18th септември 2019

Екип

Дълбоки модели на семантично знание  (ДемоСем)

 

НАЧАЛО          ЦЕЛИ          ЕКИП         РЕЗУЛТАТИ

 

Ръководител на научния колектив
Доц. д-р Кирил Иванов Симов

Участници
проф. д-р Петя Осенова
доц. д-р Петя Копринкова
доц. д-р Светла Бойчева
доктор Станислава Кънчева
докторант Александър Попов
проф. д-р Пик Восен

Организация
ИИКТ – БАН