12th април 2017

Екип

Team

 

Изследователската група Бултрибанк е интердисциплинарен екип, който е част от Департамента за лингвистично моделиране към Института за информационни и комуникационни технологииБългарска академия на науките. Групата започва своята дейност в различни области на лингвистиката и компютърната лингвистика през 2001 година, когато основните й членове Кирил Симов и Петя Осенова работят по изключително успешния проект Бултрибанк, който дава и името на групата. Останалите членове на екипа са чудесни млади учени и докторанти от областите на лингвистиката, компютърната лингвистика и компютърните науки.

Основен състав

 

Състав

Александър Попов Ивайло Радев Светломира Манова
Гинка Иванова Любомир Златков Станислава Кънчева
Илиана Симова Надя Терзийска Велислава Тодорова
Ивайло Иванов

 

Бивши членове

Алекс Симов Илко Григоров Магдалена Паунова
Александър Савков Иван Осенов Милен Куйлеков
Димитър Василев Иван Русев Росица Петкова
Елисавета Балабанова Красимира Иванова Сия Колковска
Христо Ганев Ласка Ласкова Таня Гьонова
Илияна Гравалова

 

Партньори

Основният източник на финансиране на групата са международни проекти (финансирани предимно от ЕС). В този контекст групата Бултрибанк си сътрудничи с много партньори от чуждестранни университети и компании.