7th май 2017

Кирил Симов

Професор в Секцията по Изкуствен интелект и езикови технологии към Института по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките.

Научни интереси: компютърна лингвистика, представяне на знания, онтологии, езикови ресурси.

Контакти:

Група Бултрибанк
Секцията по лингвистично моделиране и обработка на знания, ИИКТ,
Българска академия на науките
ул. „Акад. Г. Бончев“ 25A
1113 София, България

Мобилен телефон: +359 888 473 413
Факс: +359 2 70 72 73
Имейл: kivs@bultreebank.org