8th май 2017

CV Петя Осенова

Петя Осенова

Автобиография

Лична информация

Дата на раждане 22 май 1971
Месторождение гр. Плевен
Имейли petya@bultreebank.org;
petyaosenova@hotmail.com

Изследователски стипендии

2010 Изграждане на ресурсна граматика за българския език в теорията на Опорната фразова граматика (HPSG)Бях Фулбрайтов стипендиант по компютърна лингвистика в LinGO Lab, CSLI, Станфорд. Разработих първи вариант на ресурсна граматика за българския език. Гост-професор: Айван Саг. Работих в тясно сътрудничество с Дан Фликингър.
2004 Измерване на езикови контактиБях на следдокторска позиция към Alfa-Informatika, Университета в Гронинген. Направих изследване по измерване на разстояния между някои български диалекти на фонетично ниво. Работих в тясно сътрудничество с проф. Джон Нербон, Уилбърт Херинга, Петер Клайвех.

Образование

1996-1999 Доктор по лингвистика, Институт за български език, Българска академия на науките. Заглавие на дисертацията: „Семантика и функциониране на неопределителните местоимения в българския език“ (автореферат)
1989-1995 СУ „Св. Климент Охридски“, Магистър по чешки език и литература 1995, Магистър по български език 1995, Втора специалност „Английски език и литература“ 1995
1985-1989 Математическа гимназия, гр. Плевен

Студентски и докторантски стипендии

13 – 19 септ. 1998 Лятно училище „Контакти в науката“ – Пампорово, България, организирано от Шведския съвет за изследвания и БАН
март – юни 1995 Стипендия в Карловия университет, Чехия
юли – август 1993 Лятно училище  в Оломоуц, Чехия
1992-1993 Едногодишна стипендия от „Отворено общество“, България
1993 Едногодишна стипендия от Националната академична фондация, България

Курсове и семинари

12 септември 2009 Обучителен семинар на тема „In the NLP world of Knowledge Nets“ RANLP-2009, Боровец, България (съ-лектор заедно с Кирил Симов)
17 септември 2009 Семинар по Адаптиране на езикови ресурси и технологии към нови области, RANLP-2009, Боровец, България (съорганизатор заедно с Ерхард Хинрикс, Нуриа Бел и Кирил Симов)
26 септември 2007 Семинар по Компютърна фонология, RANLP-2007, Боровец, България (съорганизатор заедно с Джон Нербон и Ерхард Хинрикс)
24-27 юли 2006 13 международна конференция по Опорна фразова граматика (HPSG), Варна, България (локален съорганизатор)
14 юли 2005 Семинар по Използване на синтактично анотирани корпуси, Бирмингам, Англия, (локален съорганизатор)
9-20 април 2004 ESSLLI 2005, Нанси, Франция (участник)
13-14 април 2003 Семинар по Лингвистично анотирани корпуси (LINC4), Будапеща, Унгария, (участник)
27 март 2003 Семинар по Частична обработка на големи корпуси (SProLaC2003), Ланкастър, Англия, (съорганизатор)
24-26 септември 2002 Международен семинар по Електронни описания и редактиране на славянски ресурси, 24-26 септ., Поморие, България, (участник)
20-21 септември 2002 Първи семинар по Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории (TLT2002), Созопол, България (съорганизатор)
8-19 септември 2002 Есенно училище по Емпирична лингвистика и обработка на естествения език, Созопол, България, (участник)
5-6 август 2002 ESSLLI семинар по Методи за автоматично обучение в компютърната лингвистика, Тренто, Италия, 5-16 август (участник)
януари-март 2002 Специализация в Катедрата по компютърна лингвистика (SfS), Тюбингенски университет
15 – 20 октомври 2001 Как да използваме корпусите в обучението по език?, Tuscan Word Center, Италия, (участник)
16 – 27 юли 2001 ELSNET лятно училище по Корпусна лингвистика, Прага, Чехия, (участник)
25 август – 8 септ. 2000 Лятно училище по Компютърна лингвистика и представяне на знания, CLaRK програма, Созопол, България, (участник)
20 – 31 март 2000 Серия лекции „Вилем Матезиус“ 15, Прага, Чехия, (участник)

Проекти

2008 – досега Изследовател в инициативата Fostering Language Resources Network“ (FlareNet),СЛМ, БАН
2008 – досега Изследовател в Европейския проект по 7 рамкова програма „Language Technologies for Lifelong Learning“ (LTfLL), СЛМ, БАН
2006 – 2009 (приключил проект) Изследовател в Европейския проект по 6 рамкова програма „A Semantic-Based Knowledge Flow System for the European Home Textiles Industry“ (AsIsKnown), СЛМ, БАН
2006 – 2008 (приключил проект) Изследовател в Европейския проект по 6 рамкова програма „Language Technology for eLearning“ (LT4LL), СЛМ, БАН
2004 –  досега Организатор на българската част в ежегодното международно състезание за отговаряне на въпроси – Cross Language Evaluation Forum (CLEF), СЛМ, БАН
2001 – 2007 (приключил проект) Следдокторска позиция, проект BulTreeBank, СЛМ, БАН

Месторабота

2009 – Доцент по морфология и синтаксис към Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“
2000 – 2009 Главен асистент по морфология и синтаксис към Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“
1999 – 2000 Проучвател, Секция за българска лексикология и лексикография, БАН
1999-2000 Хоноруван преподавател по синтаксис към Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“
1997-1998 Хоноруван преподавател по чешки език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“

Участие в програмни комитети на конференции

2006 и 2008 Конференция по „Езикови ресурси и оценяване“ – Language Resources and Evaluation (LREC )
2005 – досега Конференция по „Нови постижения в обработката на естествен език“ – Recent advances in NLP (RANLP) в Боровец, България
2005 – досега Семинар по „Корпуси със синтактични описания и лингвистични теории“ – Treebanks and Linguistic Theories (TLT)
2005 ESSLLI 2005 Студентски семинар, Единбург, Обединено кралство
2004 ESSLLI 2004 Семинар за комбиниране на частична и пълна обработка за NLP, Нанси, Франция
2003 ACL 2003 Студентски семинар
2003 Втори семинар по Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории, Швеция, ноември 2003
2003 Семинар IESL-2003 по Извличане на информация за славянски и други централни и източноевропейски езици, Боровец, България
2003 Семинар по Частична обработка на големи корпуси (SProLaC2003), Ланкастър, Англия
2003 Първи семинар по Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории, България, новмври 2002

Преподаване

2003 – 2004 Магистърски курс по Синтактични модели (HPSG), Факултет по нови и класически филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“
Всеки летен семестър Семинар по Компютърна корпусна лингвистика към Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“, (в екип с Кирил Симов, BulTreeBank, ЛЛМ, БАН, и Красимира Алексова, СУ „Св. Кл. Охридски“)
1999 – досега Курс с упражнения по български синтаксис към Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“
1999 – досега Курс с упражнения по българска морфология към Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“