодер. Нужно е да се направи всичко за да се превърне Пакта за стабилност в реалност, защото само икономическа стабилност може да направи мирът в региона надежден, каза канцлерът Шрьодер. В Хелзинки ще бъде изслушан доклада на Комисията за България, и ако се вземе решение за започване на преговори – ние ще ви подкрепим, заяви той. Очакванията на България трябва да са реалистични, подчерта Герхард Шрьодер, защото на страната все още е нужно време, за да извърши реформата и да изгради пазарна икономика, която да се справи с конкуренцията в ЕС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО МИХАИЛ ГОРБАЧОВ

Председателят на Народното събрание Йордан Соколов изпрати съболезнователна телеграма до бившия съветски президент Михаил Горбачов по повод смъртта на съпругата му Раиса Горбачова.

„Месеци наред тя се бореше стоически с коварната болест. Заедно с Вас за нейната кончина днес скръбят и хората, които я познаваха, уважаваха и ценяха нейното обаяние и ярка индивидуалност“ – се казва в телеграмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА СЕ СРЕЩНА С НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛАНИК НА ГЕРМАНИЯ

17 септември 1999 г.

Отношенията с Федерална Република Германия са приоритетни за България и нашата страна разчита на германската подкрепа в усилията си за членство в европейските и евроатлантическите структури, заяви председателят на Народното събрание Йордан Соколов на срещата с новоназначения посланик на Федерална Република Германия у нас г-жа Урсула Зайлер-Албринг. Г-н Соколов благодари за досегашната помощ на Германия в икономическата, политическата и хуманитарната област и изрази увереност, че двустранните връзки ще получат ново развитие във всички области. Подчертавайки голямото значение на контактите между двата парламента, г-н Соколов поднови отправената покана за посещение у нас на председателя на Бундестага г-н Тирзе. Г-жа Албринг бе информирана и за политико-икономическата обстановка в България – постигнатата политическа стабилност, ускорен ход на хармонизацията на националното ни законодателство с европейските норми, финансова и валутна стабилизация, овладяна инфлация. За първи път досега се очертава ръст на БВП независимо от негативните икономически последици за България от конфликта в Косово, посочи председателят на българския парламент. Приключва структурната реформа в икономиката, което обаче не доведе до ръст на безработицата, тъй като в частния сектор се откриват нови работни места, информира г-н Соколов, а до края на годината земеделската земя ще бъде върната на собствениците й с нотариални актове.

Като парламентарист с 12-годишен стаж в Бундестага оценявам ключовото значение и роля на парламентарните връзки за цялостното ниво на двустранните отношения, заяви г-жа Албринг. Предстоящото посещение на федералния канцлер Шрьодер у нас е оценка за постигнатото от България в развитието на демократичния процес и е ясен знак за подкрепата на Германия на българските усилия за присъединяване към ЕС и НАТО, подчерта посланика на ФРГ.

СЪОБЩЕНИЕ

14 септември 1999г.

На срещата с председателя на Народното събрание Йордан Соколов началникът на Генералния щаб на армията на Република Македония генерал- полковник Трайче Кръстевски заяви, че Македония намалява пограничната охрана с България и Гърция. Многонационалните сили в Пловдив играят важна роля за успокояване на региона, каза той. България и Македония трябва да си сътрудничат в изграждането на съвместими модерни армии в рамките на НАТО с оглед на сигурността в региона, изтъкна г-н Соколов. Началникът на Генералния щаб на бъгарската армия генерал-полковник Михо Михов информира за готовност от българска страна да се окаже помощ на Република Македония с няколко леки военни плавателни съда.